Motywowanie pracowników

Opis szkolenia

Szkolenie Motywowanie pracowników przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie motywowania ludzi do lepszej pracy

Poznaj program szkolenia

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

 • poznać mechanizmy motywujące ludzi do działania  
 • skutecznie identyfikować potrzeby motywacyjne swoich pracowników
 • skonstruować własny podręczny zestaw narzędzi motywacyjnych
 • efektywnie „żonglować” finansowymi i poza-finansowymi czynnikami pobudzania ludzi do działania
 • systematycznie zwiększać stopień zmotywowania swojego zespołu


Umiejętności

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

 • określał, co motywuje danego pracownika najbardziej w danym momencie
 • stosował odpowiedni instrument motywacyjny dopasowany do potrzeb danego pracownika w danym momencie
 • zwiększał swoją motywację i chęć do działania poprzez zastosowanie poznanych technik automotywacji
 • zwiększał zaangażowanie pracowników w wykonywana pracę poprzez zapewnienie im obecności właściwych czynników motywujących
 • odpowiednio przygotowywał się i przeprowadzał rozmowę motywującą pracownika do działania
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie motywowania ludzi do lepszej pracy.

Przygotowanie uczestników

Brak wymagań wstępnych.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia 

 • ISTOTA MOTYWACJI: Czym jest motywacja i czy można motywować innych? Na jakich filarach opiera się motywacja? 
 • PSYCHOLOGIA MOTYWACJI – potrzeba, wizja nagrody, poczucie sensu, wytyczone cele: Co tak naprawdę popycha ludzi do działania? Co mają nam do zaoferowania tradycyjne teorie motywacji? Jak „uskuteczniać” motywowanie spersonalizowane? 
 • RÓŻNORODNOŚĆ CZYNNIKÓW MOTYWUJĄCYCH: Czy zawsze i wszystkich „kręci” to samo? Jak diagnozować potrzeby motywacyjne swoich pracowników? Jak dopasowaywać do tego adekwatne czynniki motywujące? Jak rozstrzygnąć odwieczny dylemat kija i marchewki?
 • ROZMOWY MOTYWACYJNE: Jak rozpoznać symptomy zdemotywowanego pracownika? Kiedy zdecydować się na rozmowę? Jak ją przeprowadzić?
 • AUTOMOTYWACJA: Czym jest i jakie są jej źródła? Jak system wartości własny i naszego zespołu może wpływać na motywację? Jakie są dostępne sposoby automotywacji i z których mogę skorzystać? Co wpływa na zaangażowanie pracowników w wykonywane prace?
 • MOTYWATORY FINANSOWE I POZA-FINANSOWE: Jaka jest naprawdę siła motywacyjna pieniądza? Jak w kontekście miejsca pracy realizować hasło: „Pieniądze to nie wszystko”?  
 • „MORDERCY” MOTYWACJI: Co może osłabić motywację? Jakie czynniki nas zniechęcają do działania? Jak im zapobiegać i jak im przeciwdziałać?

Metoda realizacji szkolenia

Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Szkolenia z oferty:

 • Zarządzanie zespołem i pracownikami
 • Efektywne kierowanie pracownikami
 • Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zarządzanie konfliktem w zespole.

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

Podobne szkolenia