Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających

Opis szkolenia

Szkolenie Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie oceniania swoich pracowników w ramach formalnego systemu ocen okresowych oraz bieżącej praktyki menedżerskiej.   

Poznaj program szkolenia

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia 

Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

 • określić korzyści i ograniczenia procesu oceniania pracowników  
 • poznać podstawowe zasady funkcjonowania Zarządzania Przez Cele
 • prawidłowo wytyczać cele zespołowe i indywidualne
 • wykorzystywać motywacyjną funkcję celu do podnoszenia efektywności działań swojego zespołu
 • udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej (krytyki i pochwały) w codziennej praktyce zawodowej  
 • poznać strukturę i sposobu prowadzenia rozmowy oceniającej
 • lepiej przygotować siebie i swoich pracowników do tej rozmowy
 • skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas rozmowy oceniającej  
 • uświadomić sobie i z powodzeniem unikać pułapek subiektywizmu w ocenie
 • systematycznie zwiększać stopień zaangażowania pracowników w proces oceny  

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

 • prawidłowo formułować cele motywujące do działania i zgodne z kryteriami SMART
 • przygotowywać i przeprowadzać skuteczną rozmowę oceniającą z pracownikiem
 • wykorzystywać motywacyjną funkcję celu do podnoszenia efektywności działań swojego zespołu
 • udzielać konstruktywnej krytyki i rzeczowej pochwały z wykorzystaniem poznanego narzędzia
 • skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas rozmowy oceniającej  
 • zauważyć i unikać pułapek subiektywizmu w ocenie
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie oceniania swoich pracowników w ramach formalnego systemu ocen okresowych oraz bieżącej praktyki menedżerskiej.   

Przygotowanie uczestników

Brak wymagań wstępnych.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia 

 • CEL I PRZEDMIOT OCEN PRACOWNICZYCH  Jakie korzyści wynikają z funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych? Co to daje firmie, przełożonemu i pracownikowi? 
  Co ocenia przełożony, oceniając pracowników: ich samych, wyniki ich pracy, postawy, a może jeszcze coś innego?
  ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Czym jest i jakie może przynieść korzyści? Jakie elementy kluczowe składają się na proces ZPC i jak zapewnić obecność ich wszystkich? 
 • WYTYCZANIE CELÓW Jakie kryteria przyjąć, formułując cele, aby zwiększać prawdopodobieństwo ich skutecznej realizacji? 
 • MOTYWACYJNY ASPEKT CELU Które cele bardziej motywują do działania? 
  Na czym polega różnica między wydajnością a efektywnością? Które z nich powinniśmy akcentować w miejscu pracy? 
 • SAMOOCENA  Jak wykorzystać zalety tej formy oceny? Jak przekonać do niej pracowników?  
 • ROZMOWA OCENIAJĄCA Jak powinna przebiegać? Jak się do niej przygotować? Jak ją przeprowadzić?
 • BIEŻĄCA OCENA PRACY a FORMALNY SYSTEM OCEN OKRESOWYCH: Czy mogą iść ze sobą w parze czy wzajemnie się wykluczają? Jak je synchronizować? Jak często oceniać (chwalić i krytykować)? Jak to robić konstruktywnie?
 • OBIEKTYWIZM OCENY Jakie czynniki wpływają na naszą ocenę? Jak ograniczać ich wpływ?
 • SYTUACJE TRUDNE Co robić i co mówić, czyli jak reagować na różne postawy ocenianych pracowników?

Metoda realizacji szkolenia

Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Szkolenia z oferty:

 • Zarządzanie zespołem i pracownikami
 • Efektywne kierowanie pracownikami
 • Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zarządzanie konfliktem w zespole.

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

Podobne szkolenia