Zarządzanie konfliktem w zespole

Opis szkolenia

Szkolenie Zarządzanie konfliktem w zespole przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania rozwojowi konfliktów w zespole oraz konstruktywnego rozwiązywania zaistniałych już sytuacji konfliktowych między pracownikami.

Poznaj program szkolenia

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

 • poznać istotę i mechanizmy rozwoju sytuacji konfliktowych  
 • zidentyfikować swoje preferowane zachowania w obliczu konfliktu
 • określić potencjalne punkty „zapalne” w zespole
 • wypracować praktyczne sposoby zażegnywania i rozwiązywania konfliktów
 • prowadzić konstruktywne rozmowy mediacyjne z pracownikami
 • systematycznie ograniczać liczbę sytuacji, w których dajemy się „ponieść” emocjom

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

 • trafnie rozpoznawał zarzewia potencjalnych konfliktów w zespole i skutecznie zapobiegać ich eskalacji
 • wybrierał i stosował optymalne w danej – potencjalnie konfliktowej – sytuacji  zachowanie
 • ograniczał liczbę konfliktów w zespole poprzez zastosowanie konkretnych narzędzi komunikacyjnych
 • prowadził konstruktywne rozmowy mediacyjne z pracownikami
 • skuteczniej kontrolował i efektywniej wyrażał swoje emocje 

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania rozwojowi konfliktów w zespole oraz konstruktywnego rozwiązywania zaistniałych już sytuacji konfliktowych między pracownikami.

Przygotowanie uczestników

Brak wymagań wstępnych.

Czas trwania

Przed nami:

 • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia 

 • ISTOTA KONFLIKTU: Czym jest, kiedy oraz i dlaczego rodzi się konflikt? Czy można rozpatrywać konflikt w kategoriach dobry – zły, konstruktywny – destrukcyjny, potrzebny – niepotrzebny? Jakie są rodzaje konfliktów?
 • PSYCHOLOGIA I FIZJOLOGIA KONFLIKTU: W jaki sposób temperament i osobowość warunkują nasze reakcje na konflikt? Jak funkcjonuje nasz organizm w sytuacji konfliktowej? Czy i w jakim stopniu możemy przeciwstawić się naszej fizjologii? 
 • ESKALACJA KONFLIKTU: Czym charakteryzują się poszczególne fazy konfliktu? Jak zapobiegać przeradzaniu się różnicy zdań czy interesów w konflikt? Jak otwarcie wyrażać swoje poglądy bez uruchamiania spirali obrony i ataku? 
 • POTENCJALNE KWESTIE „ZAPALNE”: Jakie mogą być źródła sytuacji konfliktowych? Jak gasić zarzewia konfliktu? 
 • ZACHOWANIE W SYTUACJI KONFLIKTU: Jak każdy z nas reaguje na sytuacje konfliktowe? Jak powinniśmy reagować? Czym charakteryzują się poszczególne style reagowania na sytuacje konfliktowe i kiedy je stosować?  
 • KONFLIKT W ZESPOLE: Czy i jak ingerować w konflikt pomiędzy naszymi pracownikami? Jak odróżnić pseudo-strategie od konstruktywnych technik rozwiązywania konfliktów? Jakich metod użyć, by  zapewnić wszystkim zaangażowanym „wyjście z twarzą”? 
 • MENEDŻER W ROLI MEDIATORA: Na czym polega rola mediatora? Jak prowadzić mediacje pomiędzy skonfliktowanymi pracownikami? Jak powinna wyglądać konstruktywna rozmowa mediacyjna? O czym warto pamiętać na każdym z poszczególnych etapów tej rozmowy? 
 • INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ZARZĄDZANIU KONFLIKTEM: Czym jest i co się na nią składa? Jak rozwijać inteligencję emocjonalną w procesie zarządzania konfliktami w zespole?

Metoda realizacji szkolenia

Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Szkolenia z oferty z zakresu zarządzania pracownikami:

 • Zarządzanie zespołem i pracownikami
 • Motywowanie pracowników
 • Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zarządzanie konfliktem w zespole.

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

Podobne szkolenia