Zarządzanie zmianą


Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

Opis szkolenia

Szkolenie Zarządzanie zmianą przeznaczone jest dla osób pragnących lepiej radzić sobie w sytuacji zmiany oraz pomagać innym w przejściu procesu zmiany.

Poznaj program szkolenia

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

 • poznać mechanizmy reagowania ludzi na zmiany  
 • zidentyfikować swoje nastawienie do zmian
 • niwelować przyczyny oporu wobec zmian
 • lepiej i dokładniej planować proces wprowadzania zmiany  
 • skutecznie promować wśród swoich współpracowników proaktywne podejście do zmian

Umiejętności

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

 • Trafnie identyfikować moment nadchodzącej zmiany w firmie
 • Rozpoznawać u siebie i innych przejawy oporu przed zmianą
 • Efektywniej radzić sobie z oporem w sytuacji zmiany
 • Skutecznie przechodzić przez etapy wprowadzania zmian

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących lepiej radzić sobie w sytuacji zmiany oraz pomagać innym w przejściu procesu zmiany w organizacji.

Przygotowanie uczestników

Brak wymagań wstępnych.

Czas trwania

Przed nami:

 • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia 

 • ZMIANY W ORGANIZACJI: Moda czy konieczność? Czy zmiany rzeczywiście są nieuniknione? Co wymusza zmiany? Co podlega zmianom w naszej firmie? Czy nasza intuicja sprawdza się w praktyce?
 • PSYCHOLOGIA ZMIANY:Jak funkcjonuje nasz organizm w obliczu zmian? Jak reagujemy na zmianę? Dlaczego pojawia się opór?
 • OPÓR WOBEC ZMIAN: Czy i w jakim stopniu możemy niwelować przyczyny oporu wobec zmian? Jakimi narzędziami możemy się posłużyć?
 • PROCES REALIZACJI ZMIANY:W jaki sposób „ruszyć z miejsca”? Jak pokierować całym procesem zmiany? Jak zaangażować wszystkich zainteresowanych? Jak „utrwalić” efekt końcowy procesu zmiany? 
 • PORADNIK MISTRZA ZMIAN: Czego możemy się nauczyć od krążących po labiryncie myszy i ludzi poszukujących sera? Jak zastosować te lekcje w praktyce codziennej pracy?  

Metoda realizacji szkolenia

Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Szkolenia z oferty z zakresu zarządzania pracownikami:

 • Zarządzanie zespołem i pracownikami
 • Motywowanie pracowników
 • Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zarządzanie konfliktem w zespole.

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

Podobne szkolenia