Administrator Microsoft Azure AZ-104

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Administrator Microsoft Azure AZ-104


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Administrator Microsoft Azure AZ-104 to 4-dniowe szkolenie wprowadzające w zarządzanie zasobami w Microsoft Azure. Kluczową część kursu stanowi wprowadzenie do wdrożenia rozwiązań sieciowych, magazynów danych, maszyn wirtualnych i aplikacji. Podczas kursu nauczysz się zarządzać użytkownikami i grupami użytkowników w Azure AD oraz zarządzać subskrypcją w ramach MS Azure, zarządzać zasobami z wykorzystaniem Azure Portal i Azure Cloud Shell, wdrażać prywatną i publiczną adresację IP, grupy bezpieczeństwa sieciowego i DNS, wdrażać połączenia pomiędzy sieciami wirtualnymi, połączenia VPN Site-to-Site oraz Point-to-Site, planować i wdrażać wykorzystanie magazynów danych, zarządzać maszynami wirtualnymi i serwisami aplikacji, a także kopiami zapasowymi. Dla kogo? Przeznaczone dla osób, które zamierzają administrować zasobami MS Azure. Wymagana jest podstawowa znajomość technologii chmurowych, wirtualizacji i zagadnień sieciowych, takich jak  adresacja IP, podsieci, DNS, połączenia VPN. 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest wprowadzenie do tematyki związanej z zarządzaniem zasobami w Microsoft Azure. W  ramach szkolenia poruszane są miedzy innym zagadnienia związane z zarządzaniem Azure Active Directory i subskrypcją. Kluczową cześć szkolenia stanowi wprowadzenie do wdrożenia rozwiązań sieciowych, magazynów danych, maszyn wirtualnych i aplikacji. W trakcie szkolenia omawiane są również zagadnienia związane z  ochroną danych, kontenerami oraz automatyzacją zadań z wykorzystaniem Azure PowerShell i CLI.

   Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie poprawnie:

    • zarządzał użytkownikami i grupami  użytkowników w Azure AD oraz zarządzać subskrypcją w ramach Microsoft Azure,
    • zarządzał zasobami z wykorzystaniem Azure Portal, Azure Cloud Shell,
    • wdrażał prywatną i publiczną adresację IP, grupy bezpieczeństwa sieciowego, DNS,
    • wdrażył połączenia  pomiędzy sieciami wirtualnymi, połączenia VPN Site-to-Site oraz Point-to-Site,
    • planował i wdrażał wykorzystanie magazynów danych,
    • zarządzał maszynami wirtualnymi i serwisami aplikacji,
    • zarządzał kopiami zapasowymi  oraz monitorował działanie Microsoft Azure.
    Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

    Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają administrować zasobami platformą Microsoft Azure, przede wszystkich w zakresie maszyn wirtualnych, magazynów danych i rozwiązań sieciowych.

    Przygotowanie uczestników

    Podstawowa znajomość technologii chmurowych, wirtualizacji, zagadnień sieciowych takich jak  adresacja IP, podsieci, DNS, połączenia VPN.

    Czas trwania

    Przed nami:

    • 4 dni, 32 godzin szkoleniowych
    Szczegółowy program szkolenia

    Szczegółowy program szkolenia 

    Zarządzanie tożsamością w Microsoft Azure

    • Azure Active Directory
    • Użytkownicy i grupy użytkowników w ramach Azure AD

    Zarządzanie subskrypcją Microsoft Azure

    Wprowadzenia do administracji zasobami w Microsoft Azure

    • Wkorzystanie Platformy Microsoft Azure oraz Cloud Shell
    • Azure PowerShell i CLI

    Zarządzanie sieciami 

    • Sieci wirtualne
    • Prywatne i publiczne adresowanie IP
    • Podstawowe aspekty zabezpieczenia dostępu
    • Azure DNS.

    Łaczność pomiędzy sieciami 

    Zarządzanie ruchem w sieci

    Magazyny danych

    • Konta magazynów i zarządzanie magazynami
    • Magazyny Blob
    • Bezpieczeństwo magazynów danych

    Wirtualne maszyny i usługi aplikacji

    • Planowanie wdrożenia wirtualnych maszyn
    • Implementacja wirtualnych maszyn 
    • Planowanie i wdrażanie usług aplikacji

    Ochrona danych i monitorowanie

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie może być realizowane stacjonarnie lub zdalnie. Szkolenie zawiera część praktyczną w formie laboratoriów do samodzielnego wykonania przez uczestników.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

    Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    Szkolenie autoryzowane np.  

    • AZ-500 - Microsoft Azure Security Technologies.
    •  AZ-700 (CS) - Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions.

    Szkolenie przygotowuje do egzaminu „AZ-104 Microsoft Azure Administrator”

    W ramach szkolenia zapewniamy

    W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

    Podobne szkolenia