Microsoft Azure Fundamentals AZ-900T00A, szkolenie autoryzowane Microsoft

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Azure Fundamentals AZ-900T00A, szkolenie autoryzowane Microsoft


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Microsoft Azure Fundamentals 900T01A oraz 900T00A, szkolenia autoryzowane Microsoft to dostępne w opcjach 1- lub 2-dniowego szkolenia wprowadzające do tematyki przetwarzania w chmurze Azure („cloud computing”) Podczas kursu nauczysz się: wskazywać różnice pomiędzy modelami przetwarzania lokalnie i w chmurze, rozróżniać modele „IaaS” („infrastruktura jako usługa”), „PaaS” („Platforma jako usługa”) oraz „SaaS” („Oprogramowanie jako usługa”), zalet i ograniczeń przetwarzania w chmurze, podstawowej pracy z platformą Azure w zakresie konfiguracji subskrypcji i tworzenia konta, a także dostosowywania podstawowych usług platformy do swoich potrzeb. Dla kogo? Przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, zarówno technicznych, jak i nie-technicznych, których celem jest zapoznanie się z modelem przetwarzania w chmurze w oparciu o platformę Microsoft Azure na podstawowym poziomie. Brak wymagań wstępnych.

   Poznaj program szkolenia Microsoft Azure Fundamentals 

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest wprowadzenie do tematyki przetwarzania w chmurze („cloud computing”) dla każdego rodzaju odbiorców. Szkolenie to jest wstępnym szkoleniem z zakresu przetwarzania w chmurze Microsoft Azure i skupia się zarówno na zagadnieniach teoretycznych (takich jak modele IaaS/PaaS/SaaS i ich odniesienie do modelu „on-premises”) oraz praktycznych.

   Umiejętności

    Poprawnie określać różnice pomiędzy modelami przetwarzania lokalnie („on-premises”), a przetwarzaniem w chmurze,

    • oraz pomiędzy modelami „IaaS” („infrastruktura jako usługa”), „PaaS” („Platforma jako usługa”) oraz „SaaS” („Oprogramowanie jako usługa”),
    • Wskazywać zalety i wady przetwarzania w chmurze,
    • móc rozpocząć pracę z platformą Azure, skonfigurować subskrypcję i utworzyć konto,
    • Dostosowywać właściwe podstawowe usługi platformy Azure do swoich potrzeb,
    • Korzystać z portalu Azure w celu wyboru i konfiguracji usług chmurowych

    Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

    Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób które rozpoczynają pracę z platformą Azure i poszukują wprowadzenia od strony teoretycznej oraz praktycznej.

    Przygotowanie uczestników

    Uczestnicy muszą sprawnie posługiwać się przeglądarką internetową (Edge lub Chrome), ponieważ szkolenie w głównej mierze wykorzystuje Azure Portal.

    Czas trwania

    Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin lekcyjnych
    Szczegółowy program szkolenia

    Szczegółowy program szkolenia Microsoft Azure Fundamentals 

    Czym jest cloud computing i Microsoft Azure

    Podstawowe usługi Microsoft Azure

    Podstawowe narzędzia w Azure

    Omówienie bezpieczeństwa platformy oraz bezpieczeństwa sieciowego w Azure

    Omówienie zarządzania tożsamością, prywatnością i zgodnością w Azure

     Rozliczenia i wsparcie w ramach usługi

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie może być realizowane stacjonarnie lub zdalnie. Szkolenie zawiera część praktyczną w formie laboratoriów do samodzielnego wykonania przez uczestników.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

    Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    • Szkolenie autroyzowane Microsoft: „AZ-104T00A Microsoft Azure Administrator” – będące kontynuacją i szkoleniem na poziomie średniozaawansowanym dla osób które administrują usługami w Azure.
    • Szkolenie przygotowuje do egzaminu AZ-900 ”Microsoft Azure Fundamentals”
    W ramach szkolenia zapewniamy

    W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

    Podobne szkolenia