Microsoft Azure Fundamentals AZ-900T01A, szkolenie autoryzowane Microsoft

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Azure Fundamentals AZ-900T01A, szkolenie autoryzowane Microsoft


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Microsoft Azure Fundamentals 900T01A oraz 900T00A, to szkolenia autoryzowane Microsoft to dostępne w opcjach 1- lub 2-dniowego szkolenia wprowadzające do tematyki przetwarzania w chmurze Azure („cloud computing”). Podczas kursu nauczysz się: wskazywać różnice pomiędzy modelami przetwarzania lokalnie i w chmurze, rozróżniać modele „IaaS” („infrastruktura jako usługa”), „PaaS” („Platforma jako usługa”) oraz „SaaS” („Oprogramowanie jako usługa”), zalet i ograniczeń przetwarzania w chmurze, podstawowej pracy z platformą Azure w zakresie konfiguracji subskrypcji i tworzenia konta, a także dostosowywania podstawowych usług platformy do swoich potrzeb. Dla kogo? Przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, zarówno technicznych, jak i nie-technicznych, których celem jest zapoznanie się z modelem przetwarzania w chmurze w oparciu o platformę Microsoft Azure na podstawowym poziomie. Brak wymagań wstępnych.

   Poznaj program szkolenia Microsoft Azure Fundamentals 

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest wprowadzenie do tematyki przetwarzania w chmurze („cloud computing”) dla każdego rodzaju odbiorców. Szkolenie to jest wstępnym szkoleniem z zakresu przetwarzania w chmurze Microsoft Azure i skupia się bardziej na zagadnieniach teoretycznych takich jak modele IaaS/PaaS/SaaS i ich odniesienie do modelu „on-premises”.

   Umiejętności

   • wskazywać różnice pomiędzy modelami przetwarzania lokalnie („on-premises”), a przetwarzaniem w chmurze,
   • wskazywać różnice pomiędzy modelami „IaaS” („infrastruktura jako usługa”), „PaaS” („Platforma jako usługa”) oraz „SaaS” („Oprogramowanie jako usługa”),
   • Wskazywać zalety i wady przetwarzania w chmurze,
   • Móc rozpocząć pracę z platformą Azure, skonfigurować subskrypcję i utworzyć konto,
   • Dostosowywać właściwe podstawowe usługi platformy Azure do swoich potrzeb

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców, zarówno technicznych jak i nie-technicznych których celem jest zapoznanie się z modelem przetwarzania w chmurze w oparciu o platformę Microsoft Azure na podstawowym poziomie.

   Przygotowanie uczestników

   Brak wymagań wstępnych.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia Microsoft Azure Fundamentals 

   Czym jest cloud computing i Microsoft Azure

   Podstawowe usługi Microsoft Azure

   Podstawowe narzędzia w Azure

   Omówienie bezpieczeństwa platformy oraz bezpieczeństwa sieciowego w Azure

   Omówienie zarządzania tożsamością, prywatnością i zgodnością w Azure

   Rozliczenia i wsparcie w ramach usługi

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie może być realizowane stacjonarnie lub zdalnie. Szkolenie pozbawione jest części praktycznej, tj. skupia się na omówieniu i zaprezentowaniu platformy Azure, oraz dyskusji z słuchaczami.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie autoryzowane Microsoft: „AZ-900T00A Microsoft Azure Fundamentals (2 Day)” – będące rozszerzeniem niniejszego szkolenia o część laboratoryjno-praktyczną,
   • Szkolenie autroyzowane Microsoft: „AZ-104T00A Microsoft Azure Administrator” – będące kontynuacją i szkoleniem na poziomie średniozaawansowanym dla osób które administrują usługami w Azure

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

   Podobne szkolenia