Efektywne kierowanie pracownikami

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem.

 • Cele szkolenia

  Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

  • poznać pełny zakres pełnionych przez menedżera ról i funkcji
  • zidentyfikować oczekiwania pracowników wobec szefa
  • zdiagnozować i zoptymalizować swój styl kierowania ludźmi
  • rozwinąć umiejętności delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień
  • skutecznie kształtować poczucie odpowiedzialności osobistej u siebie i w zespole
  • skutecznie i świadomie wspierać proces rozwoju zespołu
  • określić role zespołowe oraz pełniej wykorzystywać potencjał każdej z ról
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem.

 • Wymagania wstępne

  brak

 • Czas trwania

  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 • Metoda realizacji szkolenia

  Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. ROLE I FUNKCJE MENEDŻERA – Co różni przełożonego od pracownika nie pełniącego tej funkcji? Jak skutecznie „żonglować” wszystkimi elementami roli menedżera? 

  2. RELACJA SZEF – PRACOWNIK – Jakie są oczekiwania podwładnych wobec przełożonego? Jak założenia menedżera na temat pracowników kształtują jego sposób postępowania? 

  3. STYLE ZARZĄDZANIA – od autorytarnego po demokratyczny: co je łączy a co dzieli? Który sposób postępowania jest optymalny i prowadzi do najbardziej skutecznych działań? Jak zarządzać „sytuacyjnie”? Jak diagnozować poziom dojrzałości zawodowej swoich pracowników i jak dostosowywać swój styl?

  4. DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ – Dlaczego nie zlecamy więcej i częściej? Co nas powstrzymuje? Jakie korzyści przynosi zlecanie zadań pracownikom? Co możemy oddelegować, a czego nie powinniśmy? Jak zadbać o to, by delegacja była kompletna i efektywna?

  5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FORMALNA I OSOBISTA – Czy nakreślenie formalnych ram odpowiedzialności wystarczy, by działać efektywnie i optymalnie? Co kryje się pod pojęciem odpowiedzialności osobistej? Jak możemy rozwijać poczucie odpowiedzialności osobistej u siebie i u naszych pracowników? 

  6. BUDOWANIE ZESPOŁU – Kiedy i w jaki sposób grupa staje się zespołem? Czym jest zjawisko synergii i jak możemy je wykorzystać? Jakie są zadania menedżera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu? 

  7. SYNCHRONIZACJA RÓL ZESPOŁOWYCH – Jak rozpoznać, czy zespół wykorzystuje w pełni swój potencjał? Jak optymalizować wkład każdego członka zespołu? 

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • dostrzegać i reagować na zasadne oczekiwania swoich pracowników
  • zastosować styl zarządzania adekwatny do danej sytuacji i konkretnego pracownika
  • zlecać odpowiednie zadania odpowiednim pracownikom w sposób zapewniający skuteczność i prawidłowość ich wykonania
  • przyjmować odpowiedzialność osobistą za konkretne zdarzenia w miejscu pracy i zachęcać do tego swój zespół
  • skutecznie rozpoznawać i wykorzystywać potencjał swoich pracowników
  • podejmować działania odpowiednie na danym etapie rozwoju zespołu.
 • Ścieżka rozwoju

  brak

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33