Uczenie i rozwijanie pracowników

 • Cele szkolenia

  Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

  • zrozumieć, na czym polegają procesy coachingu i mentoringu  
  • nabyć i/lub rozwinąć umiejętności potrzebne do pełnienia roli coacha i mentora
  • trafniej rozpoznawać i wspomagać rozwiązywanie problemów swoich pracowników    
  • rozpocząć i/lub kontynuować proces budowania relacji opartych na zaufaniu
  • pełniej wykorzystywać potencjał swój i swojego zespołu 
  • skuteczniej wpływać na rozwój swoich pracowników 
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie uczenia i wspierania rozwoju swoich podwładnych.

 • Wymagania wstępne

  brak

 • Czas trwania

  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 • Metoda realizacji szkolenia

  Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW: Czemu (i komu!) służy? Kto ponosi odpowiedzialność za proces rozwoju? Na czym polega proces mentoringu i coachingu? Czym te procesy różnią się od siebie? Jakimi prawami się rządzą? Czy i jak można je ze sobą łączyć? Jakie symptomy wskazują na konieczność ich uruchomienia?

  2. MENEDŻER W ROLI COACHA I MENTORA: Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać? Jak zdiagnozować własny potencjał jako mentora? 

  3. STRUKTURA PROCESU ROZWOJU, czyli DUO: Diagnoza – klucz do indywidualnego podejścia; Uczenie – przyswojenie wiedzy i umiejętności; Ocena – weryfikacja efektów procesu. 

  4. DIAGNOZA SYTUACJI: Jak pytać, żeby zgłębić istotę problemu? W jaki sposób wykorzystać metodę GROW?

  5. UCZENIE PODOPIECZNYCH: Na czym polega specyfika uczenia dorosłych? Jak wykorzystać mechanizmy procesu uczenia się? Jak indywidualizować proces uczenia? 

  6. OCENA, czyli INFORMACJA ZWROTNA: W jaki sposób udzielać podwładnemu konstruktywnej informacji zwrotnej o jego postępach lub ich braku? 

  7. ROZMOWA ROZWOJOWA: Jak ją zaplanować i przeprowadzić? Na co zwrócić szczególną uwagę?   

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • rozpoznawać sytuacje, które wymagają uruchomienia funkcji coacha/ mentora
  • trafnie diagnozować problemy i potrzeby rozwojowe swoich pracowników
  • zastosować techniki GROW do prowadzenia rozmów rozwojowych ze swoimi pracownikami
  • udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej o postępach pracownika (lub ich braku)
  • zastosować odpowiednie techniki i sposoby uczenia do przekazywania wiedzy i/lub umiejętności zawodowych pracowników
  • odpowiednio przygotować się i przeprowadzić rozmowę diagnozującą, oceniającą i problemową z pracownikiem.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33