Zarządzanie zespołem i pracownikami


Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

Opis szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających innymi lub przygotowujących się do tej roli (szefowie, liderzy zespołów, menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, osoby zarządzające grupami i projektami itp.). Szkolenie istotne będzie również dla osób, które niekoniecznie pełnią funkcje kierownicze, ale do zakresu ich kompetencji w pracy należy m.in.: motywowanie pozafinansowe, ocena pracowników, udzielanie informacji zwrotnej.

 • Cele szkolenia

  • poznanie teorii dobrego teamu
  • kształtowanie  umiejętności  pracy  zespołowej
  • nabycie i rozwój zdolności  świadomego  kierowania  zespołem
  • poznanie  własnych  zalet  i  słabości  w  kontekście  pracy  w  grupie
  • określenie  optymalnej  indywidualnej  dla  każdego  uczestnika  roli  w  zespole, wynikającej z jego predyspozycji i cech charakterologicznych
  • poznanie różnych form motywacji
  • uświadomienie sobie potrzeby standaryzacji oceny pracowników
  • doskonalenie umiejętności udzielania i przyjmowania pochwał i krytyki oraz umiejętności samooceny i oceny innych członków zespołu (przełożonych, podwładnych, współpracowników)
  Przy  założeniu  powyższych  celów  efektem  szkolenia  jest :
  • zdobycie wiedzy dotyczącej skutecznego funkcjonowania zespołu i zarządzania nim
  • nabycie umiejętności potrzebnych do efektywnego liderowania zespołowi
  • świadomość potencjału motywacji pozafinansowej
  • umiejętność rzeczowego i rzetelnego udzielania ocen i informacji zwrotnych członkom zespołu
  • przekonanie  się  uczestników  treningu  o  swojej  wartości, potencjale  i  możliwości  osiągania  sukcesów indywidualnych i zespołowych
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających innymi lub przygotowujących się do tej roli (szefowie, liderzy zespołów, menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, osoby zarządzające grupami i projektami itp.). Szkolenie istotne będzie również dla osób, które niekoniecznie pełnią funkcje kierownicze, ale do zakresu ich kompetencji w pracy należy m.in.: motywowanie pozafinansowe, ocena pracowników, udzielanie informacji zwrotnej.
 • Wymagania wstępne

  Brak
 • Czas trwania

  2 dni - 16 godzin lekcyjnych (12 zegarowych)
 • Metody realizacji szkolenia

  Do  osiągnięcia   wymienionych   celów   i   skutków   ich  realizacji  potrzebna jest  bogata  metodyka  szkolenia.  Oto ona:

   

  * mini-wykłady  -  zawierają  wiedzę  z  zakresu  tematyki  szkolenia  potrzebną  do jej  efektywnej  realizacji  w  praktyce,  wprowadzają   do  późniejszej   samooceny  uczestników  treningu,  są  podstawą  do  doskonalenia  umiejętności

  * ćwiczenia  -  pozwalają  na  bieżąco  wykorzystywać  nabytą  wiedzę,  wprowadzane w  większości  w  trakcie części  teoretycznych urozmaicają  ich  przebieg. Część ćwiczeń wprowadza do danego modułu szkolenia poprzez doświadczanie przez uczestników w praktyce

  * praca grupowa – daje możliwość wypracowania materiału, będącego kompilacją wiedzy i doświadczenia oraz kreatywności grupy uczestników. Metoda sprzyja też integracji uczestników i lepszemu poznawaniu się w sytuacji zadaniowej

  * prezentacje – dokonywane przez uczestników na różnych etapach pracy dają możliwość wspólnej analizy omawianego materiału, a także ćwiczą umiejętność wystąpienia przed grupą i przekonywania do swoich racji. Budują zatem pewność siebie uczestników, co, w kontekście tematu szkolenia, jest kolejną dodaną jego wartością

  * testy  -  dają  uczestnikom  podstawę  do  indywidualnej  samoanalizy  swoich  cech charakterologicznych, posiadanych  wrodzonych  tendencji, zalet  i  niedoskonałości w kontekście postawy asertywnej. Zapewnia  dyskrecję (anonimowość). Analiza  testu  odbywa  się  publicznie, jednak  nawet  trener  szkolenia  nie  wie,  który  z  wyników  jest  wynikiem  danego uczestnika.  Sprzyja  to  "uczciwemu" wypełnianiu  testu, który  dzięki  temu  daje  wiarygodne  wyniki 

  * case study – odnosząc się do realiów zawodowych pozwala uczestnikom na analizę sytuacji i kilku postaw, które wiążą się z tematyką szkolenia

  * gra – w symulowanej rzeczywistości pozwala na ujawnienie się zachowań, które faktycznie towarzyszą nam w pracy zawodowej, a z których często nie zdajemy sobie sprawy. Warto je znać, aby wzmacniać te pożądane i niwelować te niekorzystne dla współpracy z innymi

  * scenki – uczestnicy wchodząc w odgrywane role sami kształtują potencjalną rzeczywistość ucząc się budowania rozmowy i dalszych relacji w oparciu o zdobyta wiedzę. Metoda pozwala na zaangażowane uczenie się własnych zachowań i wypowiedzi
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. teorie dobrego zespołu (ewolucja koncepcji)
  2. zespół jako zestawienie osobowości, zależności międzyludzkich, hierarchii ról
  3. zespół a grupa robocza, efektywność zespołu
  4. potencjał członków zespołu – wykorzystanie indywidualnych predyspozycji
  5. kryzys w zespole i jego przełamywanie
  6. kompetencje członków zespołu
  7. lider – pozycja, autorytet, modele zarządzania, organizacja pracy
  8. motywacja pozafinansowa – rozpoznawanie potrzeb motywacyjnych członków zespołu
  9. ocena w zespole – jak udzielać jej obiektywnie i sprawiedliwie
  10. pochwała i krytyka – udzielanie i przyjmowanie informacji
 • Umiejętności

  Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
  •  zarządzać kluczowymi kompetencjami lidera zespołu
  • rozpoznawać preferowane role zespołowe członków zespołu i w miarę możliwości dopasowywać do nich zadania członków zespołu
  • zarządzać swoja postawą podczas konfliktu w zespole
  • zarządzać procesem konfliktu w zespole
  • odczytać kanał motywacji pracownika i dostosować rodzaj działań, zadań, nagród adekwatny do preferowanego stylu bycia motywowanym u pracownika
  • obiektywizować ocenę pracownika
  • udzielać pochwały i krytyki w sposób konstruktywny oraz rzetelny w oparciu o fakty
  • przyjmować informację zwrotną od pracowników
 • Ścieżka rozwoju

  Szkolenie nie posiada dalszej ścieżki szkoleniowej.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33