Service Order Management

Service Order Management – system do zarządzania usługami sieciowymi w kontekście zamówień klientów

Comarch Service Order Management umożliwia operatorom telekomunikacyjnym zarządzanie zamówieniami na nowe usługi w trakcie całego cyklu ich życia. Jest to jeden z głównych modułów systemu Comarch Service Fulfillment & Orchestration.

System zarządzający zleceniami obejmuje fazy: weryfikacji technicznej realizacji orderu, rezerwacji zasobów oraz aktywacji usługi i zasobów technicznych. Comarch Service Order Management bazując na danych z systemów "service catalog" oraz "service inventory", umożliwia dynamiczną dekompozycję zamówienia klienta (customer order) na zlecenia techniczne (technical orders) przy wykorzystaniu modelu TMF SID CFS-RFS-R.

Zdekomponowane zlecenia mogą obejmować zarówno podprocesy manualne jak i w pełni automatyczne. Mechanizm dekompozycji bazujący na modelu TMF SID CFS-RFS-R umożliwia zdefiniowanie stopnia jej szczegółowości, tak by móc obsługiwać zarówno zlecenia (ordery) do istniejących systemów OSS (silos), zewnętrznych platform serwisowych czy niskopoziomowych zleceń konfiguracji sieci.

Realizacja zamówień odbywa się poprzez platformę Comarch OSS Process Management, która umożliwia monitorowanie i śledzenie procesów oraz podprocesów odpowiadających odpowiednim zleceniom (orderom).

Jak przygotować systemy OSS na 5G

Zobacz nasze wideo!


Korzyści z wdrożenia systemu Service Order Management do zarządzania zamówieniami w telekomunikacji:

Kompleksowe zarządzanie zamówieniami

System umożliwia tworzenie, modyfikowanie/aktualizowanie lub wyłączanie usług. Zarządzaj zamówieniami w trakcie procesu realizacji, weryfikacji możliwości realizacji (dostępności), rezerwacji zasobów i aktywacji usług (oraz wymaganych zasobów sieciowych).

Wsparcie realizacji zamówień

Realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem rozwiązania Comarch OSS Process Management, zapewniającego podstawowe funkcje monitorowania i śledzenia odpowiednich procesów i podprocesów.
 

Możliwość wprowadzania zmian w zamówieniach na bieżąco

System pozwala na zawieszanie i wznawianie zamówień oraz wprowadzanie zmian na bieżąco (w zależności od reguł zdefiniowanych dla poszczególnych typów usług).

Automatyzacja w celu skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek

Czasy realizacji zamówień możesz skrócić dzięki automatyzacji kompleksowego procesu zarządzania zamówieniami usług (z możliwością zorganizowania ręcznych podprocesów).

Powiadomienia o zmianach stanu zamówienia

Comarch Service Order Management generuje powiadomienia dotyczące zmian stanu zamówienia, które mogą być później przekazane do modułu Comarch Customer Order Management.

Orkiestracja procesu świadczenia usługi sieciowej

Dzięki odpowiedniemu mechanizmowi możesz skonfigurować stopień szczegółowości dekompozycji zamówienia, tak aby można było z łatwością wdrożyć starszy system lub zorganizować proces świadczenia usługi sieciowej.

Dynamiczne dokonywanie dekompozycji zamówień

Comarch Service Order Management stosuje koncepcję dynamicznej dekompozycji zamówień w oparciu o dane z katalogu produktów / usług i systemu ewidencji, co umożliwia dekompozycję zamówień klienta na zlecenia techniczne, przy wykorzystaniu modelu CFS-RFS-R zgodnego z TMF SID. Zamówienia mogą być dekomponowane automatycznie lub ręcznie, w oparciu o proces zarządzany zgodnie z koncepcją fabryki usług/zasobów.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały PDF!

    Zobacz wszystkie materiały

    Powiązane produkty:

    Studium przypadku:

    Potrzebujesz porady w doborze produktów?

    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.