Service Order Management

Service Order Management – system do zarządzania usługami sieciowymi w kontekście zamówień klientów

Comarch Service Order Management umożliwia operatorom telekomunikacyjnym zarządzanie zamówieniami na nowe usługi w trakcie całego cyklu ich życia. Jest to jeden z głównych modułów systemu Comarch Service Fulfillment & Orchestration.

System zarządzający zleceniami obejmuje fazy: weryfikacji technicznej realizacji orderu, rezerwacji zasobów oraz aktywacji usługi i zasobów technicznych. Comarch Service Order Management bazując na danych z systemów "service catalog" oraz "service inventory", umożliwia dynamiczną dekompozycję zamówienia klienta (customer order) na zlecenia techniczne (technical orders) przy wykorzystaniu modelu TMF SID CFS-RFS-R.

Zdekomponowane zlecenia mogą obejmować zarówno podprocesy manualne jak i w pełni automatyczne. Mechanizm dekompozycji bazujący na modelu TMF SID CFS-RFS-R umożliwia zdefiniowanie stopnia jej szczegółowości, tak by móc obsługiwać zarówno zlecenia (ordery) do istniejących systemów OSS (silos), zewnętrznych platform serwisowych czy niskopoziomowych zleceń konfiguracji sieci.

Realizacja zamówień odbywa się poprzez platformę Comarch OSS Process Management, która umożliwia monitorowanie i śledzenie procesów oraz podprocesów odpowiadających odpowiednim zleceniom (orderom).

Jak przygotować systemy OSS na 5G

Zobacz nasze wideo!


Korzyści z wdrożenia systemu do zarządzania zamówieniami na usługi telekomunikacyjne - Service Order Management:

Skrócenie czasu uruchamiania nowych usług

Skracaj czas niezbędny do uruchomienia nowej usługi, dzięki automatyzacji dekompozycji zamówienia opartej na danych z katalogu usług.
 

Obniżenie kosztów obsługi zamówień

Zmniejsz koszty obsługi zamówień na nowe usługi, dzięki centralizacji zarządzania regułami technicznymi i biznesowymi związanymi z obsługą zleceń.

Automatyzacja całości procesu order-to-cash

Zautomatyzuj realizację zamówień na nowe usługi, od fazy przyjęcia zamówienia od klienta do jego technicznej realizacji (dzięki pre-integracji z Customer Order Management). Obejmuje również procesy modyfikacji lub wyłączania istniejących usług.

Kompleksowe zarzadzanie procesem realizacji zamówień w telekomunikacji

Zarządzaj kompleksowo procesami zamówień na usługi, w tym: wstrzymywaniem usług, ich ponownym uruchamianiem, modyfikacją zamówienia w trakcie jego realizacji (w zależności od reguł zdefiniowanych dla poszczególnych typów usług).

Kompleksowa kontrola procesu dostarczania usług

Kontroluj proces dostarczania nowych usług kompleksowo, zarówno jeśli chodzi o fazy automatyczne jak i te wymagające interwencji człowieka.
 

Modyfikacja usług w czasie rzeczywistym

Sprawnie obsługuj zmiany w zamówieniach dokonywane w czasie rzeczywistym (w zależności od reguł zdefiniowanych dla poszczególnych typów usług).

Monitorowanie statusu realizacji zamówień

Korzystaj z możliwości śledzenia statusu realizacji zamówień, dzięki opcji wysyłania notyfikacji o zmianach statusu zamówienia do systemu Customer Order Management.

Dekompozycja zamówienia

Dokonuj dekompozycji zamowień klientów na usługi sieciowe, dzięki oparciu procesu o centralny katalog produktów i usług.
 

Integracja z innymi narzędziami OSS

Integruj system z modułami typu Service Inventory oraz Network Inventory, dla pozyskania bieżących informacji o sieci i usługach.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały PDF!

    Zobacz wszystkie materiały

    Powiązane produkty:

    Studium przypadku:

    Potrzebujesz porady w doborze produktów?

    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.