Asset Tracking

Utrzymywanie dużej ilości zasobów i szacowanie ich dostępności, stanowi poważne wyzwanie dla współczesnych instytucji. Personelowi często powierza się zadanie odnajdywania sprzętu, co bywa czasochłonne i generuje dodatkowe koszty. Aby temu zapobiec, rozwiązanie umożliwia określenie położenia posiadanych zasobów oraz sprzętów przypisanych do danego pracownika. Informacje te przekazywane są w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch komplementarnych wersjach: pierwsza bazująca na Comarch Beacon oraz druga na Comarch RFID. Każdy z nich, może znaleźć zastosowanie w różnych sektorach i instytucjach, przyczyniając się do obniżenia kosztów, poprawy efektywności i optymalizacji procesów.

Zalety rozwiązania

Przykłady zastosowania

  • Szpitale
  • Magazyny i logistyka
  • Produkcja
  • Archiwa i biblioteki
Comarch Asset Tracking znajduje swoje zastosowanie w placówkach medycznych. Dzięki funkcji stałego monitorowania, określana jest rzeczywista lokalizacja personelu i pacjentów. Stały dostęp do danych, pozwala na rozpoznanie aktualnego stanu pacjenta, a w razie jego zasłabnięcia lub upadku, wysyłane zostaje powiadomienie. Podczas wizyt, odwiedzający mogą skorzystać z własnych telefonów lub tabletów, aby zlokalizować położenie pacjenta, bez konieczności pozyskiwania informacji od personelu placówki. Wdrożenie Asset Trackingu pozwala na wykrycie wszelkich niedoborów przechowywanych środków w stosunku do realnego zapotrzebowania. Praktyczną funkcjonalnością jest ustalanie terminów przydatności spożycia poszczególnych leków, czy też określanie lokalizacji kosztownych lekarstw. Odnosi się to także do instrumentarium chirurgicznego, w celu zapewnienia o kompletności akcesoriów oraz dostarczeniu informacji o terminach ostatnich sterylizacji.
Comarch Asset Tracking w szpitalach
Comarch Asset Tracking ma szerokie spektrum zastosowań w przestrzeni magazynowej i logistyce. Odnosi się do całego łańcucha dostaw, począwszy od dostarczenia materiałów oraz po stadium końcowe, jakim jest dystrybucja. Z chwilą, gdy pojazd z załadunkiem przekracza próg magazynu, transportowany towar jest identyfikowany i umieszczany na właściwej platformie. Procedura identyfikacji stosowana jest także w odniesieniu do personelu i przypisanych do nich sprzętów, w celu monitorowania efektywności pracy i nawigacji. Ważnym elementem przestrzeni magazynowej są wózki widłowe. Używane na terenie obiektu wózki są oznaczane i nawigowanie w taki sposób, aby zapewnić, że każdy z nich porusza się wyznaczoną trasą, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wewnętrzny system nawigacji dostarcza dane o obecnym  stanie magazynowym i lokalizacji zapasów, skracając w ten sposób czas poszukiwań. W ten sposób, Asset Tracking zapewnia, że dane zasoby umieszczane są we właściwym miejscu.
Comarch Asset Tracking w magazynach i logistyce
Comarch Asset Tracking zwiększa poziom kontroli nad procesami produkcyjnymi, redukując przy tym nakład pracy, koszty i czas. Dzięki automatycznej i dokładnej identyfikacji zasobów materialnych możliwa jest optymalizacja każdego etapu produkcji. Usprawnienie działania linii produkcyjnej wymaga kompleksowego monitoringu, podczas którego wykrywa się potencjalne błędy i zapewnia, aby cały proces realizowany był zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i jakości. W całym procesie produkcji istotną rolę odgrywają także pracownicy. Osoby zatrudnione, wyznaczone do wykonania określonych zadań, są monitorowane pod względem wypełniania obowiązków i efektywności pracy. Funkcjonalność dotyczy także stanowienia kontroli, by przy wykonywaniu powierzonych zadań zapobiegać gubieniu przypisanych do pracowników narzędzi lub przeciwdziałać niepożądanej wymianie oprzyrządowania między członkami zespołu.
Comarch Asset Tracking dla produkcji
Comarch Asset Tracking to system dedykowany placówkom bibliotecznym i archiwom. Takie zasoby jak: dokumenty, artykuły i książki, wymagają właściwej organizacji i znakowania. Comarch Asset Tracking sprawdza się przy gromadzeniu danych dotyczących przechowywanych materiałów oraz ustalania ich dokładnej lokalizacji. Agregowane informacje pozwalają na skatalogowanie plików i zapobieżenie ich kradzieży lub zagubieniu. System wspomaga także sprawny przepływ książek, dokumentów i innych zasobów w obrębie placówki. Zastosowanie wykracza poza teren instytucji, gdyż dzięki wdrożeniu Asset Trackingu znacząco poprawia się proces wypożyczania/zwrotu książek oraz określania kto w danym momencie przetrzymuje dany materiał. Co więcej, skraca się czas obiegu zasobów, dzięki wprowadzeniu stanowisk samoobsługowych monitorowanych i zarządzanych przez system.
Comarch Asset Tracking w archiwach i bibliotekach

Schemat działania

Comarch Asset Tracking jest kompleksowym rozwiązaniem oferowanym w modelu usługowym (SaaS - Software as a Service) lub modelu wdrożeniowym. W jego skład wchodzą nadajniki (Comarch Beacons, BLE Bracelet, etykiety RFID) i odbiorniki (IoT Hub) połączone z bazą danych w chmurze (Platforma IoT). Nadajniki zainstalowane są na monitorowanych obiektach. Informacje o lokalizacji gromadzone są przez IoT Hub, zainstalowane w wybranych, strategicznych miejscach, takich jak pokoje, korytarze i punkty przechowywania zasobów. Po przekazaniu danych przez IoT Hub do Platformy IoT, informacje stają się dostępne online za pośrednictwem przeglądarek internetowych i aplikacji mobilnych. Ponadto, Platforma IoT umożliwia łatwą kontrolę i zarządzanie zasobami dzięki wbudowanej funkcji definiowania prostych reguł sterujących i powiadomień.

Technologia

Skontaktuj się z ekspertem Comarch IoT Ecosystem

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług z zakresu IoT.

Materiały video

    Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

      Zobacz wszystkie materiały