Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

 • Cele szkolenia

  Kurs obejmuje średnio - zaawansowane zagadnienia związane z analizą biznesową osadzoną w środowisku Microsoft Excel. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady analityczne pozwalające na dokonanie analiz (funkcje, metody, prezentacje), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby przeprowadzić analizę biznesową danych.

  Ponadto będą wiedzieli jak przeprowadzić w sposób praktyczny i optymalny analizy z użyciem właściwych narzędzi programu Excel. Będą potrafili graficznie zaprezentować dane, jak również prognozować na podstawie danych doświadczalnych, publikować dane w różnych formatach i mediach.

   

 • Profil słuchacza

  Średnio zaawansowana umiejętność obsługi programu MS Excel.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana podstawowa znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs podstawowy) oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu analizy danych i analizy biznesowej.

 • Czas trwania

  2 dni (16 godzin)

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

  Szkolenia realizowane są w dwóch formach:
  • Kursy stacjonarne: w pracowni komputerowej.
  • Kursy zdalne: szkolenia w formule distance learning dające możliwość uczestnictwa w kursie z dowolnego miejsca, w którym uczestnik korzysta z komputera z dostępem do internetu, mikrofonem i kamerą.
  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnego tematu zostaną przekazane przez opiekuna handlowego (szkolenia@comarch.pl). Terminy szkoleń realizowanych w tej formule oznaczone są w wyszukiwarce kursów ikoną „ZDALNE”.

  Kursy w formule distance learning realizujemy również w grupach zamkniętych.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Przygotowanie danych do analizy

  • Narzędzie tabela
  • Narzędzie sprawdzania poprawności nazw
  • Analiza poprawności formuł i testowanie arkusza
  • konwersja typów liczbowych, dat, typów znakowych oraz stron kodowych
  • łączenie danych z wielu źródeł
  • Pobieranie danych zewnętrznych

  Analiza danych:

  • wykorzystanie narzędzi analizy warunkowej
  • używanie różnych typów adresowania
  • wykorzystanie formuł tablicowych 
  • analiza warunkowa
  • agregacja danych
  • wybrane funkcje: finansowe, statystyczne, matematyczne, tekstowe

  Kontrola danych:

  • tworzenie różnego rodzaju sum 
  • ustalanie rankingów
  • badanie realizacji celu
  • analiza bazodanowa
  • udziały procentowe
  • wykorzystanie formantów do zmiany parametrów prowadzonej analizy

  Prognozowanie na podstawie danych:

  • prognozy w oparciu o linie trendu
  • prognozy z wykorzystaniem modeli regresji
  • prognozy sezonowe
  • konsolidacja danych z wielu arkuszy
  • konsolidacja danych za pomocą tabeli przestawnej
  • konsolidacja wielu źródeł danych (w tym zewnętrznych)

  Praca z tabelami i wykresami przestawnymi:

  • automatyczne obliczanie odpowiednich udziałów procentowych
  • obliczanie wartości skumulowanych
  • szukanie zmian wartości
  • grupowanie danych
  • tworzenie wewnętrznych formuł obliczeniowych
  • wykres przestawny

  Prezentacja danych:

  • wybór odpowiedniej formy zestawień
  • odpowiedni dobór wykresu
  • nakładanie wielu  wykresów na jedną oś
  • prezentacja danych na wykresie o dużej rozpiętości skali
  • Formatowanie warunkowe
  • Tworzenie wykresów niestandardowych

  Publikacja danych:

  • Publikacja danych w różnych formatach zewnętrznych
  • Publikacja danych i wykresów w PowerPoint i Word
  • Publikacja danych do formatu PDF
  • Publikacja danych do formatów HTML (webowych)
  • Publikacja danych na serwerach SQL

   

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • Przygotować dane do ich analizy
  • Przeprowadzić prostą prognozę na podstawie posiadanych danych
  • Prezentować i publikować w różnych formatach dane
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
  • Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany
  • Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania VBA
  • Excel – analiza statystyczna
  • Microsoft Access – poziom podstawowy oraz zaawansowany
 • Program szkolenie w opcji ZDALNE

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33