Oracle PL/SQL – poziom podstawowy

PL/SQL jako proceduralny język programowania na serwerze Oracle.
Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

 • Cele szkolenia Oracle PL/SQL

  Wiedza ze szkolenia dotyczy roli języka PL/SQL jako proceduralnego języka programowania na serwerze bazodanowym Oracle. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych. Ważnymi umiejętnościami uzyskanymi podczas kursu będą: posługiwanie się pakietami do grupowania kodu oraz wykorzystanie transakcji autonomicznych.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych Oracle, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji kursu Oracle PL/SQL

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

  Szkolenia realizowane są w dwóch formach:
  • Kursy stacjonarne: w pracowni komputerowej.
  • Kursy zdalne: szkolenia w formule distance learning dające możliwość uczestnictwa w kursie z dowolnego miejsca, w którym uczestnik korzysta z komputera z dostępem do internetu, mikrofonem i kamerą.

  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnego tematu zostaną przekazane przez opiekuna handlowego (szkolenia@comarch.pl). Terminy szkoleń realizowanych w tej formule oznaczone są w wyszukiwarce kursów ikoną „ZDALNE”.

  Kursy w formule distance learning realizujemy również w grupach zamkniętych.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Sposoby wykorzystania języka PL/SQL

  • bloki anonimowe
  • obiekty składowane na serwerze
  • obiekty na poziomie aplikacji formatowych i raportów

  PL/SQL w SQL*Plus i SQL Developer

  • uruchamianie kodu
  • zmienne bindowane
  • przechwytywanie wyników

  Typy danych

  • skalarne
  • złożone
  • zakotwiczone
  • LOB

  Współpraca z bazą danych

  Bloki anonimowe PL/SQL

  • uruchamianie
  • przekazywanie parametrów

  Instrukcje warunkowe 

  Instrukcje iteracyjne

  Procedury

  Funkcje

  • różne tryby przekazywania parametrów
  • zwracanie wartości

  Obsługa wyjątków

  • błędy wbudowane
  • błędy użytkownika
  • kody i nazwy błędów
  • funkcje wbudowane do obsługi wyjątków

  Kursory

  • kursory niejawne
  • tworzenie i obsługa kursorów jawnych
  • atrybuty kursorów
  • parametryzacja kursorów

  Dynamiczny SQL

  • Execute immediate

  Rekordy

  Pakiety

  • specyfikacja
  • ciało
  • przeciążanie procedur i funkcji
  • Code wrapping

  Wyzwalacze bazodanowe

  • rodzaje wyzwalaczy
  • wyzwalacze DML
  • wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne
  • wykorzystanie pseudorekordów
  • predykaty warunkowe
  • ograniczenia dotyczące wyzwalaczy
  • zarządzanie wyzwalaczami

  Transakcje autonomiczne

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Oracle PL/SQL uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Tworzyć bloki anonimowe,
  • Tworzyć i wywoływać procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,
  • Generować, przechwytywać i obsługiwać wyjątki,
  • Wykorzystywać kursory,
  • Tworzyć, przekazywać i wykorzystywać rekordy
  • Tworzyć i zarządzać pakietami,
  • Tworzyć wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,
  • Tworzyć transakcje autonomiczne.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia Oracle na poziomie podstawowym rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany”
  • http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28370/toc.htm
 • Program szkolenie ZDALNE

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Co to jest Oracle Database?

Oracle Database (Oracle RDBMS) - platforma najpopularniejszego komercyjnego, transakcyjnego serwera relacyjnych baz danych. Dostępna na różne systemy operacyjne, w tym Windows, Linux i Solaris. Serwer oparty jest o język SQL; do programowania wykorzystuje język PL/SQL i współpracę z językiem Java.

Występuje w różnych edycjach, różniących się ceną i możliwościami: Express Edition, Standard Edition i Enterprise Edition. Stosowany w systemach przetwarzania transakcyjnego (systemy OLTP) oraz hurtowniach danych (DW).

 

Czym jest język PL/SQL?

PL/SQL - proceduralne rozszerzenie języka SQL. Język programowania dostępny w środowisku serwera RDBMS Oracle. Umożliwia tworzenie skryptów oraz kodu składowanego (procedur, funkcji, pakietów) w celu przetwarzania danych oraz realizacji czynności administracyjnych. PL/SQL daje możliwość obsługi wyjątów, tworznia kodu automatyzującego operacje na bazie, dynamizację kodu oraz wykorzystanie wielu rozszerzeń bazy Oracle.

Język ten zaimplementowany został również w systemach TimesTen in-memory database oraz IBM DB2. Jego składnia jest zbliżona do składni języków PL/pgSQL w serwerze PostgreSQL i Transact-SQL w serwerze MS SQL Server.

Podobne szkolenia Oracle PL SQL

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33