Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

 • Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania zaawansowanych mechanizmów Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i przetwarzanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie zwiększania wydajności operacji integracji i dystrybucji danych. Wiedza obejmuje również użyteczne funkcjonalności wprowadzane w kolejnych wersja serwera Oracle, takich jak wyrażenia regularne i operacje retrospektywne.  W ramach szkolenia uczestnicy będą uzyskiwali umiejętności tworzenia różnorodnych poleceń SQL do wydobywania danych, jak również zarządzania nimi. Umiejętności obejmą także odtwarzanie usuniętych danych za pomocą mechanizmu Flashback. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również zapytań hierarchicznych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza z kursu zawiera również informacje o podstawach budowy hurtowni danych oraz ładowania i przenoszenia danych.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL-język dostępu do bazy danych Oracle”).

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Zaawansowane wybieranie danych w bazach Oracle

  •     Operacje bazodanowe a wartość NULL
  •     Wyrażenie CASE i funkcja DECODE w warunkowaniu operacji
  •     Jednowierszowe funkcje wbudowane: tekstowe, liczbowe i dla dat

  Wyrażenia regularne

  •     Symbole i operatory wyrażeń regularnych
  •     Standard Posix
  •     FunkcjeREGEXP_INSTR, REGEXP_LIKE, REGEXP_REPLACE, REGEXP_SUBSTR

  Czas i jego przetwarzanie w zapytaniach

  •     Interwały czasowe
  •     Różne warianty typów danych dla interwałów czasowych
  •     Strefy czasowe
  •     Ustawienia narodowe National Language Support (NLS)

  Zaawansowane przetwarzanie zagregowanych danych

  •     Idea
  •     Operatory ROLLUP i CUBE
  •     GROUPING SETS
  •     Funkcje GROUPING i GROUPING_ID

  Zaawansowane wybieranie danych z wielu tabel

  •     Rodzaje złączeń
  •     Złączenia równościowe i nierównościowe
  •     Warunki złożone

  Zapytaniahierarchiczne

  •     Funkcje LEVEL, SYS_CONNECT_BY_PATH, SYS_CONNECT_BY_ROOT
  •     Cykle i rozwiązywanie problemów
  •     Filtrowanie

  Próbkowanie zbioru danych

  •     Sposoby próbkowania

  Tabele przestawne

  •     Operacja Pivot
  •     Operacja Unpivot

  klauzula MODEL dla operacji międzywierszowych

  •     Wymiary,
  •     Miary
  •     Partycje
  •     Reguły,
  •     odwołania pozycyjne, symboliczne i zakresowe
  •     Tworzenie nowych wierszy oraz nowych kolumn

  Zaawansowane analiza danych z wykorzystaniem funkcji analitycznych

  •     Zastosowanie
  •     Partycje
  •     Okna
  •     Funkcje rankingowe
  •     Funkcje okna
  •     Funkcje raportujące
  •     Funkcje LAG/LEAD
  •     Funkcje FIRST/LAST
  •     Odwrotne funkcje percentyli
  •     Funkcje rankingu hipotetycznego
  •     Funkcja WIDTH_BUCKET Zapytania retrospektywne

  Zapytania retrospektywne

  •     Znacznik SCN
  •     Flashback Query
  •     Flashback Version Query

  Manipulowanie danymi

  •     Scalanie danych – operacja Merge
  •     inserty wielowierszowe
  •     Instrukcje DML z podzapytaniami

  Zagadnienia związane z wielodostępem

  •     MechanizmMultiversion concurrency control (MVCC)
  •     Problemy dotyczące wielodostępu w środowisku Oracle
  •     Rodzaje odczytów: niepowtarzalny, złudny, brudny
  •     Poziomy izolacji transakcji

  Definiowanie struktury danych

  •     Widoki i ich zastosowanie
  •     Typy danych w bazie Oracle
  •     Tabele - tworzenie i modyfikowanie
  •     Synonimy
  •     Widoki zmaterializowane i mechanizm przepisywania zapytań(queryrewrite)
  •     Indeksy
  •     Globalne tabele tymczasowe
  •     Łącza (linki) bazodanowe

  Wprowadzenie do środowiska hurtowni danych

  •     Podstawy organizacji danych hurtowni danych
  •     ROLAP, MOALP
  •     Miary i wymiary
  •     Schematy: gwiazdy, płatka śniegu, gwiazdy-płatka śniegu

  Mechanizmy przenoszenia danych

  •     SQL Loader
  •     Tabele zewnętrzne (ExternalTable)
  •     EXP, IMP
  •     DataPump
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  •     Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
  •     Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
  •     Obsługiwać strefy czasowe przy operowaniu na bazach w różnych strefach czasowych,
  •     Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,
  •     Wykorzystywać funkcje analityczne do operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich,
  •     Realizować operacje retrospektywne dla odzyskiwania danych,
  •     Definiować różnego typy obiekty bazy danych,
  •     Ładować dane do baz danych i hurtowni danych
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  •     Szkolenie: „Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany”
  •     Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
  •     Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
  •     http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne
Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33