E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima


Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

 • Cele szkolenia

  E-dostęp ma na celu usystematyzowanie wiedzy praktycznej Użytkownika Comarch ERP Optima Handel, Księga Handlowa Plus, Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus, z zakresu wprowadzania dokumentów związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym. Przygotowany materiał przekazywany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, filmów i przykładów praktycznych. Uczestnika zachęcamy do wykonywania pokazanych czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima.

 • Profil słuchaczy

  E-dostęp przeznaczony jest dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych). Polecany także Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi Comarch ERP Optima oraz zagadnień związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

 • Wymagania wstępne

  E-dostęp NIE wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA.
  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami (pomocne).

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
  • Koszt: 49.90 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem). 
  • Grupa: bez limitu.
  • Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń Comarch ERP lub ofertę Comarch E-Sklep (jeśli dany temat jest już w tym obszarze dostępny do kupna) - w ciągu 48h - Uczestnik uzyskuje informacje o ofercie e-szkoleń Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału).
  • Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-learningowego (uzyskanie pozytywnego wyniku testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia). Bez egzaminu (autoryzacyjnego, certyfikującego).
 • Metoda realizacji szkolenia

  E-dostęp trzeciego stopnia trudności – zaawansowane. Elektroniczny (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, prezentowany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu, wzbogacony prezentacjami video, filmami instruktażowymi, obrazami (zrzutami ekranu) i praktycznymi przykładami. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu kursu. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Moduł Handel
  Dodawanie walut obcych w konfiguracji
  Typy kursów walut
  Wprowadzanie kursów walut
  Zakładanie dewizowego rejestru walutowego
  Modyfikacja formy płatności

  Wprowadzanie dokumentów walutowych w module Handel
  Konfiguracja
  Dostawa wewnątrzwspólnotowa
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe
  Import towaru spoza Unii Europejskiej

  Wyliczanie deklaracji Intrastat
  Konfiguracja, kody CN, Towary, Kontrahenci, Transakcje

  Moduł Kasa/Bank
  Rozliczenia – informacje ogólne
  Ustawienia w programie związane z rozliczeniami
  Sposoby rozliczeń (rozliczenia, kompensaty)
  Sposoby rozliczeń dokumentów w różnych walutach

  Moduł Kasa/Bank Plus
  Magazyn walut, Bilans otwarcia magazynu walut, dostępne środki oraz operacje w magazynie walut

  Rozliczenia operacji i rozliczenia dokumentów
  Różnice kursowe od własnych środków na rachunkach/kasach dewizowych
  Różnice kursowe od rozliczeń

  Wprowadzanie dokumentów w walutach obcych
  Rejestry VAT – wprowadzanie dokumentów walutowych
  Rejestry VAT – różny kurs do podatku dochodowego oraz do podatku VAT

  Deklaracje VAT
  VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK
  Uzgadnianie deklaracji VAT-7/VAT-UE z zapisami w rejestrach VAT
  System e-Deklaracje

  Moduł Księga Handlowa Plus
  Obsługa kont walutowych w module Księga Handlowa Plus
  Księgowanie walutowe
  Przeszacowanie walut

  Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, jednak zalecana jest jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego e-materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem wyniku, a finalnie możliwością pobrania imiennego Certyfikatu ukończenia szkolenia jako PDF).

 • Umiejętności

  Po ukończeniu e-dostępu Uczestnik/czka:

  • usystematyzuje wiedzę w zakresie dokumentacji międzynarodowego obrotu gospodarczego;
  • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się po Comarch ERP Optima;
  • zmodyfikuje, w zależności od potrzeb, proste funkcjonalności programu.
 • Ścieżka rozwoju

  Polecamy inne e-dostępy z zakresu Comarch ERP Optima (link):

  • E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu i analiza wybranych składników wynagrodzenia;
  • E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM;
  • E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji.
  Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.
 • Test sprawdzający/Egzamin

  Po realizacji e-dostępu jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-materiałem na Platformy E-Learningowej zw. E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Możliwych jest 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem.
  Test składa się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia (on-line).

  Egzamin (autoryzacyjny/certyfikacyjny) – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33