Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w Comarch ERP XL Księgowość

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest zaznajomienie Uczestnika z informacjami z zakresu przeprowadzania rozliczeń i rozrachunków w module Księgowość Comarch ERP XL oraz rozwiązywania najczęściej występujących problemów.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, a szczególnie Comarch ERP XL. Warsztaty polecamy osobom zajmującym się realizacją wdrożeń modułu Księgowość u Klientów.

 • Wymagania wstępne

  Wymagany status Partnera Comarch ERP. Klienci (Użytkownicy, będący po wdrożeniu systemu Comarch ERP XL) mogą uczestniczyć w szkoleniu, po wcześniejszej weryfikacji dokonanej przez Zespół Comarch ERP XL (Sprzedaży, Wdrożeń lub/i Asysty). Od Uczestników oczekiwana jest elementarna znajomość funkcjonalności Comarch ERP XL, a w szczególności modułu Księgowość oraz zagadnień związanych z księgowością.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
  • Koszt: 550.00 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem).
  • Grupa: min. 7 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
  • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
  • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD/DVD lub on-line).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
  • Test sprawdzający/Egzamin: Test sprawdzający w wersji papierowej pod koniec szkolenia.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się systemem Comarch ERP XL. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie zawsze przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP XL.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Powitanie i omówienie programu szkolenia
  (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

  Rozliczenia i rozrachunku – zasady działania

  • Podstawowe pojęcia (rozliczenia, rozrachunki, płatność, dekret, kompensata, częściowe rozliczenia i rozrachunki)
  • Idea rozliczeń i rozrachunków
  • Rozliczenia a rozrachunki
  • Parametry konfiguracyjne dot. rozliczeń i rozrachunków
  • Zasady budowy pozycji księgujących płatności  w  schematach księgowych

  (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 09:10-10:00)

  Wszystko o rozliczeniach

  • Miejsca dokonywania rozliczeń
  • Sposoby dokonywania rozliczeń
  • Dokumenty handlowe, zapisy kasowo/bankowe
  • Lista nierozliczonych płatności, preliminarz płatności
  • Historia kontrahenta
  • Zaliczki pracowników
  • Gdzie szukać informacji na temat stanu rozliczeń?
  (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 10:00-12:00)

  Wszystko o rozrachunkach

  • Zasady tworzenia się rozrachunków
  • Konta rozrachunkowe kontrahentów
  • Metody wykonywania rozrachunków 
  • Rozrachuj, rozrachuj bez rozliczenia
  • Rozrachunki automatyczne
  • Potwierdzenie sald
  • Problemy dotyczące rozrachunków (powiązania z rozliczeniami)
  (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 12:00-13:00)

  Przerwa obiadowa 
  (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:00-14:00)

  Usuwanie rozliczeń/rozrachunków

  • Zasada działania w systemie
  • Usuwanie rozliczeń
  • Usuwanie rozrachunków
  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 14:00-14:30)

  Komunikacja z bankiem

  • Eksport przelewów
  • Formaty plików do przelewów
  • Import wyciągów bankowych
  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 14:30-15:00)

  Rozliczenia walutowe

  • Budowa i funkcjonowanie kont walutowych
  • Dokumenty w walucie 
  • Rejestry walutowe
  • Rozliczenia w walucie
  • Różnice kursowe zrealizowane
  • Przeszacowanie walut
  • Rozrachunki krzyżowe
  (przewidywany czas modułu ok. 70 min., 15:00-16:10)

  Jak zweryfikować poprawność działania rozliczeń/rozrachunków

  • Testy integralności
  • Funkcje specjalne
  (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 16:10-16:30) 

  Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia  
  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka będzie posiadał/a wiedzę w zakresie:

  • prawidłowej konfiguracji systemu pod kątem poprawności rozliczeń i rozrachunków;
  • prawidłowej budowy schematów księgowych dla potrzeb rozliczeń i rozrachunków;
  • zasad tworzenia i księgowania różnic kursowych;
  • zasad zachowania spójności rozliczeń i rozrachunków w systemie;
  • sposobów weryfikacji poprawności rozliczeń i rozrachunków.
 • Ścieżka rozwoju

  Uczestnikom szkolenia rekomendujemy uczestnictwo w kolejnych dostępnych szkoleniach i e-dostępach w zakresie Comarch ERP XL. Tematycznie najbardziej zbliżonymi są:

  • Warsztaty – Automatyzacja procesu księgowania, zastosowanie schematów księgowych w Comarch ERP XL Księgowość;
  • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR (niezbędna pozytywna weryfikacja Zespołu Account Managerów Comarch ERP).
  Więcej informacji o szkoleniach ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/. Czekamy na wszelkie sugestie dotyczące merytoryki szkoleń Comarch ERP: szkolenia.erp@comarch.pl.
 • Test sprawdzający/Egzamin

  Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Trenera w trakcie szkolenia, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z Dziennikiem zajęć). Pozytywny wynik testu NIE skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.

  Egzamin – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL.

Warsztaty – Zarządzanie relacjami z Klientem w CRM Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Szczególnie polecamy osobom zainteresowanym podwyższeniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania relacjami z klientami z wykorzystaniem modułu Comarch ERPXL CRM. Adresujemy do Pracowników firm, którzy chcą zautomatyzować proces obsługi klienta

Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w Comarch ERP XL Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, a szczególnie Comarch ERP XL. Warsztaty polecamy osobom zajmującym się realizacją wdrożeń modułu Księgowość u Klientów.

Warsztaty – Wykorzystanie Dużej Hydry

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się przeprowadzaniem wdrożeń Comarch ERP XL u Klientów. Zapraszamy także Klientów sektora Comarch ERP, którzy w codziennej pracy wykorzystują funkcjonalności modułu Dużej Hydry w Comarch ERP XL.

E-Comarch ERP XL – Moduł Produkcja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z systemem, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy produkcyjne. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych oraz zarządzania produkcją.

E-Comarch ERP XL – Modelowanie procesów

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy biznesowe za pomocą funkcjonalności: Modelowanie procesów w Comarch ERP XL. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z tych zagadnień.

E-Comarch ERP XL – Inwentaryzacja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL (osób pracujących w działach magazynowych, magazynowo-rozliczeniowych). Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z zagadnień inwentaryzacyjnych.

Warsztaty – Administracja systemem Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i Klientów posiadających Comarch ERP XL i już wykorzystujących w codziennej pracy niniejszy system. Szczególnie polecamy Osobom zajmującym się aspektami administracyjnymi w firmie lub w firmach klienckich.

Warsztaty – Automatyzacja procesu księgowania, zastosowanie schematów księgowych w Comarch ERP XL Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, a szczególnie Comarch ERP XL. Warsztaty polecamy osobom zajmującym się realizacją wdrożeń modułu Księgowość.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL i BI. Kierujemy je do Osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP XL Business Intelligence, jak i tym, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną już wiedzę. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL i MS SQL.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33