E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL - BI Point

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL - BI Point

   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Szkolenie autoryzacyjne przeznacozne dla sieci partnerskiej Comarch ERP. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją systemu, administrowaniem, jak i bieżącym użytkowaniem Comarch ERP XL - BI Point

   • Cele szkolenia

    Założeniem szkolenia jest prezentacja funkcjonalności systemu  Comarch ERP XL - BI Point w formie przejrzystych filmów i praktycznych przykładów. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją systemu, administrowaniem, jak i bieżącym użytkowaniem. Po odbyciu szkolenia Uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu:

    • Instalacji aplikacji w systemie Windows;
    • Konfiguracji aplikacji;
    • Połączeń i modeli danych
    • Tworzenia raportów oraz dashboardów
    • Tworzenia i zarządzania subskrypcjami
    • Instalacji aplikacji w systemie Linux
   • Profil słuchaczy

    Szkolenie przeznaczone jest dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL i BI Point. Kierujemy je do Osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP XL - BI Point, jak i tym, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną już wiedzę. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL i MS SQL.

   • Wymagania wstępne

    Szkolenie wchodzi w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP XL (więcej: Ścieżka rozwoju). Od Uczestników wymagany jest status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja przez zespół Account Managerów wspomnianego sektora.

   • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

    • Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
    • Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń Comarch ERP (szkolenie niedostępne w kanale sprzedaży Comarch E-Sklep) i po dokonanej obowiązkowej weryfikacji firmy - zwykle w ciągu 48h - Uczestnik uzyskuje informacje o ofercie e-szkoleń Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału).
    • Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania).
    • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF).
    • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający, zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-szkolenia (pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem Certyfikatu ukończenia e-szkolenia on-line); egzamin autoryzacyjny Comarch ERP XL (on-line) uruchamiany jest w konkretnym, ustalonym dniu - na prośbę Uczestnika e-kursu.
   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line), autoryzacyjne i obowiązkowe. Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Przewidywany czas przyswajania materiału to ok. 8 godzin (pracy non-stop).

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Instalacja i konfiguracja

    • Instalacja w systemie Windows
    • Instalacja w systemie Linux
    • Tryb nowej konfiguracji
    • Tryb aktualizacji
    • Tryb modyfikacji


    Funkcjonalności Comarch ERP XL - BI Point:

    • Menu aplikacji i panel administrator
    • Repozytorium w aplikacji
    • Tworzenie połączeń
    • Tworzenie modeli danych
    • Tworzenie modeli wieloźródłowych
    • Tworzenie raportów
    • Tworzenie dashboardów
    • Subskrypcje
    • Zarządzanie uprawnieniami


    Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, zalecana jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie e-kursu)

    Egzamin autoryzacyjny Comarch ERP XL (po 30 dniach lub w ustalonym terminie, wymaga wygenerowania dostępu przez Organizatora szkolenia lub/i Opiekuna regionu)

    Pytania egzaminu z egzaminu obejmują zakres dwóch szkoleń autoryzacyjnych:

    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL -  BI Point
    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL -  Business Intelligence (część pierwsza)
   • Umiejętności

    Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafić:

    • Wykonać instalację Comarch BI Point na systemie operacyjnym Windows oraz Linux
    • Skonfigurować Comarch BI Point;
    • Tworzyć modele danych
    • Tworzyć modele danych wieloźródłowe
    • Tworzyć raporty Olap, SQL/MDX
    • Tworzyć oraz edytować dashboardy
    • Tworzyć oraz edytować subskrypcje;
    • Zarządzać uprawnieniami do folderów, raportów oraz modeli danych
   • Ścieżka rozwoju

    W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP XL wchodzą (nazwy szkolenia poprzedzone literą „E” to szkolenie e-learningowe, materiał udostępniany przez platformę moodle – E-Profesor):

    • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL;
    • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Techniczne z egzaminem;
    • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Logistyka z egzaminem;
    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Produkcja z egzaminem;
    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR z egzaminem;
    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence z egzaminem.
    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – BI Point z egzaminem


    Aby zrealizować pełny cykl autoryzacyjny Comarch ERP XL niezbędne jest ukończenie przez firmę wszystkich wyżej wymienionych szkoleń w wersji stacjonarnej i e-learningowej. Nowe zasady autoryzacji Comarch ERP XL obowiązują nowo przyjęte firmy do grona Partnerów.

    Po realizacji szkolenia rekomendujemy zaawansowany kurs w formie stacjonarnej: Warsztaty – Comarch ERP XL Business Intelligence w wersji zaawansowanej.

    Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl

   • Test sprawdzający/Egzamin

    Po realizacji e-szkolenia jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-szkoleniem w obszarze tego szkolenia platformy E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Możliwych jest 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem. 
    Test składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu zawarta jest jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia (on-line).

    Dostęp do egzaminu: po 30 dniach od daty rozpoczęcia e-szkolenia (data zakończenia e-szkolenia zgodnie z ofertą). Na indywidualną prośbę egzamin może być udostępniony w ustalonym terminie. Egzamin jest niezależną częścią e-szkolenia. Uczestnik pomimo rezygnacji z egzaminu lub jego niezaliczenia otrzymuje fakturę i certyfikat. Jednak tylko pozytywny wynik egzaminu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim i jest podstawą do uzyskania statusu Partnera Comarch ERP XL.

    Kurs zakończony jest egzaminem autoryzacyjnym Comarch ERP XL (wielokrotnego wyboru), składającym się z 20 pytań i przeprowadzonym on-line. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 30 minut. Pozytywny wynik egzaminu – to więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie, zostanie ona także wysłana na adres e-mail Uczestnika. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu (egzamin odbędzie się w wyznaczonym przez Pracownika Comarch terminie).

    Pytania z egzaminu obejmują zakres dwóch szkoleń autoryzacyjnych:

    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL -  BI Point
    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL -  Business Intelligence (część pierwsza)

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!