• Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest przedstawienie podstawowej funkcjonalności modułu Comarch ERP XL Administrator, jako narzędzia do prawidłowego zarządzania systemem, w tym:

  • konfiguracja podstawowych parametrów - konfiguracja globalna i stanowiskowa;
  • definiowanie wielopoziomowej struktury firmy, odpowiadającej jej rzeczywistej organizacji;
  • zarządzanie uprawnieniami – wzorce i karty operatów;
  • definicje dokumentów;
  • testy integralności – narzędzie do sprawdzania spójności danych oraz poprawy błędnych zapisów;
  • instalacje wersji oraz hotfixów.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i Klientów posiadających Comarch ERP XL i już wykorzystujących w codziennej pracy niniejszy system. Szczególnie polecamy Osobom zajmującym się aspektami administracyjnymi w firmie lub w firmach klienckich.

 • Wymagania wstępne

  Od Uczestników oczekujemy podstawowej wiedzy praktycznej z zakresu funkcjonalności MS SQL Server oraz podstawowej znajomości aspektów administracyjnych. Niezbędne są podstawy posługiwania się systemem Comarch ERP XL.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: 7,5 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
  • Koszt: 550.00 zł netto/osoba.
  • Grupa: min. 8 osób / max. 10-12 osób (w zależności od lokalizacji).
  • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ Szkolenia Comarch ERP.
  • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD lub on-line).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
  • Test sprawdzający/Egzamin: Test sprawdzający w wersji papierowej pod koniec szkolenia.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się systemem Comarch ERP XL. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzane na najnowszej wersji Comarch ERP XL.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Powitanie i omówienie programu szkolenia
  (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

  Wprowadzenie do modułu Administracja

  • Ogólne informacje
  • Manager baz
  • Konfiguracja komputera
  • Pieczątka firmy
   (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 09:10-10:10)

  Konfiguracja systemu

  • Słowniki
  • Parametry konfiguracji
  • Struktura firmy
  • Zarządzanie uprawnieniami / Operatorzy
   (przewidywany czas modułu ok. 140 min., 10:10-12:30)

  Przerwa obiadowa 

  •    (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 12:30-13:30)

  Konfiguracja systemu cd.

  • Definicje dokumentów
  • Definiowanie struktury magazynu
  • Atrybuty
  • Załączniki
   (przewidywany czas modułu ok. 70 min., 13:30-14:40)

  Testy integralności oraz funkcje specjalne, interfejs użytkownika
  (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 14:40-15:40)

  Wykonywanie instalacji Comarch ERP XL

  • Instalacja nowych wersji
  • Instalacja wersji HR
   (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 15:40-16:10)

  Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta, rozdanie Certyfikatów i zakończenie szkolenia
  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:10-16:40)

 • Umiejętności

  Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • podstawowego poruszania się w systemie Comarch ERP XL;
  • prac administracyjno-instalacyjnych Comarch ERP XL;
  • praktycznego zarządzania uprawnieniami;
  • określenia wielu parametrów ogólnych oraz słownikowych decydujących o prawidłowym działaniu systemu.
 • Ścieżka rozwoju

  Uczestnikom szkolenia rekomendujemy uczestnictwo w kolejnych dostępnych szkoleniach i e-szkoleniach w zakresie Comarch ERP XL. Więcej informacji o szkoleniach ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/. Czekamy na wszelkie sugestie dotyczące merytoryki szkoleń Comarch ERP: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Trenera w trakcie szkolenia, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z Dziennikiem zajęć). Wynik testu NIE skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim. 

  Egzamin - nie dotyczy

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szklolenia

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL.

E-Comarch ERP XL – Moduł Produkcja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z systemem, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy produkcyjne. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych oraz zarządzania produkcją.

E-Comarch ERP XL – Modelowanie procesów

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy biznesowe za pomocą funkcjonalności: Modelowanie procesów w Comarch ERP XL. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z tych zagadnień.

E-Comarch ERP XL – Inwentaryzacja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL (osób pracujących w działach magazynowych, magazynowo-rozliczeniowych). Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z zagadnień inwentaryzacyjnych.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL i BI. Kierujemy je do Osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP XL Business Intelligence, jak i tym, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną już wiedzę. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL i MS SQL.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

PostgreSQL dla Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wdrażających i administrujących oprogramowaniem opartym o PostgreSQL (Comarch ERP XL). Szkolenie jest bardzo użyteczne również osób tworzących raporty i rozszerzających standardowe możliwości oferowane przez PostgreSQL.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL - BI Point

Oferta specjalna

Już teraz, do dowolnego szkolenia zdalnego możliwość zakupu w 50% zniżce 1 wybranego szkolenia e-learningowego. Zobacz jakie to proste!

 1. Rejestrujesz się na szkolenie zdalne.
 2. Po odbytym szkoleniu wybierasz 1 szkolenie e-learningowe ERP (sugerujemy temat zbieżny z tematem szkolenia zdalnego)
 3. Rejestrujesz się na wybrany e-learning za pomocą rejestratora na stronie lub formularza, dodając w polu "Dodatkowe informacje" adnotację: elearning50% + dodatkowo (warunek konieczny) wysyłasz mail na adres: szkolenia.erp@comarch.pl z tym samym hasłem: elearning50% „elearning50%”

Uwaga: rejestracja na szkolenie w cenie zniżkowej jest dostępna dopiero po zakończonym szkoleniu zdalnym i potwierdzonej obecności na nim. Rabat 50% jest naliczany od kwoty stałej e-learningu, przy rozliczeniu końcowym (faktura). Promocja nie obejmuje pakietów szkoleniowych.

 Zapytaj o szczegóły

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33