E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

   • Cele szkolenia

    Założeniem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom jak największego zasobu wiedzy z zakresu Księgowości i HR Comarch ERP XL. Szkolenie pozwoli posiądź wiedzę z:

    • parametryzacji Comarch ERP XL w powyższych obszarach;
    • obsługi podstawowych oraz zaawansowanych procesów księgowych;
    • obsługi kadrowo-płacowej z użyciem Comarch ERP XL;
    • rozwiązywania podstawowych problemów w trakcie pracy;
    • wskazania narzędzi do samodzielnej pracy z Comarch ERP XL.
   • Profil słuchaczy

    Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

   • Wymagania wstępne

    Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP XL (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP XL w przypadku braku statusu Partnera. Od Uczestników oczekujemy znajomości podstawowych zasad księgowości i podstawowej znajomości środowiska MS Windows.

   • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

    • Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
    • Koszt: 99.00 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem).
    • Grupa: bez limitu.
    • Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń Comarch ERP (szkolenie niedostępne w kanale sprzedaży Comarch E-Sklep) i po dokonanej obowiązkowej weryfikacji firmy - zwykle w ciągu 48h - Uczestnik uzyskuje informacje o ofercie e-szkoleń Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału).
    • Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania).
    • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF).
    • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający, zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-szkolenia (pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem Certyfikatu ukończenia e-szkolenia on-line); egzamin autoryzacyjny Comarch ERP XL (on-line) uruchamiany jest w konkretnym, ustalonym dniu - na prośbę Uczestnika e-kursu.
   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie elektroniczne (on-line), autoryzacyjne i obowiązkowe. Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).
    E-szkolenie dotyczy Comarch ERP XL v. 2016.3.1.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Moduł Księgowość

    • Parametry ogóle
    • Ogólna konfiguracja systemu
    • Parametry księgowe

    Parametry na kartach

    • Parametry na kartach kontrahentów
    • Parametry na kartach towarów
    • Parametry na kartach magazynó w

    Plan kont

    • Budowa planu kont
    • Zakładanie kont
    • Filtrowanie danych na planie kont

    Bilans otwarcia

    • Ręczny bilans otwarcia
    • Generowanie bilansu otwarcia

    Zapisy księgowe

    • Dodawanie zapisów księgowych
    • Weryfikacja zapisu z dokumentem źródłowym

    Opis analityczny

    • Generowanie pozycji opisu analitycznego
    • Przypisywanie pozycji opisu analitycznego na podstawie

    Zestawienia księgowe

    • Dodawanie predefiniowanych zestawień księgowych
    • Dodawanie własnych zestawień księgowych
    • Parametry pozycji zestawień księgowych

    Sprawozdania GUS

    • Dostępne w systemie sprawozdania GUS
    • Sposób generacji sprawozdań GUS
    • Przenoszenie pozycji sprawozdań GUS

    Rejestr VAT

    • Sposób definicji rejestrów VAT
    • Rejestry cząstkowe
    • Weryfikacja poprawności rejestrów VAT
    • Dodawanie dokumentów do rejestru

    Deklaracje VAT

    • Weryfikacja poprawności
    • Zestawienia pomocnicze

    Księgowania okresowe

    • Definiowanie księgowań okresowych
    • Sposoby rozdziału kwot w zależności od ilości dni w miesiącu
    • Generacja zbiorcza księgowań okresowych

    Schematy księgowe

    • Definiowanie schematów księgowych
    • Przypisywanie schematów do dokumentów

    Rachunki a rozliczenia

    • Podstawowe różnice pomiędzy rozrachunki a rozliczeniami
    • Uzgadnianie rozrachunków i rozliczeń

    Preliminarz płatności

    • Filtrowanie danych
    • Kalendarz preliminarza
    • Operacje na dokumentach

    Rozrachunki

    • Kojarzenie rozrachunków
    • Filtrowanie danych

    Kompensaty

    • Generowanie kompensat
    • Generowanie kompensat bez generacji dokumentów

    Noty i upomnienia

    • Rodzaje not i upomnień
    • Generowanie not i upomnień

    Kasa Bank

    • Definiowanie rejestrów kasowo-bankowych
    • Definiowanie operacji kasowo-bankowych
    • Wprowadzanie wyciągu bankowego i kojarzenie z zapisami z poziomu wyciągu

    Kursy walut

    • Dodawanie walut
    • Pobieranie kursó w walut

    Środki trwałe

    • Księga inwentarzowa
    • Karta środka trwałego
    • Dodawanie dokumentów dot. środków trwałych
    • Naliczanie amortyzacji

    Moduł HR

    • Parametryzacja modułu HR
    • Poruszanie się po liście pracowników
    • Kartoteka pracownika
    • Generacja list płac
    • Deklaracje ZUS i US

    Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, zalecana jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie e-kursu)

    Egzamin autoryzacyjny Comarch ERP XL (po 30 dniach lub w ustalonym terminie, wymaga wygenerowania dostępu przez Organizatora szkolenia lub/i Opiekuna regionu)

                                                      
                                                       

   • Umiejętności

    Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę w zakresie:

    • konfigurowania modułów Księgowość i HR;
    • wykonywania podstawowych i zaawansowanych operacji w systemie w obszarze księgowości.
   • Ścieżka rozwoju

    Po realizacji szkolenia rekomendujemy kurs w formie stacjonarnej: Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w module Comarch ERP XL Księgowość).

    W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP XL wchodzą (nazwy szkolenia poprzedzone literą „E” to szkolenie e-learningowe, materiał udostępniany przez platformę moodle – E-Profesor):

    • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL;
    • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Techniczne z egzaminem;
    • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Logistyka z egzaminem;
    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Produkcja z egzaminem;
    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR z egzaminem;
    • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence z egzaminem.

    Aby zrealizować pełny cykl autoryzacyjny Comarch ERP XL niezbędne jest ukończenie przez firmę wszystkich wyżej wymienionych szkoleń w wersji stacjonarnej i e-learningowej. Nowe zasady autoryzacji Comarch ERP XL obowiązują nowo przyjęte firmy do grona Partnerów.

    Po realizacji szkolenia rekomendujemy kurs w formie stacjonarnej: Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w module Comarch ERP XL Księgowość.

    Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   • Test sprawdzający/Egzamin

    Po realizacji e-szkolenia jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-szkoleniem w obszarze tego szkolenia platformy E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Możliwych jest 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem. 

    Test składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu zawarta jest jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia (on-line).

    Dostęp do egzaminu: po 30 dniach od daty rozpoczęcia e-szkolenia (data zakończenia e-szkolenia zgodnie z ofertą). Na indywidualną prośbę egzamin może być udostępniony w ustalonym terminie. Egzamin jest niezależną częścią e-szkolenia. Uczestnik pomimo rezygnacji z egzaminu lub jego niezaliczenia otrzymuje fakturę i certyfikat. Jednak tylko pozytywny wynik egzaminu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim i jest podstawą do uzyskania statusu Partnera Comarch ERP XL.

    Kurs zakończony jest egzaminem autoryzacyjnym Comarch ERP XL (wielokrotnego wyboru), składającym się z 20 pytań i przeprowadzonym on-line. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 30 minut. Pozytywny wynik egzaminu – to więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie, zostanie ona także wysłana na adres e-mail Uczestnika. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu (egzamin odbędzie się w wyznaczonym przez Pracownika Comarch terminie).

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!