• Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zastosowania systemu Comarch ERP XL jako narzędzia wspierającego prowadzenie ewidencji księgowej. Szczególną uwagę zwracamy na mechanizmy budowy schematów księgowych i powiązanych z nimi funkcjonalności: atrybuty, opis analityczny, wykorzystanie zapytań SQL oraz mechanizmy automatyzacji księgowań: księgowania okresowe, księgowanie procesem.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, a szczególnie Comarch ERP XL, oraz klientów posiadających Comarch ERP XL i już wykorzystujących w codziennej pracy niniejszy system.  Warsztaty polecamy osobom także zajmującym się realizacją wdrożeń modułu Księgowość.

 • Wymagania wstępne

  Wymagany status Partnera Comarch ERP. Klienci (Użytkownicy, będący po wdrożeniu systemu Comarch ERP XL) mogą uczestniczyć w szkoleniu, po wcześniejszej weryfikacji dokonanej przez Zespół Comarch ERP XL (Sprzedaży, Wdrożeń lub/i Asysty). Od Uczestników oczekiwana jest elementarna znajomość funkcjonalności Comarch ERP XL, a w szczególności modułu Księgowość oraz zagadnień związanych z księgowością.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
  • Koszt: 550.00 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność zgodnie z Regulaminem).
  • Grupa: min. 7 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
  • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
  • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD/DVD lub on-line).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
  • Test sprawdzający/Egzamin: Test sprawdzający w wersji papierowej pod koniec szkolenia.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się systemem Comarch ERP XL. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie zawsze przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP XL.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Powitanie i omówienie programu szkolenia
  (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

  Comarch ERP XL - konfiguracja księgowa

  • Elementy konfiguracji systemu
  • Konta i ich powiązania z obiektami
  (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 09:10-09:50)

  Comarch ERP XL a ewidencja księgowa

  • Zasady i miejsca dekretacji w Comarch ERP XL (dokumenty zakładka księgowość, zapisy księgowe - polecenie księgowania, uproszczone noty memoriałowe, zapisy kasowo/bankowe – konto przeciwstawne)
  (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 09:50-10:40)

  Podstawy budowania schematów księgowych

  • Lista schematów księgowych
  • Elementy schematów i ich znaczenie
  • Dostępne tabele, określenie kwot, budowanie warunków, pola oblicz dla, konta, opis
  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 10:40-11:10)

  Zastosowanie schematów księgowych

  • Schematy dla poszczególnych grup dokumentów
  • Typowe przykłady schematów dla dokumentów handlowych, magazynowych
  • Typowe przykłady schematów dla innych dokumentów (noty memoriałowe, listy płac, zapisy kasowo/bankowe, deklaracje)
  • Automatyzacja księgowania – księgowanie procesem
  (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 11:10-13:10)

  Przerwa obiadowa 
  (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:10-14:10)

  Wykorzystanie atrybutów w schematach księgowych

  • Podstawowe informacje o atrybutach 
  • Atrybut jako liczba, tekst
  • Przykłady zastosowania
  (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 14:10-15:10)

  Wykorzystanie opisu analitycznego w schematach księgowych 

  • Opis analityczny w systemie Comarch ERP XL
  • Predefiniowane wymiary analityczne – definiowanie kont 
  • Wymiary użytkownika – metody tworzenia dodatkowych wymiarów 
  • Przykłady zastosowania
  (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 15:10-16:10)

  Księgowania okresowe

  • Zakres zastosowania księgowań okresowych
  • Zasady budowy księgowań okresowych
  • Przykłady zastosowania 
  (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 16:10-16:30)

  Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia    
  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka będzie posiadał/a wiedzę w zakresie:

  • zasad budowy schematów księgowych;
  • sposobu definiowania i generowania księgowań okresowych;
  • zasad użycia atrybutów w schematach księgowych;
  • zasad księgowania w oparciu o opis analityczny.
 • Ścieżka rozwoju

  Uczestnikom szkolenia rekomendujemy uczestnictwo w kolejnych dostępnych szkoleniach i e-dostępach w zakresie Comarch ERP XL. Tematycznie najbardziej zbliżonymi są:

  • Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w module Comarch ERP XL Księgowość;
  • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR (niezbędna pozytywna weryfikacja Zespołu Account Managerów Comarch ERP).
  Więcej informacji o szkoleniach ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/. Czekamy na wszelkie sugestie dotyczące merytoryki szkoleń Comarch ERP: szkolenia.erp@comarch.pl.
 • Test sprawdzający/Egzamin

  Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu NIE skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.

  Egzamin – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL.

E-Comarch ERP XL – Moduł Produkcja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z systemem, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy produkcyjne. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych oraz zarządzania produkcją.

E-Comarch ERP XL – Modelowanie procesów

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy biznesowe za pomocą funkcjonalności: Modelowanie procesów w Comarch ERP XL. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z tych zagadnień.

E-Comarch ERP XL – Inwentaryzacja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL (osób pracujących w działach magazynowych, magazynowo-rozliczeniowych). Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z zagadnień inwentaryzacyjnych.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL i BI. Kierujemy je do Osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP XL Business Intelligence, jak i tym, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną już wiedzę. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL i MS SQL.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

PostgreSQL dla Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wdrażających i administrujących oprogramowaniem opartym o PostgreSQL (Comarch ERP XL). Szkolenie jest bardzo użyteczne również osób tworzących raporty i rozszerzających standardowe możliwości oferowane przez PostgreSQL.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL - BI Point

Oferta specjalna

Już teraz, do dowolnego szkolenia zdalnego możliwość zakupu w 50% zniżce 1 wybranego szkolenia e-learningowego. Zobacz jakie to proste!

 1. Rejestrujesz się na szkolenie zdalne.
 2. Po odbytym szkoleniu wybierasz 1 szkolenie e-learningowe ERP (sugerujemy temat zbieżny z tematem szkolenia zdalnego)
 3. Rejestrujesz się na wybrany e-learning za pomocą rejestratora na stronie lub formularza, dodając w polu "Dodatkowe informacje" adnotację: elearning50% + dodatkowo (warunek konieczny) wysyłasz mail na adres: szkolenia.erp@comarch.pl z tym samym hasłem: elearning50% „elearning50%”

Uwaga: rejestracja na szkolenie w cenie zniżkowej jest dostępna dopiero po zakończonym szkoleniu zdalnym i potwierdzonej obecności na nim. Rabat 50% jest naliczany od kwoty stałej e-learningu, przy rozliczeniu końcowym (faktura). Promocja nie obejmuje pakietów szkoleniowych.

 Zapytaj o szczegóły

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33