Warsztaty – Automatyzacja procesu księgowania, zastosowanie schematów księgowych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty – Automatyzacja procesu księgowania, zastosowanie schematów księgowych w Comarch ERP XL Księgowość


   Szkolenie w wersji zdalnej oraz stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Założeniem szkolenia Warsztaty – Automatyzacja procesu księgowania, zastosowanie schematów księgowych jest przedstawienie Uczestnikom zastosowania systemu Comarch ERP XL jako narzędzia wspierającego prowadzenie ewidencji księgowej. Szczególną uwagę zwracamy na mechanizmy budowy schematów księgowych i powiązanych z nimi funkcjonalności: atrybuty, opis analityczny, wykorzystanie zapytań SQL oraz mechanizmy automatyzacji księgowań: księgowania okresowe, księgowanie procesem.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Założeniem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zastosowania systemu Comarch ERP XL jako narzędzia wspierającego prowadzenie ewidencji księgowej. Szczególną uwagę zwracamy na mechanizmy budowy schematów księgowych i powiązanych z nimi funkcjonalności: atrybuty, opis analityczny, wykorzystanie zapytań SQL oraz mechanizmy automatyzacji księgowań: księgowania okresowe, księgowanie procesem.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie:

   • zasad budowy schematów księgowych;
   • sposobu definiowania i generowania księgowań okresowych;
   • zasad użycia atrybutów w schematach księgowych;
   • zasad księgowania w oparciu o opis analityczny.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, a szczególnie Comarch ERP XL. Warsztaty polecamy osobom zajmującym się realizacją wdrożeń modułu Księgowość.

   Przygotowanie uczestników

   Wymagany status Partnera Comarch ERP. Klienci (Użytkownicy, będący po wdrożeniu systemu Comarch ERP XL) mogą uczestniczyć w szkoleniu, po wcześniejszej weryfikacji dokonanej przez Zespół Comarch ERP XL (Sprzedaży, Wdrożeń lub/i Asysty). Od Uczestników oczekiwana jest elementarna znajomość funkcjonalności Comarch ERP XL, a w szczególności modułu  Księgowość oraz zagadnień związanych z księgowością.

   Czas trwania

   Czas trwania

   • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Powitanie i omówienie programu szkolenia 

   (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

   Comarch ERP XL - konfiguracja  księgowa

   • Elementy konfiguracji systemu
   • Konta i ich powiązania z obiektami

   (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 09:10-09:50)

   Comarch ERP XL a ewidencja  księgowa

   • Zasady i miejsca dekretacji w Comarch ERP XL (dokumenty zakładka księgowość, zapisy księgowe - polecenie księgowania, uproszczone noty memoriałowe, zapisy kasowo/bankowe – konto przeciwstawne)

   (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 09:50-10:40)

   Podstawy budowania schematów księgowych

   • Lista schematów księgowych
   • Elementy schematów i ich znaczenie
   • Dostępne tabele, określenie kwot, budowanie warunków, pola oblicz dla, konta, opis

   (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 10:40-11:10)

   Zastosowanie schematów księgowych

   • Schematy dla poszczególnych grup dokumentów
   • Typowe przykłady schematów dla dokumentów handlowych, magazynowych
   • Typowe przykłady schematów dla innych dokumentów (noty memoriałowe, listy płac, zapisy kasowo/bankowe, deklaracje)
   • Automatyzacja księgowania – księgowanie procesem. 

   (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 11:10-13:10)

   Przerwa obiadowa 

     (przewidywany czas  ok. 60 min., 13:10-14:10)

   Wykorzystanie atrybutów w schematach księgowych

   • Podstawowe informacje o atrybutach 
   • Atrybut jako liczba, tekst
   • Przykłady zastosowania

   (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 14:10-15:10)

   Wykorzystanie opisu analitycznego w schematach księgowych 

   • Opis analityczny w systemie Comarch ERP XL
   • Predefiniowane wymiary analityczne – definiowanie kont 
   • Wymiary użytkownika – metody tworzenia dodatkowych wymiarów 
   • Przykłady zastosowania

   (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 15:10-16:10)

   Księgowania okresowe

   • Zakres zastosowania księgowań okresowych
   • Zasady budowy księgowań okresowych
   • Przykłady zastosowania 

   (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 16:10-16:30)

   Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia 

    (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się systemem Comarch ERP XL. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łączące w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie zawsze przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP XL.

   POBIERZ PROGRAM

   Ścieżka rozwoju po szkoleniu

   Uczestnikom szkolenia rekomendujemy uczestnictwo w kolejnych dostępnych szkoleniach i e-szkoleniach w zakresie Comarch ERP XL.  Tematycznie najbardziej zbliżonym jest: 

   Więcej informacji o szkoleniach ERP https://www.comarch.pl/szkolenia/comarch-erp/. Czekamy na wszelkie sugestie dotyczące merytoryki szkoleń Comarch ERP: szkolenia.erp@comarch.pl

   Dodatkowe informacje
   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!