E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość

E-szkolenie przeznaczone dla Partnerów lub potencjalnych Partnerów
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Opis szkolenia

   Szkolenie, podczas którego uczestnik na podstawie uzyskanej wiedzy będzie umiał samodzielnie zdefiniować obiekty księgowe oraz wykonać konfigurację obszarów związanych z księgowością i finansami.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   Cel szkolenia: 
   • Założeniem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom jak największej wiedzy z zakresu księgowości i finansów w systemie Comarch ERP Altum. Na podstawie wiedzy uzyskanej na szkoleniu Uczestnik będzie umiał samodzielnie zdefiniować obiekty księgowe oraz wykonać konfigurację obszarów związanych z księgowością i finansami. Uzyskane informacje pozwolą również na wykorzystanie narzędzi księgowych automatyzujących pracę księgowego. Przedstawione zostaną również mechanizmy wspierające procesy związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i finansowymi aspektami działalności firmy np. analizę płatności oraz stanu środków pieniężnych.

   Dzięki szkoleniu uczestnik :

   • będzie potrafił/a odpowiednio skonfigurować obszar finansowo-księgowy Comarch ERP Altum;
   • zapozna się z ewidencją dokumentów wykorzystywanych w systemie;
   • nabędzie umiejętność posługiwania się narzędziami księgowymi udostępnionymi przez Comarch ERP Altum;
   • zdobędzie wiedzę na temat rozliczeń i rozrachunków wykonywanych w  Comarch ERP Altum;
   • zapozna się z analizą należności i zobowiązań wprowadzonych do systemu Comarch ERP Altum;
   • usystematyzuje wiedzę w zakresie obsługi Comarch ERP Altum; 
   • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch ERP Altum.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników:

   Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

   Przygotowanie uczestników: 

   Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum (więcej: Ścieżka rozwoju). Jego odpowiednikiem jest szkolenie stacjonarne: Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość. Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Altum/Retail. Od Uczestników oczekujemy podstawowej znajomości zasad księgowości i jej terminologii. Mile widziane podstawy modułu księgowego Comarch ERP Altum.

   Czas trwania
   Szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Konfiguracja
   • Konfiguracja modułu księgowego i modułu finanse
   • Pozostała konfiguracja
   Ewidencja dokumentów
   • Ewidencja dokumentów źródłowych
   • Rejestr VAT
   • Rejestracja dokumentu kosztowego
   • Wykonanie opisu analitycznego
   • Deklaracja VAT-7
   Finanse
   • Raporty kasowe i bankowe
   • Operacje kasowe i bankowe
   • Listy płatności płatności 
   • Preliminarz płatności
   • Zestawienia poleceń przelewów i zapłaty
   Rozpoczęcie pracy w księgowości
   • Plany kont
   • Bilans Otwarcia
   Narzędzia księgowe
   • Schematy księgowe
   • Schematy księgowań okresowych
   Zapisy księgowe
   • Zapisy księgowe
   • Noty memoriałowa
   • Zestawienie obrotów i sald
   • Zestawienia Księgowe
   Rozliczenia i rozrachunki 
   • Rozliczenia i rozrachunki w walucie systemowej
   • Rozliczenia i rozrachunki w walucie obcej
   • Różnice kursowe
   • Kompensaty
   Inne dokumenty finansowe 
   • Skonto
   • Windykacja: monity, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe
   • Bony

   Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, zalecana jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie e-kursu)

   Egzamin autoryzacyjny Comarch ERP Altum (po 30 dniach lub w ustalonym terminie, wymaga wygenerowania dostępu przez Organizatora szkolenia lub/i Opiekuna regionu)

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie elektroniczne (on-line), autoryzacyjne i obowiązkowe. Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. 

   Ścieżka rozwoju
   W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum wchodzą (obowiązkowe):
   • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Altum i Comarch Retail;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie z  egzaminem;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka z egzaminem;
   •  E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość z egzaminem;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence z egzaminem.

   Plus autoryzacyjne szkolenia programistyczne (obowiązkowe):
   • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i Elastyczność z egzaminem;
   • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – BPM z egzaminem.

   Aby zrealizować pełny cykl autoryzacyjny Comarch ERP Altum niezbędne jest ukończenie przez firmę wszystkich wyżej wymienionych szkoleń w wersji stacjonarnej i e-learningowej.

   TYLKO na indywidualne zamówienie istnieje możliwość realizacji e-szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum w formie stacjonarnej (grupy zamknięte). Takie usługi podlegają indywidulanym wycenom. Ich terminy i lokalizacje są uzależnione od dostępności zasobów sprzętowych i ludzkich Zespołu Comarch ERP Altum i Comarch Retail. Wykaz e-szkoleń mogących występować w formie stacjonarnej:
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

   Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl
   Dodatkowe informacje
   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!