E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa

Podstawowa budowa schematów księgowych
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z podstawowym funkcjonowaniem schematów księgowych. Założeniem jest pomoc w usprawnieniu bieżącej pracy poprzez wykorzystanie automatycznych wzorców księgowań. Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia schematów księgowych umożliwiających automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych dokumentów w systemie. 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Cele szkolenia

   • Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z podstawowym funkcjonowaniem schematów księgowych.
   • Założeniem podstawowym jest pomoc w usprawnieniu swojej bieżącej pracy poprzez wykorzystanie automatycznych wzorców księgowań.
   • Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia schematów księgowych umożliwiających automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych dokumentów w systemie. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik:

   • nabędzie umiejętności tworzenia i modyfikacji podstawowych schematów księgowych;
   • usystematyzuje wiedzę w zakresie schematów księgowych.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla:

   • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w BiurachRachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
   • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
   • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
   • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia oczekiwana jest elementarna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej)
   • Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Schematy księgowe – informacje ogólne

   • Lista schematów księgowych
   • Nagłówek schematu księgowego
   • Elementy schematu księgowego
   • Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
   • Księgowanie schematem
   • Podgląd zapisu księgowego
   • Przygotowanie do budowy schematu
   • Sprawdzenie poprawności schematu

   Schematy do rejestrów VAT

   • Jak zaksięgować fakturę sprzedaży prostym schematem?
   • Jak zaksięgować fakturę zakupu z podziałem odliczeń na Tak/Warunkowo/Nie?
   • Jak zaksięgować fakturę zakupu z wykorzystaniem segmentów kont na kategoriach?
   • Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne?
   • Jak zaksięgować faktury zakupu na konta zespołu 4 i 5?
   • Jak zaksięgować dokumenty w walucie?

   Schematy do dokumentów handlowych

   • Jak zaksięgować fakturę zakupu z modułu Faktury?
   • Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i finalną?

   Schematy do Kasy i Banku

   • Jak zaksięgować raport kasowy/bankowy wykorzystując konto przeciwstawne i konto rachunku?
   • Jak zaksięgować  wyciąg bankowy w walucie i PLN? 

   Schematy dokumentów kompensaty

   • Jak zaksięgować dokument kompensaty?

   Schematy dokumentów różnic kursowych

   • Jak zaksięgować różnice kursowe?
   • Jak zaksięgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?

   Schematy dokumentów amortyzacji

   • Jak zaksięgować amortyzację kosztową dla grup środków trwałych Urządzenia techniczne i maszyny oraz różnicę pomiędzy amortyzacją bilansową a kosztową dla grupy środków trwałych Środki transportu?
   • Jak zaksięgować 30,5% amortyzacji na konto 401 – Amortyzacja kosztowa i resztę na konto 402 – Amortyzacja bilansowa?

   Schematy do Listy płac

   • Jak zaksięgować listę płac?
   • Jak zaksięgować składki ZUS w miesiącu kolejnym niż jest wyliczona lista płac?

   Księgowania okresowe

   • Tworzenie schematu księgowania okresowego do przeksięgowania na wynik finansowy

   Zestawienia księgowań

   • Poznanie mechanizmu tworzenia zestawień księgowych oraz generowania zestawień księgowych na przykładzie bilansu firmy

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu 
   w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 
   z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. 

   Pobierz program

   Ścieżka rozwoju po szkoleniu

   Polecamy e-szkolenia: 

   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych. 

   Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń 
   w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl

   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   • Materiały: w formie elektronicznej.
   • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
   • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.

   ZWRÓĆ UWAGĘ

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.  

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!