Podstawy Hurtowni Danych w środowisku Oracle

 • Cele szkolenia

  Po szkoleniu uczestnik uzyska wiedzę dotyczącą roli hurtowni danych w środowiskach informatycznych, zasad organizacji danych w takich systemach, sposobów interakcji użytkownika z danymi oraz głównych narzędzi stosowanych w hurtowniach. Istotną wiedzą nabytą na szkoleniu będzie poznanie aspektów wydajnościowych, mających wpływ na efektywność operowania na hurtowni. Wiedza zostanie rozszerzona o zrozumienie zasad funkcjonowania oraz dostępne opcje w jednym z głównych narzędzi do konstruowania i zarządzania hurtowniami w środowisku Oracle Warehouse Builder. Umiejętności, jakie pozyska uczestnik w ramach szkolenie dotyczą posługiwania się językami SQL i PL/SQL do obsługi procesów pozyskiwania danych, ich przetwarzania i ładowania do hurtowni. Umiejętności obejmują też stosowanie rozwiązań podnoszących wydajność, takich jak widoki zmaterializowane, partycjonowanie i indeksowanie. 

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z hurtowniami danych oraz procesami ETL w środowisku Oracle.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL-język dostępu do bazy danych Oracle”). Zalecana jest również znajomość podstaw programowania w języku PL/SQL (zagadnienia objęte kursem „Oracle PL/SQL – poziom podstawowy”).

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie do hurtowni danych

  • Charakterystyka
  • Metody projektowania i wdrażania
  • ROLAP
  • MOLAP
  • HOLAP
  • Schematy
  • Obiekty w schemacie

  Narzędzia i technologie

  Mechanizmy ETL

  Wprowadzenie 

  Ładowanie danych

  • Tabele zewnętrzne
  • Uprawnienia
  • Parametryzacja procesu
  • Pliki dzienników
  • Rzutowanie kolumn
  • Sterowniki dostępu
  • SQL* Loader
  • Pliki z danymi i pliki sterujące
  • Formaty danych

  Transformacja danych

  • Polecenie Merge
  • Pełne i niepełne struktury merge
  • Warunkowanie operacji
  • Klauzula Delete
  • Inserty wielotabelowe
  • Bezwarunkowe
  • Warunkowe All i First

  Widoki zmaterializowane

  • Dzienniki
  • Odświeżanie przyrostowe i pełne
  • Parametryzacja procesu odświeżania
  • Przepisywanie zapytań

  Partycjonowanie tabel

  • zakresowe
  • listowe
  • haszowe
  • interwałowe
  • systemowe
  • referencyjne
  • złożone

  Partycjonowanie indeksów

  • lokalne i globalne
  • partitionpruning

  Indeksy bitmapowe

  Bitmapowe indeksy połączeniowe

  Wprowadzenie do środowiska Warehouse Builder

  • Architektura
  • Warehouse Builder i jego narzędzia
  • Przygotowanie środowiska
  • Schematy źródłowe i docelowe
  • Zarządzanie schematami
  • Mapowania

  Validating, Generating, Deploying, Executing

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Dokonać wyboru sposobu organizacji danych w hurtowni,
  • Zaplanować kluczowe obiekty w hurtowni,
  • Zaplanować i zrealizować procesy ETL z wykorzystaniem języków SQL i PL/SQL,
  • Podnieść wydajność hurtowni poprzez stosowanie zaawansowanych rozwiązań wykorzystujących opcje środowiska Oracle: partycjonowanie, widoki zmaterializowane, indeksy bitmapowe,
  • Wykorzystać podstawowe elementy środowiska Oracle Warehouse Builder do budowy kluczowych struktur hurtowni i realizacji podstawowych czynności na hurtowni.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
  • Szkolenie: „Oracle PL/SQL - poziom zaawansowany”
  • http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/warehouse/overview/introduction/index.html

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Administracja bazą danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Administracja bazą danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle, jak i do tych, którzy na takich systemach już pracują ale pragną poznać nowe aspekty systemu Oracle 12c. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Podstawy Hurtowni Danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z hurtowniami danych oraz procesami ETL w środowisku Oracle.

Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

Podstawy Data Mining w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają analizę danychi chcieliby wykorzystywać mechanizmy data mining wbudowane w środowisko serwera Oracle, w celu wnioskowania oraz wykrywania reguł celem wsparcia procesu podejmować decyzje biznesowe.

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto poruszane na szkoleniu zagadnienia (w szczególności dotyczące importowania i eksportowania danych, tabel zewnętrznych i Flashback) użyteczne mogą być również dla programistów implementujących i integrujących systemu baz danych i hurtownie danych. Informacje na temat nowych rozwiązać dostępnych w serwerze Oracle 12c będą bardzo istotne również dla tych, którzy zaznajomieni są już z tematyką archiwacji a rozpoczynają pracę w środowisku Oracle 12c.

Oracle Business Intelligence - optymalizacja SQL

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w Oracle Business Intelligence i potrzebują optymalizować wykonywanie operacji w tym środowisku.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33