Strojenie wydajnościowe w Oracle SQL 12c

 • Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania serwera Oracle ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które mają wpływ na wydajność funkcjonowania środowiska serwera baz danych z uwzględnieniem wersji Oracle 12c. Kluczową wiedzą wyniesioną ze szkolenia będzie świadomość różnorodnych aspektów projektu i implementacji baz danych związanych z szybkością realizacji operacji, wielodostępem do bazy danych oraz jej niezawodnością. Wiedza obejmuje zrozumienie organizacji struktur przechowywania danych, struktur pomocniczych, ze szczególnym uwzględnieniem indeksów, gromadzenia i wykorzystania statystyk oraz pracy optymalizatora. Umiejętności zdobyte w ramach szkolenia to przede wszystkim pozyskiwanie planów wykonania zapytań i ich interpretacja, gromadzenie statystyk, ich weryfikacja i przenoszenie. Bardzo ważna umiejętnością jest tworzenie i edycja właściwie dobranych struktur indeksujących i ich przebudowa. Umiejętności obejmują również wykorzystanie wskazówek optymalizatora do wpływania na plany wykonania zapytań.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Metodyka strojenia systemów baz danych
  Wyświetlanie planów wykonania
  • EXPLAIN PLAN
  • AUTOTRACE
  Plany wykonania zapytań
  • Struktura
  • Podstawy budowy
  Analiza statystyk powykonaniowych
  Buforowanie danych
  Oracle Tuning Pack (SQL Tuning Advisor)
  Struktury danych
  • bloki
  • ekstenty
  • segmenty
  • przestrzenie tabel
  Klastrowanie
  Klastry hash i index
  Kolumny tekstowe 32k w Oracle 12c
  Wskazówki optymalizatora
  • Zastosowanie
  • Rodzaje
  • Błędy w stosowaniu
  Dostęp do danych
  Odczyty tabel pełne i zakresowe
  Strojenie indeksów
  • indeksy B*-drzewo (proste i złożone, z kluczem odwrotnym, z kompresją klucza, niewidzialne, oparte na funkcji)
  • bitmapowe
  • tabele o organizacji indeksowej (IOT)
  • monitorowanie indeksów
  • przebudowa indeksów
  • optymalizacja tworzenia
  • kolumny wirtualne
  • rola indeksów w eliminacji złożonych operacji
  Algorytmy łączenie tabel
  • Rodzaje złączeń
  • Dobór algorytmu
  • Kolejność łączenia tabel
  • Wskazówki optymalizatora
  • Transformacja zapytań
  Optymalizatory
  • regułowy (RBO)
  • kosztowy (CBO)
  Statystyki
  • polecenie ANALYZE
  • pakiet DBMS_STATS
  • gromadzenie, zarządzanie, przenoszenie
  • statystyki oczekujące
  • przywracanie statystyk
  • statystyki dokładne i estymowane
  • Statystyki histogramowe
  • zarządzanie automatycznym gromadzeniem statystyk
  • Perspektywy systemowe
  • Online statistics w Oracle 12c
  Dynamiczne próbkowanie danych
  Wykorzystanie kursorów dzielonych
  Zarządzanie planami wykonania w Oracle 12c
  • SQL Plan Baseline
  • Adaptive SQL Plan Management (Adaptive SPM)
  • Dynamic plans
  • Reoptimization
  • Statistics Feedback
  Optymalizacja składowania danych
  • Tabele tymczasowe
  • Tabele bez logowania
  • Operacja Append
  • Optymalizacja Undo w Oracle 12c
  • Przyspieszanie budowy indeksów
  Zmniejszanie rozmiaru tabel
  Query Result Cache
  • Przechowywanie wyników zapytań
  • Możliwości i ograniczenia
  Typowanie poleceń SQL do strojenia

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • Przewidzieć potencjalne problemy związane z wydajnością baz danych w środowisku Oracle,
  • Zaplanować organizację obiektów bazy danych
  • Dobrać parametry struktur przechowywania danych do konkretnych potrzeb,
  • Dobrać właściwe typy indeksów, reorganizować indeksu i sprawdzać ich przydatność
  • Weryfikować i gromadzić statystyki, jak również przenosić je pomiędzy bazami,
  • Zmniejszać rozmiar tabel i optymalizować indeksy,
  • Zarządzać danymi tymczasowymi oraz ograniczać ilość operacji zapisów,
  • Wykorzystywać różne algorytmy łączenia tabel, stosownie do aplikacji,
  • Wykorzystywać wskazówki optymalizatora do wpływania na plan wykonania zapytań.

 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
  • Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
  • http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33