Skorzystaj z naszych szkoleń ! Zapisując się na szkolenie, otrzymasz niepowtarzalną okazję do poznania Domain Driven Design oraz Event Storming i zrozumienia, jak wzajemnie się uzupełniają. Dowiesz się jak DDD i Event Storming pomagają w precyzyjnym modelowaniu dziedziny biznesowej.

Sprawdź także szkolenie Event Sourcing, CQRS i Saga, dzięki któremu poznasz innowacyjne podejście do architektury, projektowania i implementacji systemów informatycznych.

Szkolenia DDD, Event Storming, Event Sourcing, CQRS i Saga

Sprawdź podejścia wspierające rozwoj oprogramowania!

Sprawdź podejścia wspierające programowanie!

Rozwój w dziedzinie IT to nie tylko nauka nowych języków programowania, ale także nauka wielu różnych technik, narzędzi i modeli wytwarzania oprogramowania. Należą do nich między innymi Domain Driven Design, Event Storming oraz Event Sourcing, CQRS i Saga. Koncepcja Domain Driven Design wymaga zaangażowania i porozumienia wielu osób. Aby zagwarantować jego powodzenie, można korzystać z wielu dostępnych narzędzi. Jednym z nich jest właśnie Event Storming. Wbrew wielu zapytaniom nie są to działania wykluczające się, a komplementarne. Even Storming to sposób planowania domen i struktury oprogramowania wynikający ze specyfiki DDD.

Szkolenie z zakresu Event Sourcing, Command Query Responsibility Segregation (CQRS) oraz wzorca Saga pozwoli Ci poznać innowacyjne podejścia do projektowania i budowy systemów informatycznych, które przynoszą wiele korzyści w zakresie skalowalności i wydajności. 

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje w zakresie zarzadzania tworzeniem oprogramowania? Skorzystaj ze szkoleń DDD, Event Storming i Event Sourcing, CQRS i Saga dostępnych w ofercie Centrum Szkoleniowego Comarch!

DDD vs Event Storming

Co to jest Event Storming?

Warsztaty Event Storming to metoda projektowania procesu powstawania oprogramowania. Głównym celem warsztatów jest wskazanie tego, w jaki sposób potrzeby biznesowe klienta mogą zostać spełnione przez gotowe oprogramowanie.

Event Storming odbywa się na żywo lub online i polega na wskazaniu głównych zdarzeń domenowych, czyli działań, które będą odbywały się w oprogramowaniu. Następuje także wskazanie komend i aktorów, którzy będą je wywoływali oraz przyporządkowanie wszystkich elementów do odpowiednich kontekstów.

Event Storming – poznaj korzyści!

Warsztaty Event Storming eliminują także nieporozumienia pomiędzy stronami związanymi z projektem. Dzięki wypracowaniu Ubiquitous Language, czyli  języka wszechobecnego, można osiągnąć porozumienie pomiędzy osobami technicznymi i związanymi z samym produktem, co sprzyja efektywnej współpracy i wymianie wiedzy.

Dzięki efektywnej komunikacji, Event Storming pozwala także na zaangażowanie klienta, który czuje, że ma realny wpływ na powstawanie oprogramowania. To sprawia, że klient chętniej udziela się podczas projektowania oprogramowania, co w efekcie doprowadza do tego, że gotowy produkt lepiej spełnia potrzeby biznesowe.

Koncepcja Domain Driven Design

Czym jest DDD i kiedy warto zastosować to podejście?

Koncepcja Domain Driven Design to podejście do rozwoju oprogramowania, które zakłada jego elastyczność w czasie i sprawia, że na późniejszych etapach rozwoju możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności. Jest ono nastawione na rozwój poszczególnych domen, czyli konkretnych potrzeb biznesowych.

Projektowanie oprogramowania, które powstaje zgodnie z metodyką DDD zakłada działanie w ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami technicznymi (np. programistami i analitykami) oraz ekspertami domenowymi (przedstawicielami klienta).

Koncepcja Domain Driven Design została wymyślona przez Erica Evansa i opisana po raz pierwszy opisana w 2004 w jego książce pt. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software.

Domain Driven Design – poznaj korzyści!

Domain Driven Design jest modelem rozwoju oprogramowania, który najlepiej sprawdzi się w przypadku złożonych projektów zawierających wiele funkcjonalności. Warto z niego skorzystać szczególnie wtedy, kiedy aplikacja może być poszerzana o coraz nowsze gałęzie i konteksty. Do głównych korzyści tego rozwiązania należą:

 • Wyeliminowanie ryzyka wystąpienia nieporozumień i lepsze spełnienie potrzeb biznesowych – dzięki stworzeniu języka wszechobecnego i wypracowaniu metod komunikacji, eksperci domenowi i techniczni specjaliści mogą osiągnąć porozumienie na pograniczu dziedzin, w których się specjalizują.
 • Łatwiejsza skalowalność i elastyczność kodu – DDD powstało z myślą o zmieniających się potrzebach biznesowych, dzięki czemu wprowadzanie nowych funkcjonalności jest łatwiejsze

Spotkajmy się na szkoleniach wspierających rozwoj oprogramowania!

 • Sebastian Malaca 

  Doświadczony architekt i lider specjalizujący się w programowaniu i projektowaniu obiektowym oraz technikach i praktykach pozwalających tworzyć kod wysokiej jakości. Głównymi obszarami jego zainteresowań jest praktyczne wykorzystanie refaktoryzacji, testowania oraz technik wytwarzania oprogramowania w pracy z istniejącym kodem zarówno na poziomie pojedynczych klas jak i całych aplikacji.

  Gitlab. Praca z kodem i procesem CI/CD
  Szkolenie warsztatowe, które ma na celu j poznanie narzędzia Gitlab, w taki sposób, by codzienne wykorzystanie ułatwiało pracę z repozytorium git oraz dogłębne rozumienie procesu CI/CD.
  Szkolenia z programowania
  Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą szkoleń dotyczącą języków programowania, od tych cieszących się największą popularnością aż po niszowe i specjalistyczne.