Python dla AI: Deep Learning, Text Mining, XAI

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Python dla AI: Deep Learning, Text Mining, XAI

   Opis szkolenia

   Szkolenie Python dla AI: Deep Learning, Text Mining, XAI wprowadza w zaawansowane zagadnienia związane z programowaniem aplikacji opartych o modele uczenia maszynowego i głębokiego, wykorzystując wybrane pakiety języka Python, takie jak scikit-learn oraz TensorFlow. Oprócz tego, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wyboru modelu uczenia, doboru właściwego algorytmu oraz narzędzi niezbędnych do skutecznego rozwiązania zadania. Dodatkowo, skupimy się na zrozumieniu uczenia głębokiego w kontekście Text Mining i XAI.

   Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności wdrażania rozwiązań Deep Learning. Text Mining i XAI. Będą także wykorzystywać funkcje pakietu scikit-learn do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu uczenia maszynowego.

   Szkolenie Python dla AI: Deep Learning, Text Mining, XAI zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy z zaawansowanymi technikami uczenia maszynowego i głębokiego, umożliwiając uczestnikom skuteczne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w praktyce.

   Kurs Python dla AI przeznaczone jest dla programistów języka Python, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o struktury Deep Learning, Text Mining i XAI w implementacji języka Python szczególnie z użyciem pakietów scikit-learn oraz TensorFlow.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Cele szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zaawansowane zagadnienia związane z definiowaniem i programowaniem aplikacji opartych o modele uczenia maszynowego i głębokiego z użyciem wybranych pakietów języka Python: scikit-learn oraz TensorFlow, opanowanie zagadnień związanych z wyborem modelu uczenia oraz doboru właściwego algorytmu a finalnie narzędzi, które pozwolą skutecznie rozwiązać zadanie, a także zrozumienie uczenia głębokiego w kontekście Text Mining i XAI.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

   • Stosować język Python w programowaniu algorytmów I struktur Deep Learning
   • Używać funkcji pakietu scikit-learn
   • Stosować Pakiet scikit-learn do rozwiązywania złożonych problemów.
   • Wykorzystać praktycznie wiedzę na temat modeli uczenia
   • Używać funkcji pakietu TensorFlow
   • Stosować Pakiet TensorFlow do rozwiązywania problemów opartych na użyciu sieci neuronowych
   • Wdrażać rozwiązania należące do kategorii: Deep Learning. Text Mining i XAI
   • Programować aplikacje realizujące algorytmy i modele DL
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla programistów języka Python, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o struktury Deep Learning, Text Mining i XAI w implementacji języka Python szczególnie z użyciem pakietów scikit-learn oraz TensorFlow.

   Przygotowanie uczestników

   Uczestnik powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w programowaniu w języku Python na poziomie średniozaawansowanym  (zakres kursu podstawowego i warsztatów średniozaawansowanych) oraz podstawową wiedzę z zakresu Machine Learning i Deep Learning.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 4 dni, 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia dla nieprogramistów - Podstawy programowania w języku Python

   Wstęp do uczenia maszynowego i głębokiego

   Pakiet Scikit – learn

   • Konstrukcja pakietu
   • Wybór i ocena modelu
   • Inspekcja
   • Wizualizacje
   • Przetwarzanie zbiorów danych
   • Narzędzia do ładowania zbiorów danych
   • Obliczanie z wykorzystaniem scikit-learn
   • Model  - trwałość modelu
   • Przypadki uczenia  - analiza wybranych algorytmów
    • 2.9.1.    Uczenie nadzorowane
     • Uczenie nienadzorowane
     • Uczenie ze wzmocnieniem
   • Wybór i ocena modelu
   • Kontrola i wizualizacja
   • Przekszatałcenia zbiorów danych
   • Narzędzia do ładowania zbiorów danych
   • Obliczenia z wykorzystaniem pakietu
   • Trwałość modelu
   • Typowe pułapki i dobre praktyki

   Pakiet TensorFlow

   • Konfigurowanie i podstawowe użycie
   • Sztuczne sieci neuronowe
   • Tensory
   • Zmienne
   • Automatyczne róźnicowanie
   • Wykresy i funkcje TF
   • Moduły, warstwy  i modele
   • Pętle treningowe

   Deep Learning (uczenie głębokie) – zastosowania bibiliotek scikit-learn oraz keras

   • Różne rodzaje sieci neurownowych
   • Algorytmy optymalizacyjne (Adam, AdaMax, AdaGrad)
   • Regresja
   • Przetrenowanie modelu
   • Zapis wag i modeli
   • Tuning hiperparametrów
   • Zaawansowane sieci neuronowe (DNN, RNN. Autoenkodery, GAN)

   Text Mining/Natural Language Processing

   • Obróbka tekstu, wstepne przygotowanie zbiorów tekstowych
   • Funkcje tektowe
   • Podstawowa klasyfikacja tekstu
   • Klasyfikacja tekstu za pomocą TensorFlow Hub
   • Przetwarzanie tekstu i języka naturalnego za pomocą TensorFlow
   • Zaawansowane aspekty przetwarzania tesktu

   Preprocessing

   • Modelowanie danych niezbalansowanych
   • Detekcja anomalii

   Explainable Machine Learning (XAI)

   • Interpretowalność
   • Podejścia niezależne od modelu
   • Ważność cech
   • Mapy istotności i mapy ciepła
   • LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations)
   • SHAP (SHapley Additive exPlanations)
   • Rozważania etyczne

   Co dalej? 

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie jest realizowane różnymi metodami takimi jak, mikrowykład, ćwiczenia współne, ćwiczenia indywidualne, praca indywidualna, z głębokim naciskiem położonym na aspekt praktyczny programowania

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Ścieżka rozwoju

   Podobne szkolenia

   Szkolenie e-learningowe Python!
   Sprawdź e-szkolenie Python! Naucz się definiować i używać funkcji, zarządzać instalacjami i bibliotekami języka Python oraz korzystać ze środowiska PyCharm!
   Bootcamp Junior Python Developer!
   Wejdź i rozgość się w świecie IT – skorzystaj z intensywnego, weekendowego kursu, który przygotuje Cię do zawodu programisty języka Python!