Podstawy programowania w języku Python - szkolenie dla nieprogramistów

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników, którzy chcą nauczyć sie programować w zagadnienia ogólne
  związane z samym programowaniem, a następnie nauka podstaw programowania z użyciem języka Python.
  Szkolenie przygotowuje uczestników do pisania prostych programów opartych na podstawowych strukturach
  języka Python.


  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
  • Instalować i konfigurować środowisko pracy dla języka Python
  • Deklarować typy i używać struktur danych takich jak: listy, krotki, zbiory i słowniki
  • Używać instrukcje warunkowe oraz pętle w kodzie programu oraz instrukcje dostępu do plikówTworzyć dokumentację dla program w pisanego w Pythonie
  • Pisać kod źródłowy zgodnie z zasadami zawartymi z dokumencie PEP8 oraz dobrymi praktykami
  • Pisać funkcje i moduły oraz używać je w kodzie programów
  • Pisać programy w języku Python z użyciem klas i obiektów
  • Programować w Pythonie wybrane elementy: obsługę wyjątków (błędów) , parsery języka XML, wątki.
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla nieprogramistów, którzy do tej pory nie mieli styczności z programowaniem,
  a chcieliby zacząć programować od języka Python.

  Przygotowanie uczestników

  Uczestnik powinien posiadać umiejętność obsługi komputera, przeglądarki www oraz umiejętność archwizacji
  danych.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:
  • 5 dni/ 40 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Wstęp do programowania w języku Python

  Język python

  • Geneza
  • Zastosowania
  • Mocne i słabe strony języka
  • Środowisko kompilacyjne, wersjonowanie
  IDE (Zintegrowane Środowisko Programistyczne) dla Pythona
  • Porównanie różnych IDE dla języka Python
  • PyCharm a Microsoft Visual Studio 2019
  • Instalacja i konfiguracja środowisk
  • Strona www.python.org i jej zawartość
  Wstęp do programowania
  • Co to są języki programowania?
  • Algorytm – definicja oraz użycie
  • Instrukcje programistyczne
  • Przykłady programowania wybranych algorytmów. Jak algorytmy prezentują się w kodzie źródłowym?
  • Co to są zmienne i typy danych?
  • Analiza wybranych struktur języków programowania
  Typy danych w języku Python
  • Rodzaje typów wbudowanych (wewnętrznych) – opracje na danych oraz metody specyficzne dla typu
  • Liczby
  • Łańcuchy znaków (tekst)
  • Logiczne typy danych (prawda, fałsz)
  • Struktury danych – ich charakterystyka i metody
  • Listy
  • Krotki
  • Zbiory
  • Słowniki
  Instrukcje Sterujące (operacje I/O, przypisania, warunki i pętle)
  • Podstawowe zasady tworzenie kodu w języku Python – znaczenie wcięć. Jak pisać w Pythonie?
  • Dobre praktyki w pisaniu kodu – PEP8 – dokument definiujące reguły gramatyczne języka Python
  • Idea instrukcji sterujących
  • Przypisanie
  • Operacje wejścia/wyjścia
  • Instrukcje warunkowe (if)
  • Instrukcje iteracyjne – pętle (while i for)
  • Wielokrotne powtarzanie czynności – operacje na typach w strukturach danych.
  Zasady tworzenia dokumentacji w języku Python
  • Komentarze
  • Notatki dokuemntacyjne (__doc__)
  • PyDoc

  Pliki

  • Pliki binarne i tekstowe
  • Ścieżki i dostęp do plików
  • Operacje na plikach
  • Pliki CSV
  Funkcje
  • Podstawy funkcji
  • Zasady tworzenia i nazewnictwa
  • Wywoływanie funkcji
  • Polimorfizm w funkcjach
  • Parametry w funkcjach
  • Wybrane aspekty użycia funkcji
  • Funckcje zagnieżdzone
  • Zasięgi
  • Argumenty funkcji
  Zaawansowane zagadnienia dotyczące fukcji
  • Fukcje rekurencyjne
  • Funkcje Lambda
  • Listy składane i generatory
  Wstęp do tworzenie modułów
  • Tworzenie modułów
  • Używanie modułów
  • Pakiety modułów
  • Przestrzenie nazw
  Wstęp do programowania obiektowego w języku Python
  • Co to jest programowanie obiektowe?
  • Definicja obiektu
  • Paradygmaty programowania obiektowego
  • Obiekty
  • Czym jest klasa?
  • Tworzenie klas – instancja, konstruktor, metody
  • Dziedziczenie – wielodziedziczenie
  • Przeciążanie operatorów – tworzenie różnych wariantów operatorów
  • Klasy mieszane
  • Klasy abstrakcyjne, interfejsy
  Wyjątki, obsługa błędów
  • Podstawy obsługi wyjątków – hierarchii
  • Instrukcja try/except/else/finally
  • Instrukcja raise
  • Instrukcja assert
  • Klasy wyjątków
  Przetwarzanie danych XML w języku Python
  • Wprowadzenie do języka XML
  • Parsery DOM i SAX
  • Biblioteka xml.etree.ElementTree
  • Document Object Model API – mindom (implementacja minimal)
  • Parsery SAX2
  • SAX handler
  • Użycie expat do szybkiego parsowania XML
  Wstęp do programowania wielowątkowego
  • Moduły thread, threading oraz concurrent.futures
  • Synchronizacja wątków
  • Równoległe wykonywanie funkcji z różnymi argumentami

  Co dalej?

  • omówienie jakie elementy występują na kolejnych poziomach szkoleń ze ścieżki 

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie jest realizowane metodami takimi jak: mikrowykład, ćwiczenia wspólne, ćwiczenia indywidualne,
  praca indywidualna. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne aspekty programowania.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. W ramach szkolenia zapewniamy
 10. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników, którzy chcą nauczyć sie programować w zagadnienia ogólne
związane z samym programowaniem, a następnie nauka podstaw programowania z użyciem języka Python.
Szkolenie przygotowuje uczestników do pisania prostych programów opartych na podstawowych strukturach
języka Python.


Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
 • Instalować i konfigurować środowisko pracy dla języka Python
 • Deklarować typy i używać struktur danych takich jak: listy, krotki, zbiory i słowniki
 • Używać instrukcje warunkowe oraz pętle w kodzie programu oraz instrukcje dostępu do plikówTworzyć dokumentację dla program w pisanego w Pythonie
 • Pisać kod źródłowy zgodnie z zasadami zawartymi z dokumencie PEP8 oraz dobrymi praktykami
 • Pisać funkcje i moduły oraz używać je w kodzie programów
 • Pisać programy w języku Python z użyciem klas i obiektów
 • Programować w Pythonie wybrane elementy: obsługę wyjątków (błędów) , parsery języka XML, wątki.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla nieprogramistów, którzy do tej pory nie mieli styczności z programowaniem,
a chcieliby zacząć programować od języka Python.

Przygotowanie uczestników

Uczestnik powinien posiadać umiejętność obsługi komputera, przeglądarki www oraz umiejętność archwizacji
danych.

Czas trwania
Przed nami:
 • 5 dni/ 40 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Wstęp do programowania w języku Python

Język python

 • Geneza
 • Zastosowania
 • Mocne i słabe strony języka
 • Środowisko kompilacyjne, wersjonowanie
IDE (Zintegrowane Środowisko Programistyczne) dla Pythona
 • Porównanie różnych IDE dla języka Python
 • PyCharm a Microsoft Visual Studio 2019
 • Instalacja i konfiguracja środowisk
 • Strona www.python.org i jej zawartość
Wstęp do programowania
 • Co to są języki programowania?
 • Algorytm – definicja oraz użycie
 • Instrukcje programistyczne
 • Przykłady programowania wybranych algorytmów. Jak algorytmy prezentują się w kodzie źródłowym?
 • Co to są zmienne i typy danych?
 • Analiza wybranych struktur języków programowania
Typy danych w języku Python
 • Rodzaje typów wbudowanych (wewnętrznych) – opracje na danych oraz metody specyficzne dla typu
 • Liczby
 • Łańcuchy znaków (tekst)
 • Logiczne typy danych (prawda, fałsz)
 • Struktury danych – ich charakterystyka i metody
 • Listy
 • Krotki
 • Zbiory
 • Słowniki
Instrukcje Sterujące (operacje I/O, przypisania, warunki i pętle)
 • Podstawowe zasady tworzenie kodu w języku Python – znaczenie wcięć. Jak pisać w Pythonie?
 • Dobre praktyki w pisaniu kodu – PEP8 – dokument definiujące reguły gramatyczne języka Python
 • Idea instrukcji sterujących
 • Przypisanie
 • Operacje wejścia/wyjścia
 • Instrukcje warunkowe (if)
 • Instrukcje iteracyjne – pętle (while i for)
 • Wielokrotne powtarzanie czynności – operacje na typach w strukturach danych.
Zasady tworzenia dokumentacji w języku Python
 • Komentarze
 • Notatki dokuemntacyjne (__doc__)
 • PyDoc

Pliki

 • Pliki binarne i tekstowe
 • Ścieżki i dostęp do plików
 • Operacje na plikach
 • Pliki CSV
Funkcje
 • Podstawy funkcji
 • Zasady tworzenia i nazewnictwa
 • Wywoływanie funkcji
 • Polimorfizm w funkcjach
 • Parametry w funkcjach
 • Wybrane aspekty użycia funkcji
 • Funckcje zagnieżdzone
 • Zasięgi
 • Argumenty funkcji
Zaawansowane zagadnienia dotyczące fukcji
 • Fukcje rekurencyjne
 • Funkcje Lambda
 • Listy składane i generatory
Wstęp do tworzenie modułów
 • Tworzenie modułów
 • Używanie modułów
 • Pakiety modułów
 • Przestrzenie nazw
Wstęp do programowania obiektowego w języku Python
 • Co to jest programowanie obiektowe?
 • Definicja obiektu
 • Paradygmaty programowania obiektowego
 • Obiekty
 • Czym jest klasa?
 • Tworzenie klas – instancja, konstruktor, metody
 • Dziedziczenie – wielodziedziczenie
 • Przeciążanie operatorów – tworzenie różnych wariantów operatorów
 • Klasy mieszane
 • Klasy abstrakcyjne, interfejsy
Wyjątki, obsługa błędów
 • Podstawy obsługi wyjątków – hierarchii
 • Instrukcja try/except/else/finally
 • Instrukcja raise
 • Instrukcja assert
 • Klasy wyjątków
Przetwarzanie danych XML w języku Python
 • Wprowadzenie do języka XML
 • Parsery DOM i SAX
 • Biblioteka xml.etree.ElementTree
 • Document Object Model API – mindom (implementacja minimal)
 • Parsery SAX2
 • SAX handler
 • Użycie expat do szybkiego parsowania XML
Wstęp do programowania wielowątkowego
 • Moduły thread, threading oraz concurrent.futures
 • Synchronizacja wątków
 • Równoległe wykonywanie funkcji z różnymi argumentami

Co dalej?

 • omówienie jakie elementy występują na kolejnych poziomach szkoleń ze ścieżki 

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie jest realizowane metodami takimi jak: mikrowykład, ćwiczenia wspólne, ćwiczenia indywidualne,
praca indywidualna. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne aspekty programowania.

POBIERZ PROGRAM W PDF

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33