Konteneryzacja. Docker, Podman

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Konteneryzacja. Docker, Podman

   Opis szkolenia

   Konteneryzacja jest bardzo szeroko wykorzystywana w dzisiejszym świecie IT. Gdziekolwiek się nie obejrzymy, widzimy kontenery (np. Dockera), Kubernetesa. Skonteneryzowane aplikacje zapewniają nam większą mobilność i lekkość w porównaniu do klasycznej wirtualizacji. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że jest to obszar, który powinien zainteresować większość osób związanych z branżą.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia 

    Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z tematyką konteneryzacji, nabycie praktycznych umiejętności konteneryzowania, uruchamiania I zarządzanie aplikacjami. Skupimy się na Dockerze, poznamy natomiast również alternatywy jak Podman. 

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

    • Znał pojęcie koneneryzacji, rozumiał na czym polega i jakie problemy rozwiązuje, czym różni się od maszyny wirtualnej
    • Stosował Dockera jako narzędzia do konteneryzacji oraz będzie świadomy alternatywy jaką jest Podman
    • Kojarzył elementy konfiguracyjne Dockera (storage, logging driver)
    • Tworzył obrazy i zarządzał nimi. Zobaczy, z czego składa się Dockerfile oraz pozna dobre praktyki przy tworzeniu obrazów
    • Rozumiał, czym są "Multi-stage builds"
    • Używał Docker Registry
    • Korzystał z wolumenów
    • Znał kwestie sieciowe związane z Dockerem
    • Zarządzał uruchomionymi kontenerami, sprawdzał ich aktualny stan w czasie rzeczywistym
    • Używał Docker-Compose do uruchomienia wielu kontenerów
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, inżynierów systemowych, architektów chcących nauczyć się konteneryzować I zarządzać skonteneryzowanymi aplikacjami.

    Przygotowanie uczestników

    Elementarna umiejętność poruszania się po wierszu poleceń. W przypadku przyniesienia swojego laptopa zainstalowane ssh.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy opis szkolenia

    Wstęp

    • Konteneryzacja – wprowadzenie
    • Docker, Podman

    Pierwsze kroki

    • Zaznajomienie ze składnią
    • Uruchomienie kontenera

    Tworzenie obrazów

    • Wprowadzenie do obrazów
    • Tworzenie obrazów i zarządzenie nimi
    • „Multi-stage builds”

    Docker registry

    Wolumeny

    • Wprowadzenie do wolumenów
    • "Bind mounts” oraz „Volume mounts”
    • Tworzenie i zarządzenie wolumenami

    Sieć

    • Wprowadzenie do sieci w Dockerze
    • Tworzenie i zarządzenie sieciami

    Docker-Compose

    • Uruchamianie wielu powiązanych kontenerów za pomocą 1 pliku konfiguracyjnego

    Podman

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po ukończeniu kursu rekomendowane jest dalsze używanie Dockera / Podmana celem zdobywania doswiadczenia z tymi technologiami. Warto również zwrócić uwagę na tematyke związaną z orkiestratorami skonteneryzowanych aplikacji (Kubernetes).

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z tematyką konteneryzacji, nabycie praktycznych umiejętności konteneryzowania, uruchamiania I zarządzanie aplikacjami. Skupimy się na Dockerze, poznamy natomiast również alternatywy jak Podman. 

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • Znał pojęcie koneneryzacji, rozumiał na czym polega i jakie problemy rozwiązuje, czym różni się od maszyny wirtualnej
   • Stosował Dockera jako narzędzia do konteneryzacji oraz będzie świadomy alternatywy jaką jest Podman
   • Kojarzył elementy konfiguracyjne Dockera (storage, logging driver)
   • Tworzył obrazy i zarządzał nimi. Zobaczy, z czego składa się Dockerfile oraz pozna dobre praktyki przy tworzeniu obrazów
   • Rozumiał, czym są "Multi-stage builds"
   • Używał Docker Registry
   • Korzystał z wolumenów
   • Znał kwestie sieciowe związane z Dockerem
   • Zarządzał uruchomionymi kontenerami, sprawdzał ich aktualny stan w czasie rzeczywistym
   • Używał Docker-Compose do uruchomienia wielu kontenerów
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, inżynierów systemowych, architektów chcących nauczyć się konteneryzować I zarządzać skonteneryzowanymi aplikacjami.

   Przygotowanie uczestników

   Elementarna umiejętność poruszania się po wierszu poleceń. W przypadku przyniesienia swojego laptopa zainstalowane ssh.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy opis szkolenia

   Wstęp

   • Konteneryzacja – wprowadzenie
   • Docker, Podman

   Pierwsze kroki

   • Zaznajomienie ze składnią
   • Uruchomienie kontenera

   Tworzenie obrazów

   • Wprowadzenie do obrazów
   • Tworzenie obrazów i zarządzenie nimi
   • „Multi-stage builds”

   Docker registry

   Wolumeny

   • Wprowadzenie do wolumenów
   • "Bind mounts” oraz „Volume mounts”
   • Tworzenie i zarządzenie wolumenami

   Sieć

   • Wprowadzenie do sieci w Dockerze
   • Tworzenie i zarządzenie sieciami

   Docker-Compose

   • Uruchamianie wielu powiązanych kontenerów za pomocą 1 pliku konfiguracyjnego

   Podman

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po ukończeniu kursu rekomendowane jest dalsze używanie Dockera / Podmana celem zdobywania doswiadczenia z tymi technologiami. Warto również zwrócić uwagę na tematyke związaną z orkiestratorami skonteneryzowanych aplikacji (Kubernetes).

   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33