Kubernetes - wprowadzenie

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Kubernetes – poziom podstawowy


   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone dla osób chcących poznać w teorii i praktyce jak działa najpopularniejszy orkiestrator aplikacji w chmurze. Jego celem jest zrozumienie i poznanie w praktyce, jak należy przygotowywać, wdrażać i zarządzać aplikacjami uruchomionymi na Kubernetesie

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia 

    Celem szkolenia jest:

    • zrozumienie i poznanie w praktyce, jak należy przygotowywać, wdrażać i zarządzać aplikacjami uruchomionymi na Kubernetesie
    • nabranie wprawy w posługiwaniu się narzędziami do komunikacji na linii człowiek - Kubernetes

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

    • swobodnie posługiwał się terminologią Kubernetesową,
    • znał architekturę klastra Kubernetesa,
    • znał praktyczne wskazówki ułatwiające poruszanie się po CLI Kubernetesa,
    • potrafił przygotować i uruchomić aplikację (zarówno stanową jak i bezstanową),
    • umiał zapewnić wysoką dostępność aplikacji,
    • umiał skonfigurować “zero-downtime upgrade”,
    • umiał zeskalować aplikację do wymaganej liczby instancji,
    • znał wzorce, które określają, w jakich sytuacjach można uruchomić więcej niż 1 kontener w podzie,
    • umiał zaplanować cykliczne operacje na klastrze Kubernetesa,
    • znał sposoby debugu aplikacji w Kubernetesie,
    • umiał udostępnić aplikację poza klaster Kubernetesa,
    • znał i umiał wykorzystać helm charty do zarządzania pakietami na Kubernetesie
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone dla osób chcących poznać w teorii i praktyce jak działa najpopularniejszy orkiestrator aplikacji w chmurze. Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, inżynierów systemowych, architektów chcących nauczyć się poprawnie wdrażać i zarządzać aplikacjami na Kubernetesie.

    Przygotowanie uczestników

    Uczestnicy powinni mieć zainstalowany klient ssh.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni,  16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy opis szkolenia

    Wstęp

    • Kubernetes - wprowadzenie
    • Konteneryzacja - minimum konieczne do pracy z Kubernetesem
    • Aplikacje Cloud-Native

    Pierwsze kroki

    • Instalacja klienta CLI do komunikacji z Kubernetesem - kubectl
    • Konfiguracja danych dostępowych do klastra Kubernetesa
    • Zaznajomienie z podstawową składnią komend i pierwsze kroki z kubectl

    Architektura klastra Kubernetesa

    Podstawowe obiekty w Kubernetesie

    • Omówienie składni plików .yaml
    • Pody
    • Obsługa logów i podstawowy monitoring
    • Config mapy
    • Secrety
    • Mulit-container pods

    Monitorowanie stanu aplikacji

    • Lifecycle poda
    • Readiness, liveness, startup probes

    ReplicaSet, Deployment, StatefulSet, DaemonSet

    • Różnice między ReplicaSet, Deployment, StatefulSet, DaemonSet
    • Rollout deployment
    • Rollback do poprzednich wersji

    Udostępnianie aplikacji

    • Typy serwisów
    • Ingress

    Wolumeny

    • Wolumen w podzie
    • PersistentVolumeClaim
    • PersistentVolume

    Izolacja i uprawnienia

    • Przestrzenie nazw - namespaces
    • Network policies
    • Security contexts
    • Konta użytkowników
    • RBAC

    Operacja krótkotrwałe i cykliczne

    • Joby, cronjoby


    Helm

    • Helm charty - architektura, składnia
    • Przykłady helm chartów


    Operatory

    • CRD
    • Omówienie operatorów w Kubernetesie na przykładzie operatora do PostgreSQL
    • Uruchomienie klastra PostgreSQL przy pomocy operatora

    Trick & Tips

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest:

   • zrozumienie i poznanie w praktyce, jak należy przygotowywać, wdrażać i zarządzać aplikacjami uruchomionymi na Kubernetesie
   • nabranie wprawy w posługiwaniu się narzędziami do komunikacji na linii człowiek - Kubernetes

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • swobodnie posługiwał się terminologią Kubernetesową,
   • znał architekturę klastra Kubernetesa,
   • znał praktyczne wskazówki ułatwiające poruszanie się po CLI Kubernetesa,
   • potrafił przygotować i uruchomić aplikację (zarówno stanową jak i bezstanową),
   • umiał zapewnić wysoką dostępność aplikacji,
   • umiał skonfigurować “zero-downtime upgrade”,
   • umiał zeskalować aplikację do wymaganej liczby instancji,
   • znał wzorce, które określają, w jakich sytuacjach można uruchomić więcej niż 1 kontener w podzie,
   • umiał zaplanować cykliczne operacje na klastrze Kubernetesa,
   • znał sposoby debugu aplikacji w Kubernetesie,
   • umiał udostępnić aplikację poza klaster Kubernetesa,
   • znał i umiał wykorzystać helm charty do zarządzania pakietami na Kubernetesie
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone dla osób chcących poznać w teorii i praktyce jak działa najpopularniejszy orkiestrator aplikacji w chmurze. Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, inżynierów systemowych, architektów chcących nauczyć się poprawnie wdrażać i zarządzać aplikacjami na Kubernetesie.

   Przygotowanie uczestników

   Uczestnicy powinni mieć zainstalowany klient ssh.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni,  16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy opis szkolenia

   Wstęp

   • Kubernetes - wprowadzenie
   • Konteneryzacja - minimum konieczne do pracy z Kubernetesem
   • Aplikacje Cloud-Native

   Pierwsze kroki

   • Instalacja klienta CLI do komunikacji z Kubernetesem - kubectl
   • Konfiguracja danych dostępowych do klastra Kubernetesa
   • Zaznajomienie z podstawową składnią komend i pierwsze kroki z kubectl

   Architektura klastra Kubernetesa

   Podstawowe obiekty w Kubernetesie

   • Omówienie składni plików .yaml
   • Pody
   • Obsługa logów i podstawowy monitoring
   • Config mapy
   • Secrety
   • Mulit-container pods

   Monitorowanie stanu aplikacji

   • Lifecycle poda
   • Readiness, liveness, startup probes

   ReplicaSet, Deployment, StatefulSet, DaemonSet

   • Różnice między ReplicaSet, Deployment, StatefulSet, DaemonSet
   • Rollout deployment
   • Rollback do poprzednich wersji

   Udostępnianie aplikacji

   • Typy serwisów
   • Ingress

   Wolumeny

   • Wolumen w podzie
   • PersistentVolumeClaim
   • PersistentVolume

   Izolacja i uprawnienia

   • Przestrzenie nazw - namespaces
   • Network policies
   • Security contexts
   • Konta użytkowników
   • RBAC

   Operacja krótkotrwałe i cykliczne

   • Joby, cronjoby


   Helm

   • Helm charty - architektura, składnia
   • Przykłady helm chartów


   Operatory

   • CRD
   • Omówienie operatorów w Kubernetesie na przykładzie operatora do PostgreSQL
   • Uruchomienie klastra PostgreSQL przy pomocy operatora

   Trick & Tips

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Spotkajmy się na szkoleniu!

   • Paweł Kołodziejczyk

    Architekt, programista i devops. Pasjonat systemów rozproszonych, programowania funkcyjnego i automatyzacji. Swoje życie zawodowe związał ze wspomnianymi tematami zajmując się nimi przez wiele lat pracy jako architekt, programista i devops oraz przeprowadzając szkolenia. W wolnym czasie lubi to, co wspomniane powyżej :), a także czasem składać z origami.

    Aplikacje "Cloud Friendly". Wstęp do Kubernetesa.
    • Czy aplikacjom wolno zaufać?
    • Czy każda jest odpowiednia do uruchomienia w chmurze?
    • Czy i jeśli tak, to jakie korzyści z tego tytułu odniesiemy? A jakie czekają na nas wyzwania?

    Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym webinarze, przedstawiając przy tym praktyczne przykłady.

    Podobne szkolenia

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    31-864 Kraków

    ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33