Język pisany w komunikacji


Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

Opis szkolenia

Szkolenie Język pisany w komunikacji przydatne jest praktycznie wszystkim, ponieważ każdy z nas regularnie komunikuje się pisemnie w równych formach ze swoimi klientami, współpracownikami, kontrahentami a także w prywatnej korespondencji. Szczególnie szkolenie polecane jest osobom, w zakresie obowiązków których znajduje się: przygotowywanie ofert, opracowywanie tekstów reklamowych, promocyjnych, przygotowywanie opisów wydarzeń, zaproszeń na nie, osobom tworzącym artykuły branżowe.

 • Cele szkolenia

  Nastawione na wiedzę:
  • poznanie zasad skutecznej komunikacji pisanej w biznesie
  • zapoznanie się z różnymi rodzajami pism i charakterystyka ich języka (środki językowe)
  • poznanie struktury budowy oficjalnych i półoficjalnych pism w komunikacji biznesowej
   Nastawione na umiejętności:
  • wykształcenie umiejętności przygotowywania tekstu pisanego zależnie od rodzaju korespondencji
  • przećwiczenie sporządzania pism i ofert od strony językowej
  • doskonalenie kompetencji językowych w zakresie świadomego doboru słownictwa w komunikacji pisanej
  Nastawione na postawy:
  • uświadomienie potrzeby analizy i korekty sporządzanych dokumentów
  • zrozumienie dalekosiężnych korzyści wynikających z prawidłowego posługiwania się językiem pisanym w biznesie
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przydatne jest praktycznie wszystkim, ponieważ każdy z nas regularnie komunikuje się pisemnie w równych formach ze swoimi klientami, współpracownikami, kontrahentami a także w prywatnej korespondencji. Szczególnie szkolenie polecane jest osobom, w zakresie obowiązków których znajduje się: przygotowywanie ofert, opracowywanie tekstów reklamowych, promocyjnych, przygotowywanie opisów wydarzeń, zaproszeń na nie, osobom tworzącym artykuły branżowe.
 • Wymagania wstępne

  brak
 • Czas trwania

  2 dni - 16 godzin lekcyjnych (12 zegarowych)
 • Metody realizacji szkolenia

  * wykład  -  zawiera  wiedzę  z  zakresu  tematyki  szkolenia  potrzebną  do jej  efektywnej  realizacji  w  praktyce,  wprowadza   do  późniejszej   samooceny  uczestników  treningu,  jest  podstawą  do  doskonalenia  umiejętności.

  * ćwiczenia  -  pozwalają  na  bieżąco  wykorzystywać  nabytą  wiedzę,  wprowadzane w  większości  w  trakcie  wykładu  urozmaicają  jego  przebieg. Ćwiczenia językowe powiązane są z tematyką szkolenia i mają za zadanie zwiększać kompetencje językowe w komunikacji z klientem

  * praca z tekstem – umożliwia identyfikację i analizę błędnych i poprawnych struktur językowych, stylów korespondencji, zabiegów językowych. Metoda zakłada także facylitowana pracę z tworzonym tekstem przez uczestników

  * praca zespołowa – pozwala na poszerzona perspektywę podczas analizy wybranych modułów tematycznych związanych ze skuteczna komunikacją pisemną

  * test – bada style odpowiedzi uczestników szkolenia. Pozwala określić preferowany sposób reakcji na wypowiedzi drugiej strony oraz ukazuje zalety i ryzyka każdego ze stylów odpowiedzi

  * prezentacje uczestników – stanowią bieżący efekt pracy z tekstem biznesowym. Przeprowadzane pod koniec szkolenia weryfikują nabywane umiejętności i wprowadzają do autorefleksji nad dalszą pracą nad prawidłową komunikacją pisemną z klientem
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. retoryka jako środek do przekonywania innych
  2. rola języka perswazji
  3. język mówiony a język pisany – różnice istotne dla komunikacji w biznesie
  4. rodzaje tekstów w biznesowej komunikacji pisanej (oferty, artykuły, teksty na stronę, zaproszenia, biuletyny, newslettery, raporty itd.) obszary komunikacji
  5. środki i zabiegi językowe zwiększające skuteczność przekazu
  6. werbalny język sprzedaży
  7. kompozycja tekstu, kolejność zagadnień, spójność tekstu i stylistyki
  8. tworzenie własnych tekstów biznesowych – prezentacje uczestników
  9. kreatywność językowa – wykorzystywanie bogactwa i zasobów języka w komunikacji
  10. synonimy, antonimy – bogactwo języka i jego wiarygodność
  11. style odpowiedzi na przesłane treści, komunikaty drugiej strony
  12. poprawność języka – niby oczywiste, a zapomniane
  13. błędy językowe
 • Umiejętności

  Po szkoleniu komunikacji niewerbalnej uczestnik będzie potrafił:
  • rozróżniać typy komunikacji pisemnej i rozumieć ich specyfikę
  • stosować środki stylistyczne w celu budowania perswazyjnego charakteru komunikatu
  • dostosowywać styl odpowiedzi do charakteru osoby, z którą się komunikuje
  • płynniej pracować z językiem w zakresie tworzenia tekstu pisanego w jego różnych formach
  • rozbudowywać swój zakres słownictwa, czym docelowo buduje się autorytet i markę w komunikacji z innymi

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33