Mentoring – forma rozwoju pracowników


Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

Opis szkolenia

Szkolenie Mentoring – forma rozwoju pracowników przygotowane zostało z myślą o osobach odnajdujących się w rozwoju innych: trenerów, coachów, konsultantów, którzy chcą poznać relatywnie nową w Polsce formę prowadzenia innych w procesie rozwoju i nabywania określonych kompetencji. Szczególnie polecane jest osobom czującym chęć dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi i chcącym pracować w relacji „jeden na jeden”. Szkolenie polecane jest także osobom zarządzającym i właścicielom firm, którzy chcą zadbać o skuteczny transfer wiedzy w organizacji w oparciu o doświadczenie i kompetencje kluczowych pracowników firmy. Także istotne dla osób planujących sukcesję w organizacji/firmie.

 • Cele szkolenia

  • poznanie mentoringu jako formy rozwoju innych (w tym pracowników)
  • poznanie i przećwiczenie metod i narzędzi mentoringu
  • rozróżnianie form rozwoju i umiejętność ich wyboru
  • nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia procesów mentoringowych
  • poznanie zasad wdrażania mentoringu do kultury organizacyjnej firmy
  • ćwiczenie umiejętności budowania autorytetu jako osoby rozwijającej innych
  • zrozumienie wagi mentoringu dla rozwoju firmy
 • Profil słuchaczy

  coachów, konsultantów, którzy chcą poznać relatywnie nową w Polsce formę prowadzenia innych w procesie rozwoju i nabywania określonych kompetencji. Szczególnie polecane jest osobom czującym chęć dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi i chcącym pracować w relacji „jeden na jeden”.

  Szkolenie polecane jest także osobom zarządzającym i właścicielom firm, którzy chcą zadbać o skuteczny transfer wiedzy w organizacji w oparciu o doświadczenie i kompetencje kluczowych pracowników firmy. Także istotne dla osób planujących sukcesję w organizacji/firmie.
 • Wymagania wstępne

  brak
 • Czas trwania

  3 dni - 24 godziny lekcyjne (18 zegarowych)
 • Metody realizacji szkolenia

  * mini-wykłady - zawierają wiedzę z zakresu tematyki szkolenia potrzebną do jej  efektywnej realizacji w praktyce, wprowadzają do późniejszej samooceny uczestników treningu, są podstawą do doskonalenia umiejętności.

  * ćwiczenia - pozwalają na bieżąco wykorzystywać nabytą wiedzę, wprowadzane w  większości w trakcie wykładu urozmaicają jego przebieg, dają możliwość weryfikacji swoich predyspozycji do pracy z innymi

  * dyskusja – stanowi moment refleksji po wykonywanych ćwiczeniach, pomaga zrozumieć mechanizmy procesu mentoringowego, daje możliwość realnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Moderowana przez trenera, kształtuje docelowe dobre praktyki

  * praca z tekstem – ze względu na tematykę szkolenia stanowi istotna metodę, w trakcie której uczestnicy pracują z istniejącymi materiałami ucząc się sprawnej korzystania z zawartych w nich zapisów oraz przygotowują własne narzędzia w oparciu o analizowane materiały

  * praca grupowa (praca w parach) – daje możliwość wypracowania materiału, będącego kompilacją wiedzy i doświadczenia oraz kreatywności grupy uczestników. Metoda sprzyja też integracji uczestników i lepszemu poznawaniu się w sytuacji zadaniowej

  * prezentacje – dokonywane przez uczestników na różnych etapach pracy dają możliwość wspólnej analizy omawianego materiału, a także ćwiczą umiejętność wystąpienia przed grupą i przekonywania do swoich racji.

  * test  -  daje  uczestnikom  podstawę  do  indywidualnej  samoanalizy  swoich  cech charakterologicznych, posiadanych  wrodzonych  tendencji, w kontekście preferowanego stylu uczenia się

  * case study – odnosząc się do realiów zawodowych pozwala uczestnikom na analizę sytuacji i kilku postaw z życia wziętych. Uczestnicy będą też pracować nad tworzeniem studium przypadku

  * world cafe – metoda pozwalająca wypracowywać w krótkim czasie wiele rozwiązań w kilku obszarach z udziałem wszystkich uczestników. Przydatna w modułach wymagających kreatywnego podejścia do omawianego zagadnienia

  * scenki – pomocne przy ćwiczeniu umiejętności „sprzedawania” procesów mentoringowych

  * tworzenie projektu – zwieńczeniem pracy uczestników jest tworzenie indywidualnych profektów mentoriali. Będą one zaprezentowane na szkoleniu i opatrzone obszerną informacja zwrotną od trenera i uczestników
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. mentoring jako forma rozwoju – różniece pomiędzy mentoringiem, coachingiem, consultingiem I szkoleniami
  2. cele i założenia mentoringu
  3. obszary mentoringu – w jakich tematach prowadzić procesy mentoringowe
  4. typy mentoriali i ich zastosowanie
  5. zawiązywanie kontraktów mentoringowych – “sprzedaż mentoringu”, czyli jak promować procesy i kulturę mentoringu wobec mentee I w firmie
  6. tworzenie par Mentor – Mentee – zasady skuteczności
  7. standardy procesu mentoringu
  8. przygotowanie procesu mentoringowego: częstotliwość spotkań, rozkład treści, plan pracy
  9. narzędzia wspierające prowadzenie mentoriali
  10. czynniki determinujące sukces programów mentoringowych
  11. budowanie autorytetu mentora
  12. wdrażanie mentoringu w organizacji
  13. korzyści z mentoringu z perspektywy mentora, mentee I firmy
 • Umiejętności

  Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
  • zaplanować proces mentoringowy
  • stosować narzędzia w procesie rozwoju mentee podczas mentorialu
  • „sprzedawać” mentoring – pokazywać jego korzyści dla mentee i organizacji
  • dobierać pary mentorskie
  • opracować własny projekt procesu mentoringowego z podziałem na sesje i z uwzględnieniem treści, metod oraz organizacji czasu
  • wskazać etapy procesu wdrażania mentoringu do firmy
  • budować relacje z mentee podczas i po procesie
  • dbać o swój rozwój jako mentora
 • Ścieżka rozwoju

  Polecany jest rozwój w stowarzyszeniu branżowym, które dla swoich członków prowadzi system rozwoju wewnętrznego mentorów, zjazdy merytoryczne poświęcone rozwojowi kompetencji członków i inne działania promujące mentoring i integrujące środowisko polskich mentorów.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33