Obsługa klienta i trudny klient


Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

Opis szkolenia

Ze względu na uniwersalizm tematu szkolenie polecane jest wszystkim pracownikom firmy/organizacji pozostającym we wzajemnej komunikacji wewnątrz-firmowej lub/i posiadających kontakt z klientem zewnętrznym, jak również właścicielom firm i osobom zarządzającym, pozostającym w relacjach codziennych ze swoimi pracownikami i klientami.

 • Cele szkolenia

  • poznanie rodzajów meta-programów i przećwiczenie umiejętności rozmowy z klientami o różnych meta-programach
  • zrozumienie roli dostosowania stylu rozmowy do partnera w dialogu
  • budowanie odpowiedniej struktury komunikatów służących sukcesowi we współpracy
  • identyfikacja poziomu asertywności uczestników szkolenia
  • poznanie pełnego spektrum prawidłowej postawy komunikacyjnej w biznesie
  • zapoznanie się z typami i charakterystyką postaw „nieasertywnych”  w relacjach ja –inni: typowych zachowań i możliwych wariantów każdego z typów
  • ćwiczenie współpracy z „trudnym klientem” w różnych sytuacjach i relacjach w pracy: doprowadzanie do celu przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych relacji
  • kształtowanie umiejętności reakcji na nieasertywne postawy klienta wewnętrznego i zewnętrznego
  Efekty realizacji celów szkolenia:
  • umiejętność rozpoznawania meta-programów klientów i dostosowania wypowiedzi celem zwiększania skuteczności rozmowy
  • świadomość różnych poziomów nadawania komunikatów w rozmowie i ich konsekwencji
  • wyczulenie na postawy i zachowania w prowadzeniu rozmów z klientami
  • poznanie przez uczestników swoich cech w kontekście „bycia asertywnym”
  • znajomość typów zachowań w komunikacji oraz reakcji na te zachowania
  • umiejętność działania w sytuacji trudnej i z „trudnym klientem”
  • świadomość wagi asertywności w pracy i przygotowanie do jej stosowania
  • wzrost kompetencji powodujących docelowy wzrost skuteczności we współpracy
 • Profil słuchaczy

  Ze względu na uniwersalizm tematu szkolenie polecane jest wszystkim pracownikom firmy/organizacji pozostającym we wzajemnej komunikacji wewnątrz-firmowej lub/i posiadających kontakt z klientem zewnętrznym, jak również właścicielom firm i osobom zarządzającym, pozostającym w relacjach codziennych ze swoimi pracownikami i klientami.
 • Wymagania wstępne

  Brak
 • Czas trwania

  2 dni - 16 godzin lekcyjnych (12 zegarowych)
 • Metody realizacji szkolenia

  Do  osiągnięcia   wymienionych   celów   i   skutków   ich  realizacji  potrzebna jest  bogata  metodyka  kursu.  Taki  właśnie, bardzo bogaty zestaw metod, przewidziany jest podczas szkolenia:

   * mini-wykłady  -  zawierają  wiedzę  z  zakresu  tematyki  szkolenia  potrzebną  do jej  efektywnej  realizacji  w  praktyce,  wprowadzają   do  późniejszej   samooceny  uczestników  treningu,  są  podstawą  do  doskonalenia  umiejętności

  * ćwiczenia  -  pozwalają  na  bieżąco  wykorzystywać  nabytą  wiedzę,  wprowadzane w  większości  w  trakcie części  teoretycznych urozmaicają  ich  przebieg. Część ćwiczeń wprowadza do danego modułu szkolenia poprzez doświadczanie przez uczestników w praktyce

  * praca grupowa – daje możliwość wypracowania materiału, będącego kompilacją wiedzy i doświadczenia oraz kreatywności grupy uczestników. Metoda sprzyja też integracji uczestników i lepszemu poznawaniu się w sytuacji zadaniowej

  * prezentacje – dokonywane przez uczestników na różnych etapach pracy dają możliwość wspólnej analizy omawianego materiału, a także ćwiczą umiejętność wystąpienia przed grupą i przekonywania do swoich racji. Budują zatem pewność siebie uczestników, co, w kontekście tematu szkolenia, jest kolejną dodaną jego wartością

  * testy  -  dają  uczestnikom  podstawę  do  indywidualnej  samoanalizy  swoich  cech charakterologicznych, posiadanych  wrodzonych  tendencji, zalet  i  niedoskonałości w kontekście postawy asertywnej. Zapewnia  dyskrecję (anonimowość). Analiza  testu  odbywa  się  publicznie, jednak  nawet  trener  szkolenia  nie  wie,  który  z  wyników  jest  wynikiem  danego uczestnika.  Sprzyja  to  "uczciwemu" wypełnianiu  testu, który  dzięki  temu  daje  wiarygodne  wyniki 

  * case study – odnosząc się do realiów zawodowych pozwala uczestnikom na analizę sytuacji i kilku postaw, które ze względu na złą komunikację doprowadziły do eskalacji konfliktu

  * scenki – uczestnicy wchodząc w odgrywane role sami kształtują potencjalną rzeczywistość ucząc się budowania rozmowy i dalszych relacji w oparciu o założenia asertywności. Metoda pozwala na zaangażowane uczenie się własnych zachowań i wypowiedzi
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  • meta-programy – jak skuteczniej przekonywać współpracowników i klientów
  • budowanie zestawu komunikatów perswazyjnych zależnych od typów meta-programów
  • postawy i wartości w rozmowie z klientem – standardy zachowań we współpracy
  • analiza transakcyjna – jak unikać niepotrzebnych sporów
  • zarzadzanie procesem komunikacji w konflikcie
  • typy zachowań w relacjach ja – inni (klient wewnętrzny i klient zewnętrzny)
  • sprawdzenie własnych predyspozycji do „bycia asertywnym” (odczucia, zachowania)
  • prawidłowa postawa komunikacyjna (czym się charakteryzuje) i inne postawy nie służące komunikacji
  • zachowania trudne – jak im przeciwdziałać u siebie i u innych w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  • asertywność a konflikt
 • Umiejętności


  Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
  • rozpoznawać meta-program klienta i prowadzić rozmowę adekwatnie do typu klienta
  • rozpoznawać potencjalne sytuacje konfliktogenne i niwelować ryzyko konfliktu
  • zarządzać komunikacją w sytuacjach konfliktowych
  • uwrażliwić się na potrzeby klienta, jego indywidualne potrzeby w zakresie obsługi
  • rozpoznawać typ trudnego klienta
  • prowadzić trudne rozmowy w taki sposób, by jak najprostsza drogą dochodzić do konstruktywnych dialogów
 • Ścieżka rozwoju

  Szkolenie nie posiada dalszej ścieżki szkoleniowej.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33