E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR


Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom jak największego zasobu wiedzy z zakresu Księgowości i HR Comarch ERP XL. Szkolenie pozwoli posiądź wiedzę z:

  • parametryzacji Comarch ERP XL w powyższych obszarach;
  • obsługi podstawowych oraz zaawansowanych procesów księgowych;
  • obsługi kadrowo-płacowej z użyciem Comarch ERP XL;
  • rozwiązywania podstawowych problemów w trakcie pracy;
  • wskazania narzędzi do samodzielnej pracy z Comarch ERP XL.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP XL (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP XL w przypadku braku statusu Partnera. Od Uczestników oczekujemy znajomości podstawowych zasad księgowości i podstawowej znajomości środowiska MS Windows.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
  • Koszt: 99.00 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem).
  • Grupa: bez limitu.
  • Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń Comarch ERP (szkolenie niedostępne w kanale sprzedaży Comarch E-Sklep) i po dokonanej obowiązkowej weryfikacji firmy - zwykle w ciągu 48h - Uczestnik uzyskuje informacje o ofercie e-szkoleń Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału).
  • Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający, zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-szkolenia (pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem Certyfikatu ukończenia e-szkolenia on-line); egzamin autoryzacyjny Comarch ERP XL (on-line) uruchamiany jest w konkretnym, ustalonym dniu - na prośbę Uczestnika e-kursu.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie elektroniczne (on-line), autoryzacyjne i obowiązkowe. Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).
  E-szkolenie dotyczy Comarch ERP XL v. 2016.3.1.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Moduł Księgowość

  • Parametry ogóle
  • Ogólna konfiguracja systemu
  • Parametry księgowe

  Parametry na kartach

  • Parametry na kartach kontrahentów
  • Parametry na kartach towarów
  • Parametry na kartach magazynó w

  Plan kont

  • Budowa planu kont
  • Zakładanie kont
  • Filtrowanie danych na planie kont

  Bilans otwarcia

  • Ręczny bilans otwarcia
  • Generowanie bilansu otwarcia

  Zapisy księgowe

  • Dodawanie zapisów księgowych
  • Weryfikacja zapisu z dokumentem źródłowym

  Opis analityczny

  • Generowanie pozycji opisu analitycznego
  • Przypisywanie pozycji opisu analitycznego na podstawie

  Zestawienia księgowe

  • Dodawanie predefiniowanych zestawień księgowych
  • Dodawanie własnych zestawień księgowych
  • Parametry pozycji zestawień księgowych

  Sprawozdania GUS

  • Dostępne w systemie sprawozdania GUS
  • Sposób generacji sprawozdań GUS
  • Przenoszenie pozycji sprawozdań GUS

  Rejestr VAT

  • Sposób definicji rejestrów VAT
  • Rejestry cząstkowe
  • Weryfikacja poprawności rejestrów VAT
  • Dodawanie dokumentów do rejestru

  Deklaracje VAT

  • Weryfikacja poprawności
  • Zestawienia pomocnicze

  Księgowania okresowe

  • Definiowanie księgowań okresowych
  • Sposoby rozdziału kwot w zależności od ilości dni w miesiącu
  • Generacja zbiorcza księgowań okresowych

  Schematy księgowe

  • Definiowanie schematów księgowych
  • Przypisywanie schematów do dokumentów

  Rachunki a rozliczenia

  • Podstawowe różnice pomiędzy rozrachunki a rozliczeniami
  • Uzgadnianie rozrachunków i rozliczeń

  Preliminarz płatności

  • Filtrowanie danych
  • Kalendarz preliminarza
  • Operacje na dokumentach

  Rozrachunki

  • Kojarzenie rozrachunków
  • Filtrowanie danych

  Kompensaty

  • Generowanie kompensat
  • Generowanie kompensat bez generacji dokumentów

  Noty i upomnienia

  • Rodzaje not i upomnień
  • Generowanie not i upomnień

  Kasa Bank

  • Definiowanie rejestrów kasowo-bankowych
  • Definiowanie operacji kasowo-bankowych
  • Wprowadzanie wyciągu bankowego i kojarzenie z zapisami z poziomu wyciągu

  Kursy walut

  • Dodawanie walut
  • Pobieranie kursó w walut

  Środki trwałe

  • Księga inwentarzowa
  • Karta środka trwałego
  • Dodawanie dokumentów dot. środków trwałych
  • Naliczanie amortyzacji

  Moduł HR

  • Parametryzacja modułu HR
  • Poruszanie się po liście pracowników
  • Kartoteka pracownika
  • Generacja list płac
  • Deklaracje ZUS i US

  Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, zalecana jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie e-kursu)

  Egzamin autoryzacyjny Comarch ERP XL (po 30 dniach lub w ustalonym terminie, wymaga wygenerowania dostępu przez Organizatora szkolenia lub/i Opiekuna regionu)

                                                    
                                                     

 • Umiejętności

  Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę w zakresie:

  • konfigurowania modułów Księgowość i HR;
  • wykonywania podstawowych i zaawansowanych operacji w systemie w obszarze księgowości.
 • Ścieżka rozwoju

  Po realizacji szkolenia rekomendujemy kurs w formie stacjonarnej: Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w module Comarch ERP XL Księgowość).

  W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP XL wchodzą (nazwy szkolenia poprzedzone literą „E” to szkolenie e-learningowe, materiał udostępniany przez platformę moodle – E-Profesor):

  • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL;
  • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Techniczne z egzaminem;
  • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Logistyka z egzaminem;
  • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Produkcja z egzaminem;
  • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR z egzaminem;
  • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence z egzaminem.
  Aby zrealizować pełny cykl autoryzacyjny Comarch ERP XL niezbędne jest ukończenie przez firmę wszystkich wyżej wymienionych szkoleń w wersji stacjonarnej i e-learningowej. Nowe zasady autoryzacji Comarch ERP XL obowiązują nowo przyjęte firmy do grona Partnerów.

  Po realizacji szkolenia rekomendujemy kurs w formie stacjonarnej: Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w module Comarch ERP XL Księgowość.

  Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Po realizacji e-szkolenia jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-szkoleniem w obszarze tego szkolenia platformy E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Możliwych jest 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem. 

  Test składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu zawarta jest jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia (on-line).

  Dostęp do egzaminu: po 30 dniach od daty rozpoczęcia e-szkolenia (data zakończenia e-szkolenia zgodnie z ofertą). Na indywidualną prośbę egzamin może być udostępniony w ustalonym terminie. Egzamin jest niezależną częścią e-szkolenia. Uczestnik pomimo rezygnacji z egzaminu lub jego niezaliczenia otrzymuje fakturę i certyfikat. Jednak tylko pozytywny wynik egzaminu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim i jest podstawą do uzyskania statusu Partnera Comarch ERP XL.

  Kurs zakończony jest egzaminem autoryzacyjnym Comarch ERP XL (wielokrotnego wyboru), składającym się z 20 pytań i przeprowadzonym on-line. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 30 minut. Pozytywny wynik egzaminu – to więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie, zostanie ona także wysłana na adres e-mail Uczestnika. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu (egzamin odbędzie się w wyznaczonym przez Pracownika Comarch terminie).

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL.

E-Comarch ERP XL – Moduł Produkcja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z systemem, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy produkcyjne. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych oraz zarządzania produkcją.

E-Comarch ERP XL – Modelowanie procesów

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy biznesowe za pomocą funkcjonalności: Modelowanie procesów w Comarch ERP XL. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z tych zagadnień.

E-Comarch ERP XL – Inwentaryzacja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL (osób pracujących w działach magazynowych, magazynowo-rozliczeniowych). Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z zagadnień inwentaryzacyjnych.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL i BI. Kierujemy je do Osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP XL Business Intelligence, jak i tym, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną już wiedzę. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL i MS SQL.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33