Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przedstawienie procesu sprzedaży z uwzględnieniem etapu prezentacji systemu klasy ERP (Comarch ERP XL). Uczestnik pozna profil Comarch SA, ofertę produktowo-usługową, warunki współpracy w ramach Programu Partnerskiego oraz podstawy funkcjonalne i sposób prezentacji systemu Comarch ERP XL. Uczestnik realizuje jeden dzień w formie tradycyjnej – stacjonarnej, a resztę materiału dydaktycznego poznaje samodzielnie drogą e-learningową (dostęp jest przekazywany Uczestnikowi po realizacji stacjonarnego dnia szkolenia). 

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem innych systemów sektora ERP Comarch SA, którzy chcieliby rozpocząć współpracę w zakresie Comarch ERP XL; firm, które już oferują Comarch ERP XL pragnących podnieść kompetencje w zakresie sprzedaży i prezentacji systemu oraz potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL.

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP XL (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Account Managerów tegoż sektora (Opiekunów sieci Partnerów i Klientów). Mile widziane podstawy Comarch ERP XL lub innych systemów do zarządzania działalnością firmy. W celu uruchomienia materiału on-line niezbędny jest dostęp do Internetu oraz zainstalowany odtwarzacz plików multimedialnych, umożliwiający odtwarzanie filmów w formacie MP4.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • I część szkolenia – szkolenie w formie stacjonarnej, 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad);
  • II część szkolenia – materiał on-line (po realizacji części stacjonarnej, ponad 8 godzin pracy z materiałem).
  • Administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie faktury i Certyfikatu ukończenia szkolenia) następuje w ciągu 14 dni od daty podanej w ofercie szkoleniowej. 
  • Koszt: 310.00 zł netto/osoba.
  • Grupa: min. 6 osób w Krakowie, 8 – poza / max. 10-15 osób (w zależności od lokalizacji). 
  • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą szkoleń.
  • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD) + w formie elektronicznej (bez możliwości pobrania).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma on-line, do pobrania np. PDF).

  • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzający zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-learningowego (pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem osiągniętego wyniku). Bez egzaminu (autoryzacyjnego, certyfikującego).
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Stacjonarne, prezentacyjne uzupełnione materiałem udostępnianym on-line (e-learning). Realizowane w formie wykładów, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w praktyce. Szkolenie stacjonarne zrealizowane przy użyciu najnowszej wersji Comarch ERP XL. Materiał elektroniczny udostępniany przez Internet oparty jest na prezentacji video, gdzie konsultanci prezentują najważniejsze funkcjonalności systemu w oparciu o poszczególne moduły Comarch ERP XL. Całość wzbogacona jest o komentarze i realizowana w formie, w jakiej prowadzone są prezentacje dla Klientów zainteresowanych zakupem systemu. Dzięki formie e-learningu Uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z systemem w dowolnym czasie, we własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dłuższym pobytem w miejscu szkolenia.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Skuteczna sprzedaż Comarch ERP XL (I część / realizacja metodą stacjonarną) 

  • Współpraca Partnerska z Comarch SA
  • Przywitanie i omówienie planu szkolenia (5 min.)
  • Comarch SA i Sektor ERP (15 min.)
  • Zasady Współpracy Partnerskiej (40 min.)
  • Źródła informacji (30 min.)
  • Wsparcie skutecznej strategii marketingowej (15 min.)
  • (przewidywany czas modułu ok. 105 min., 09:00-10:45)

  Sprzedaż ERP w teorii i praktyce I

  • Comarch ERP XL – warunki handlowe i strategia oferowania (30 min.)
  • Metodyka sprzedaży Comarch ERP XL (120 min.)
  • (przewidywany czas modułu ok. 150 min., 10:45-13:15)

  Przerwa obiadowa

  • (przewidywany czas ok. 60 min., 13:15-14:00)

  Sprzedaż ERP w teorii i praktyce II

  • Perspektywa Klienta – proces zakupu ERP
  • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 14:00-14:45)

  Zintegrowana Oferta Comarch – sprzęt oraz licencje obce

  • (przewidywany czas modułu ok. 90 min., 14:45-16:15) 

  Wsparcie techniczne Comarch

  • Asysta techniczna
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:15-16:45)

  Podsumowanie, ankiety i zakończenie szkolenia

  • (przewidywany czas modułu ok. 15 min., 16:45-17:00)

  Skuteczna prezentacja Comarch ERP XL (II część – realizacja metodą e-learningową)

  • Wprowadzenie
  • Podstawowe informacje o Comarch ERP XL
  • Mapa funkcjonalna obszarów systemu
  • (przewidywany czas modułu ok. 10 min.)

  Organizacja danych

  • Kontrahenci i artykuły
  • Wyszukiwanie informacji
  • Elastyczność pracy z interfejsem systemu
  • Modelowanie procesów 
  • (przewidywany czas modułu ok. 35 min.)

  Handel

  • Zapytania ofertowe i oferty
  • Zamówienia sprzedaży i różne ścieżki ich realizacji
  • EDI
  • (przewidywany czas modułu ok. 18 min.)

  Zarządzanie ceną

  • Cenniki
  • Rabaty i kontrola marży minimalnej
  • Zarządzanie promocjami
  • (przewidywany czas modułu ok. 26 min.)

  CRM

  • Kontakty i zadania
  • Wizyty handlowe
  • Zarządzanie kampaniami
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min.)

  Mobile Sprzedaż

  • Kontrahenci i towary
  • Wystawianie dokumentów
  • Realizacja wizyty handlowej
  • Podsumowanie dnia i raportowanie
  • (przewidywany czas modułu ok. 34 min.)

  Pulpit Kontrahenta – platforma B2B

  • Podgląd oferty
  • Składanie zamówień i weryfikacja ich statusu
  • Współpraca między B2B a podstawowymi modułami Comarch ERP XL
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min.)

  e-Sklep i wszystko.pl

  • Comarch ERP e-Sklep
  • wszystko.pl
  • oferty.wszystko.pl
  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min.)

  Zakupy i zarządzanie zapasami

  • Normatywy logistyczne
  • Bilans Stanu Towarów – panel zaopatrzeniowca
  • Oferty zakupów, zamówienia zakupów
  • (przewidywany czas modułu ok. 35 min.)

  WMS

  • Struktura magazynu
  • Realizacja dyspozycji przyjęcia i wydania
  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min.)

  Produkcja

  • Technologie produkcji
  • Planowanie i harmonogramowanie produkcji
  • Rejestracja procesu produkcyjnego
  • Rozliczanie produkcji
  • Kompletacja i Projekty
  • (przewidywany czas modułu ok. 69 min.)

  Serwis

  • Rodzaje i parametry maszyn i urządzeń
  • Planowanie przeglądów technicznych
  • Realizacja zlecenia serwisowego
  • (przewidywany czas modułu ok. 22 min.)

  Obieg dokumentów

  • Tworzenie schematów Obiegu
  • Rejestracja i opisywanie dokumentu
  • Webowy Obieg Dokumentów 
  • (przewidywany czas modułu ok. 29 min.)

  Księgowość i środki trwałe

  • Plan kont
  • Rejestry VAT
  • Kasa/bank
  • Narzędzia księgowe
  • Zestawienia finansowe
  • Środki Trwałe – księga inwentarzowa, amortyzacja
  • (przewidywany czas modułu ok. 25 min.)

  Human Resources

  • Kartoteka pracownika
  • Ewidencja czasu pracy
  • Naliczanie wynagrodzeń
  • e-Pracownik – narzędzie samoobsługi pracowniczej
  • (przewidywany czas modułu ok. 19 min.)

  Business Intelligence

  • Jak budować raporty
  • Przykładowe zestawienia
  • BI Point – narzędzie prezentacji danych przez przeglądarkę
  • Tworzenie budżetów, Subskrypcje i alerty, Alokacja kosztów
  • (przewidywany czas modułu ok. 29 min.)

  Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, jednak zalecana jest jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem wyniku, a finalnie otrzymaniem Certyfikatu ukończenia szkolenia).

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka będzie posiadał wiedzę z:

  • podstaw Programu Partnerskiego i profilu Comarch SA;
  • podstaw funkcjonalnych systemu Comarch ERP XL;
  • sposobów prezentacji poszczególnych modułów systemu.
 • Ścieżka rozwoju

  W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP XL wchodzą (nazwy szkolenia poprzedzone literą „E” to szkolenie e-learningowe, materiał udostępniany przez platformę moodle – E-Profesor):

  • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL;
  • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Techniczne z egzaminem;
  • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Logistyka z egzaminem;
  • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Produkcja z egzaminem;
  • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR z egzaminem;
  • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence z egzaminem.

  Aby zrealizować pełny cykl niezbędne jest ukończenie wszystkich szkoleń cyklu. Nowe zasady autoryzacji Comarch ERP XL obowiązują nowo przyjęte firmy do grona Partnerów.

  Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Po realizacji części e-learningowej szkolenia jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-szkoleniem w obszarze tego szkolenia platformy E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Możliwe 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem.

  Test składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Zaliczenie testu skutkuje wygenerowaniem wyniku i finalnie daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia.

  Egzamin (autoryzacyjny / certyfikacyjny) – nie dotyczy części handlowej cyklu Comarch ERP XL.

   

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL.

E-Comarch ERP XL – Moduł Produkcja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z systemem, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy produkcyjne. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych oraz zarządzania produkcją.

E-Comarch ERP XL – Modelowanie procesów

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy biznesowe za pomocą funkcjonalności: Modelowanie procesów w Comarch ERP XL. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z tych zagadnień.

E-Comarch ERP XL – Inwentaryzacja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL (osób pracujących w działach magazynowych, magazynowo-rozliczeniowych). Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z zagadnień inwentaryzacyjnych.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL i BI. Kierujemy je do Osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP XL Business Intelligence, jak i tym, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną już wiedzę. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL i MS SQL.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33