Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Produkcja

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest przedstawienie podstawowej funkcjonalności modułu Comarch ERP XL Produkcja, w tym:

  • zdefiniowanie zasobów, gniazd roboczych i kalendarzy produkcyjnych;
  • tworzenie technologii;
  • generowanie zleceń produkcyjnych;
  • planowanie i realizacja czynności;
  • rozliczanie i zamykanie zleceń produkcyjnych.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klienta zagadnień produkcyjnych w systemie klasy ERP.

 • Wymagania wstępne

  Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP XL (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP XL. Oczekiwana elementarna znajomość funkcjonalności systemu operacyjnego MS Windows i Comarch ERP XL. 

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
  • Koszt: 450.00 zł netto/osoba.
  • Grupa: min. 6 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
  • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
  • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD, on-line).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test w wersji papierowej; egzamin autoryzacyjny Comarch ERP XL – Produkcja (on-line) pod koniec szkolenia.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Stacjonarne, autoryzacyjne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze) i obowiązkowe. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Wdrożeniowców i Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Kurs przeprowadzony przy użyciu najnowszej wersji Comarch ERP XL.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Powitanie i omówienie programu szkolenia

  • (przewidywany czas modułu ok. 5 min., 09:00-09:05)

  Dodawanie, wiązanie zasobów i gniazd roboczych

  • (przewidywany czas modułu ok. 70 min., 09:05-10:15)

  Definiowanie kalendarzy

  • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 10:15-11:00)

  Przerwa

  • (przewidywany czas modułu ok. 15 min., 11:00-11:15)

  Budowanie prostej technologii i wystawianie zlecenia

  • (przewidywany czas modułu ok. 75 min., 11:15-12:30)

  Przerwa obiadowa

  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 12:30-13:30)

  Planowanie i realizacja operacji produkcyjnych

  • (przewidywany czas modułu ok. 105 min., 13:30-15:15)

  Przerwa

  • (przewidywany czas modułu ok. 15 min., 15:15-15:30)

  Inne zagadnienia

  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 15:30-16:30)

  Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta, egzamin autoryzacyjny, zakończenie kursu

  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 16:30-17:10)
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka będzie posiadał wiedzę w zakresie:

  •  podstaw funkcjonalności modułu Comarch ERP XL Produkcja i swobodnego poruszania się w module produkcyjnym.
 • Ścieżka rozwoju

  W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP XL wchodzą (nazwy szkolenia poprzedzone literą „E” to szkolenie e-learningowe, materiał udostępniany przez platformę moodle – E-Profesor):

  •  Autoryzacja Handlowa Comarch ERP; 
  • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Techniczne z egzaminem; 
  • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Logistyka z egzaminem; 
  • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Produkcja z egzaminem;
  • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR z egzaminem; 
  • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence z egzaminem.

  Aby zrealizować pełny cykl niezbędne jest ukończenie wszystkich szkoleń cyklu. Nowe zasady autoryzacji Comarch ERP XL obowiązują nowo przyjęte firmy do grona Partnerów.
  Kopią tego szkolenia jest kurs, nie posiadający statusu autoryzacji: Warsztaty – Produkcja Comarch ERP XL w wersji podstawowej. Pomocnym kursem, systematyzującym wiedzę jest szkolenie w formie e-learningu: E-Comarch ERP XL – Moduł Produkcja.
  Po realizacji szkolenia rekomendujemy kurs w formie stacjonarnej: Warsztaty – Produkcja Comarch ERP XL w wersji zaawansowanej.


  Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.


  Kurs zakończony jest także egzaminem autoryzacyjnym Comarch ERP XL (egzaminem wielokrotnego wyboru). Dane do logowania na stronę egzaminacyjną udostępnia prowadzący szkolenie. Egzamin składa się z 20 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Pytanie jest punktowane jako poprawne, jeżeli zaznaczone są wszystkie poprawne odpowiedzi. Należy uzyskać powyżej 50% prawidłowych odpowiedzi w celu pozytywnego zaliczenia egzaminu. Czas trwania egzaminu to 30 minut. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie. Zostanie ona również wysłana na podany adres e-mail. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL.

Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w Comarch ERP XL Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, a szczególnie Comarch ERP XL. Warsztaty polecamy osobom zajmującym się realizacją wdrożeń modułu Księgowość u Klientów.

Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Techniczne

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się instalacją i wdrażaniem technicznym systemu klasy ERP u Klientów.

Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Logistyka

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem logistyki systemu klasy ERP u Klientów.

E-Comarch ERP XL – Moduł Produkcja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z systemem, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy produkcyjne. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych oraz zarządzania produkcją.

E-Comarch ERP XL – Modelowanie procesów

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy biznesowe za pomocą funkcjonalności: Modelowanie procesów w Comarch ERP XL. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z tych zagadnień.

E-Comarch ERP XL – Inwentaryzacja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL (osób pracujących w działach magazynowych, magazynowo-rozliczeniowych). Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z zagadnień inwentaryzacyjnych.

Warsztaty – Automatyzacja procesu księgowania, zastosowanie schematów księgowych w Comarch ERP XL Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, a szczególnie Comarch ERP XL. Warsztaty polecamy osobom zajmującym się realizacją wdrożeń modułu Księgowość.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL i BI. Kierujemy je do Osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP XL Business Intelligence, jak i tym, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną już wiedzę. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL i MS SQL.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Produkcja

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klienta zagadnień produkcyjnych w systemie klasy ERP.

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33