Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Kompleksowe Szkolenie na Poziomie Zaawansowanym z Obsługi Programu Excel
Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

 • Cele szkolenia

  Celem  szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.

  Każdy uczestnik zdobędzie umiejętność złożonej edycji i formatowania danych oraz sprawdzania ich poprawności. Pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia szablonów oraz będzie umiał wykonać obliczenia za pomocą zaawansowanych formuł i funkcji (łącznie z wielopoziomowymi zagnieżdżeniami). Będzie potrafił wykonać skomplikowane wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił sortować i filtrować dane, oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą makr. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania zaawansowanych tabel przestawnych, analizowania dużych danych, pozna możliwości pracy z bazami danych oraz dowie się o możliwości importowania i eksportowania danych w programie. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnićutrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły, proste formatowanie danych.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

   Szkolenia realizowane są w dwóch formach:

  • Kursy stacjonarne: w pracowni komputerowej.
  • Kursy zdalne: szkolenia w formule distance learning dające możliwość uczestnictwa w kursie z dowolnego miejsca, w którym uczestnik korzysta z komputera z dostępem do internetu, mikrofonem i kamerą.

  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnego tematu zostaną przekazane przez opiekuna handlowego (szkolenia@comarch.pl). Terminy szkoleń realizowanych w tej formule oznaczone są w wyszukiwarce kursów ikoną „ZDALNE”.

  Kursy w formule distance learning realizujemy również w grupach zamkniętych.


 • Program szkolenie STACJONARNE

  Wprowadzanie i edycja danych
  • Wypełnianie arkuszy seriami danych
  • Tworzenie List niestandardowych
  • Wyodrębnianie danych za pomocą Flash Fill
  • Podział danych za pomocą Tekst jako kolumny
  Formuły i funkcje w programie Excel

  Odwołania w arkuszach
  • Odwołania względne, bezwzględne, mieszane
  • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań
  Połączenia między arkuszami
  • Połączenia między arkuszami
  • Połączenia między skoroszytami
  Wykonywanie obliczeń za pomocą Funkcji

  • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, ILE.LICZB
  • Funkcje logiczne JEŻELI – używanie JEŻELI z tekstem, z liczbami. Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI
  • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI, ZAOKR
  • Funkcje statystyczne, LICZ.JEŻELI , ŚREDNIA.JEŻELI
  • Funkcje wyszukiwania i adresu: PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Funkcje Data i godzina: DZIŚ, TERAZ, DATA.RÓŻNICA
  • Omówienie błędów funkcji
  Integralność Danych
  • Tworzenie walidacji liczbowych i tekstowych
  • Listy wartości
  Wykresy
  • Wybór wykresu
  • Określanie źródła danych
  • Zmiana typu i układu wykresu
  • Omówienie elementów wykresu oraz edycji
  • Formatowanie wykresu
  • Tworzenie szablonów
  Narzędzia Analiza Danych

  Sortowanie Danych
  • Sortowanie wg. poziomów
  • Sortowanie w wierszach
  • Sortowanie wg. List niestandardowych
  Filtrowanie Danych
  • Tworzenie filtrów złożonych
  • Tworzenie niestandardowych filtrów
  • Używanie symboli wieloznacznych
  • Zapisywanie ustawień Autofiltra
  Konspekty
  • Autokonspekt- zasady tworzenia
  • Tworzenie konspektów ręcznych
  • Ukrywanie widoków konspektów
  Sumy częściowe
  • Tworzenie sum częściowych
  • Zastosowanie sum częściowych
  • Kopiowanie raportów sum częściowych
  Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
  •  Tworzenie tabel przestawnych
  • Definicje w ramach Tabeli Przestawnych
  • Sortowanie i filtrowanie
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Formatowanie
  • Odświeżanie i zmiana zakresu źródła danych
  Bezpieczeństwo i ochrona danych
  • Ochrona arkuszy-opcje zaawansowane
  • Głębokie ukrycie Arkusza
  • Ochrona skoroszytu
 • Program szkolenie ZDALNE

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • Obsługiwać popularne funkcje arkusza kalkulacyjnego
  • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
  • Analizować Dane
  • Zarządzać zeszytami
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego najczęściej używanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):
  • Microsoft Excel  – kurs zaawansowany: gdzie uczestnik szkolenia w formie powtórki będzie mógł powtórzyć wybrane zagadnienia z kursu kurs średnio zaawansowanego i poznać zawansowane techniki pracy w programie Excel
  • Analiza Danych w Microsoft Excel: uczestnik szkolenia poznaje wybrane narzędzia z zakresu analizy danych
  • Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query: uczestnik szkolenia zapoznaje się z funkcjami samodzielnej analizy danych przy pomocy dodatku Power Pivot, Power Query ,Power View
  • Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Strona 1 z 2

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33