Szkolenia VBA

Szkolenia VBA

Visual Basic for Applications (VBA) to język programowania dzięki któremu możliwa jest automatyzacja rutynowych czynności. Największą grupą naszych kursantów z tego zakresu są analitycy danych.
W naszej ofercie odnajdą Państwo: 
 • szkolenia z podstawowej ścieżki podzielonej na 16/24-godzinne bloki tematyczne (VBA 1-5)
 • anglojęzyczną ścieżkę VBA dedykowaną zespołom dla których język angielskim jest wiodącym językiem pracy

VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Visual Basic for Applications in Microsoft Excel – Basic level

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

Visual Basic for Applications in Microsoft Excel – Intermediate level

The training is designed for people who primarily want to expand their knowledge and skills gained in basic training and they need to automate the work associated with data processing in multiple sheets and / or workbooks.

VBA part 3 – data bases (EN)

This course is for people who have basic knowledge and skills in VBA workbook and worksheet programming and need to automate their work in data exchange with database (MS Access, SQLServer, Oracle).

VBA part 4 – forms and data presentation (EN)

This course is for people who have basic knowledge and skills in VBA workbook and worksheet programming and need to automate their work with data collection using different surveys/questionnaires or forms (paper or electronic) and/or their result graphic presentation/calculation.

Zobacz także

 • Comarch Micro Camp – Programista VBA w Microsoft Excel

  Rokrocznie blisko 2000 kursantów poznaje tajniki VBA w Comarch. Przed nami III edycja kompleksowego szkolenia Comarch Micro Camp – Programista VBA w Microsoft Excel będącego efektem naszych doświadczeń w pracy z kursantami. Stworzyliśmy 80-godzinny inensywny kurs programowania, dzięki któremu poznasz tajniki VBA.

  Weź udział

  Opiekun szkoleń VBA

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33