Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Założeniem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia i obsługi procesów w aplikacji Comarch DMS. Uczestnicy szkolenia nabierają umiejętności pozwalających na konfigurowanie zaawansowanych obiegów wraz z wymianą informacji na linii Comarch DMS – Comarch ERP, a także wykorzystania dodatkowych funkcjonalności udostępnionych w aplikacji. 

   • Cele szkolenia

    Założeniem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia i obsługi procesów w aplikacji Comarch DMS. Uczestnicy szkolenia nabierają umiejętności pozwalających na konfigurowanie zaawansowanych obiegów wraz z wymianą informacji na linii Comarch DMS – Comarch ERP, a także wykorzystania dodatkowych funkcjonalności udostępnionych w aplikacji. Uczestnik będzie mieć okazje poznać jak:
    • prawidłowo skonfigurować poszczególne elementy karty obiegu;
    • wykorzystywać funkcje automatycznego generowania dokumentów;
    • wygenerować dokument w Comarch ERP Optima z poziomu aplikacji Comarch DMS;
    • powiązać dokument danego typu/kontrahenta/towar z Comarch ERP Optima do Comarch DMS;
    • wywoływać dynamiczny kod SQL w kontrolkach;
    • wykorzystywać dostępne procedury;
    • tworzyć zaawansowane mechanizmy w oparciu o kontrolki DMS;
    • implementować procesy biznesowe w DMS.
   • Profil słuchaczy

    Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów oraz dla Klientów rozwiązań Comarch ERP (przede wszystkim Comarch ERP Optima), które współpracują z aplikacją Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm (m.in.: wdrożeniowcy lub/i administratorzy IT), którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.
   • Wymagania wstępne

    Wymagany status Partnera lub Klienta Comarch ERP i pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP. Ze względu na zaawansowany charakter szkolenia, od uczestników wymagane jest:

    • ukończenie szkolenia podstawowego: Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL lub Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima;
    • w przypadku nie ukończenia szkoleń, dobra znajomość aplikacji Comarch DMS w ramach podstawowej konfiguracji (typy i zasady działania kontrolek, tworzenie prostych obiegów dokumentów);
    • znajomość języka dostępu do baz danych MS SQL;
    • podstawowa znajomość systemu Comarch ERP Optima (wymiana danych na linii Comarch DMS – Comarch ERP będzie prezentowana w oparciu o Comarch ERP Optima.
   • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

    Czas trwania: 16 godzin zegarowych – 2 dni.
    Grupa: min. 8 osób / max. 10-13 osób 
    Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą szkoleń z systemów ERP
    Materiały: w formie elektronicznej 
    Certyfikat ukończenia szkolenia: tak
   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie trzeciego stopnia trudności – zaawansowane. Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się aplikacją Comarch DMS. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji aplikacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima.
   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Dzień 1

    Powitanie i omówienie programu szkolenia
    (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

    Definicje typów obiegów
    Karta obiegu
    Typy kontrolek
    Funkcje obserwowania i inicjacji
    Schemat procesu
    Ustawienia typu obiegu
    (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 09:10-10:10)

    Praca z kontrolką typu lista
    Praca listy w różnych trybach
    Definiowanie wartości
    Praktyczne wykorzystanie kontrolki
    (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 10:10-10:40)

    Przerwa (10 minut)

    Praca z kontrolką typu Dane Tabelaryczne
    Definiowanie układu tabeli
    Automatyczne przeliczanie wartości
    Powiązanie tabeli z innymi elementami karty obiegu
    Generowanie dokumentów w odrębnych obiegach
    (przewidywany czas modułu ok. 100 min., 10:50-12:30)

    Przerwa obiadowa
    (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 12:30-13:20)

    Komunikaty
    Definiowanie komunikatów w systemie
    Praktyczne możliwości wykorzystania kontrolki
    (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 13:20-13:40)

    Mechanizm własnych akcji
    Przykłady wykorzystania mechanizmu
    (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 13:40-14:30)

    Konfigurowanie obiegu przy wykorzystaniu procedury OnDocumentPropagation
    Tworzenie własnych akcji w procedurze
    Automatyczne wprowadzanie i aktualizacja danych
    Nadawanie i zmiana uprawnień
    (przewidywany czas modułu ok. 150 min., 14:30-17:00)

    Dzień 2

    Utrwalenie wiedzy z pierwszego dnia szkolenia
    (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:00-09:30)

    Konfigurowanie istniejących procedur Comarch DMS
    OnAfterDocumentSave
    OnAfterDocumentCreated
    SendMail
    (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 09:30-10:10)

    Punkt Automatycznego Generowania Dokumentów
    Konfigurowanie punktów
    Współpraca z OCR
    Współpraca z systemami ERP
    (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 10:10-11:10)

    Przerwa (10 minut)

    Warunkowe przekazywanie dokumentów
    Definiowanie warunków w oparciu o dane z dokumentu
    Tworzenie kontrolek na potrzeby warunków przekazania
    (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 11:20-11:50)

    Dodatkowe funkcjonalności Comarch DMS
    Repozytoria dokumentów
    Tworzenie i edycja wydruków oraz raportów
    (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 11:50-12:30)

    Przerwa obiadowa
    (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 12:30-13:20)

    Praca w trybie wielofirmowym
    Ustawienia konfiguracyjne
    Zmiany w karcie obiegu
    Zmiany w uprawnieniach
    (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 13:20-13:40)

    Praca na urządzeniach mobilnych
    (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 13:40-14:00)

    Praktyczne przykłady wykorzystania możliwości konfiguracji Comarch DMS
    M.in.: macierze reguł biznesowych, case study, tip&tricks
    (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 14:00-16:00)

    Podsumowanie oraz dyskusja
    (przewidywany czas ok. 30 min., 16:00-16:30)

    Test sprawdzający, ankieta, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia
    (przewidywany czas ok. 30 min., 16:30-17:00)
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie:
    • Zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Comarch DMS i swobodnego poruszania się w wersji webowej i desktopowej;
    • Możliwości zastosowania aplikacji w konkretnych obszarach przedsiębiorstwa;
    • Wykorzystania danych ze współpracujących systemów ERP;
    • Optymalizacji i uporządkowania procesów związanych z wymianą informacji;
    • Obsługi niestandardowych przypadków w obiegach i implementacji własnych reguł biznesowych.
   • Ścieżka rozwoju

    Uczestnikom kursu rekomendujemy przede wszystkim szkolenia IT o tematyce BPMN i MS SQL Server, proponowane w ofercie: https://www.comarch.pl/szkolenia/.
    Polecamy także bogatą ofertę szkoleń z zakresu systemów Comarch ERP (w tym Comarch ERP Optima). Więcej informacji o szkoleniach Comarch ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/. Wszelkie sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   • Test sprawdzający /Egzamin

    Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia).

    Egzamin (autoryzacyjny/certyfikacyjny) – nie dotyczy.
   • Program szkolenie zdalne

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!