Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP OPTIMA


   Szkolenie dostępne w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP Optima i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji do Comarch DMS (wspierającej elektroniczny obieg dokumentów w nowoczesnych firmach). Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

   • Cele szkolenia

    Założeniem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom aplikacji Comarch DMS, jako narzędzia do sprawnego zarządzania dokumentami w firmie. Uczestnik będzie mieć okazje poznać jak:

    • prawidłowo skonfigurować aplikację DMS w wersji webowej i desktopowej;
    • zdefiniować odpowiednie typy dokumentów wykorzystywane w firmie; 
    • skonfigurować profil mailowy, aby wysyłać e-mail informujący/przypominający/o zaległościach;
    • dodać dokument, uzupełnić niezbędne dane i przekazać go do następnego etapu;
    • powiązać dokument danego typu/kontrahenta/towar z Comarch ERP Optima do Comarch DMS;
    • wykorzystać masowe skanowanie;
    • wydrukować książkę nadawczą;
    • wykorzystać dashboardy;
    • uruchomić aplikację typu exe. z poziomu kontrolki Własna akcja;
    • zmieniać wartość kontrolki w oparciu o zmianę wartości w innej kontrolce.
   • Profil słuchaczy

    Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP Optima i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

   • Wymagania wstępne

    Wymagany status Partnera lub Klienta Comarch ERP Optima lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP. Oczekiwana elementarna znajomość funkcjonalności Comarch ERP Optima i podstaw handlowo-logistycznych.

   • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

    • Czas trwania: 8 godzin zegarowych
    • Grupa: min. 8 osób / max. 10-13 osób 
    • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą szkoleń z systemów ERP
    • Materiały: w formie elektronicznej 
    • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak 
   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się aplikacją Comarch DMS. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji aplikacji Comarch DMS.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Powitanie i omówienie programu szkolenia

    • (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

    Instalacja aplikacji Comarch DMS

    • Wykorzystanie instalatora
    • Konfiguracja współpracy z systemem Comarch ERP Optima
    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:10-09:40)

    Praca z aplikacją

    • Konfiguracja podstawowa
    • Struktura organizacyjna - typy operatorów/uprawnienia/zastępstwa/stanowiska
    • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 09:40-10:25)

    Definicje typów obiegów

    • Karta obiegu
    • Kontrolki
    • Schemat obiegu
    • Ustawienia obiegu (wyszukiwanie zaawansowane)
    • (przewidywany czas modułu ok. 90 min., 10:25-11:55)

    Praca z dokumentami

    • Dodanie nowego dokumentu
    • Lista dokumentów - wyszukiwanie zaawansowane, export do Excela, wydruk książki nadawczej
    • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 11:55:12:55)

    Przerwa obiadowa

    • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 12:55-13:35)

    Kontrolka Dane tabelaryczne

    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 13:35-14:05)

    Współpraca z OCR

    • Prezentacja generowania dokumentów z Comarch ERP Optima
    • Masowe skanowanie
    • Ręczne inicjowanie dokumentu
    • Automatyczne inicjowanie dokumentu
    • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 14:05-14:50)

    Dashboardy

    • Generowanie/przeglądanie raportów
    • (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 14:50-15:10)

    Konfiguracja zaawansowana

    • Inicjowanie kontrolki na wskazanym etapie
    • Zmiana wartości kontrolki w oparciu o zmianę wartości w innej kontrolce
    • Akcja własna
    • (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 15:10-16:00)

    Zastosowanie przykładów w praktyce.

    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:00-16:30)

    Podsumowanie, pytania, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie:

    • podstaw funkcjonalności aplikacji Comarch DMS i swobodnego poruszania się w wersji webowej i desktopowej;
    • zautomatyzowania i skrócenia czasu pracy z dokumentami elektronicznymi;
    • modelowania procesów biznesowych.
   • Ścieżka rozwoju

    Uczestnikom kursu rekomendujemy pozostałe szkolenia z zakresu obsługi i wdrożeń systemu Comarch ERP Optima.
    Więcej informacji o szkoleniach Comarch ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/. Wszelkie sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   • Test sprawdzający/Egzamin

    Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia).


    Egzamin – nie dotyczy.

   • Program szkolenie zdalne

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!