Warsztaty Autoryzacyjne Comarch POS

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów lub potencjalnych Partnerów
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty Autoryzacyjne Comarch POS


   Szkolenie dostępne w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Założeniem szkolenia jest przedstawienie funkcjonalności aplikacji Comarch POS w tym: 

   • instalacja Comarch POS, Comarch POS Agent oraz Comarch POS Agent Broker
   • konfiguracja Comarch ERP XL na potrzeby współpracy z Comarch POS
   • ogólne zasady działania POS z ERP – obieg dokumentów, zasady współpracy
   • synchronizacja z systemem ERP
   • instalacja Comarch POS
   • omówienie funkcjonalności aplikacji Comarch POS

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Założeniem szkolenia jest przedstawienie funkcjonalności aplikacji Comarch POS w tym: 

   • instalacja Comarch POS, Comarch POS Agent oraz Comarch POS Agent Broker
   • konfiguracja Comarch ERP XL na potrzeby współpracy z Comarch POS
   • ogólne zasady działania POS z ERP – obieg dokumentów, zasady współpracy
   • synchronizacja z systemem ERP
   • instalacja Comarch POS
   • omówienie funkcjonalności aplikacji Comarch POS

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie: 

   • konfiguracji systemu Comarch ERP XL na potrzeby współpracy z aplikacją Comarch POS
   • instalowania i konfiguracji aplikacji Comarch POS, Comarch POS Agent oraz Comarch POS Agent Broker
   • funkcjonalności aplikacji Comarch POS
   • poruszania się po aplikacji Comarch POS    Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone dla: potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch POS.  

   Przygotowanie uczestników

   Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA. Oczekiwana podstawowa znajomość funkcjonalności systemu operacyjnego MS Windows oraz podstawowa znajomość systemu Comarch ERP XL

   Czas trwania

   Czas trwania

   • Czas trwania:12 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad).
   • Grupa: min. 6 osób / max. 10 osób (w zależności od lokalizacji).
   • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
   • Materiały: w formie elektronicznej (do pobrania za pośrednictwem Platformy E-Learningowej lub Comarch iBard).
   • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (imienny, papierowy).
   Szczegółowy program szkolenia

   I dzień
    

   Powitanie i wstęp do szkolenia (przewidywany czas ok. 15 minut, 09.00-09.15)

   Instalacja Comarch POS, Comarch POS Agent, Comarch POS Agent Broker, konfiguracja stanowiska w Comarch ERP XL (przewidywany czas modułu ok. 90 minut, 9.15-10.45)

   Comarch Update Agent

   • Instalacja Comarch POS, POS Agent i POS Agent Broker na serwerze
   • Konfiguracja stanowiska POS w Comarch ERP XL

   Przerwa (przewidywany czas ok. 10 min, 10.45-10.55) 

   Dodanie usługi XLDataService, konfiguracja Comarch POS Agent, Comarch POS Agent Broker (przewidywany czas modułu ok. 50 minut, 10.55-11.45)

   • Dodanie usługi XLDataService w Comarch ERP XL
   • Konfiguracja POS Agenta i POS Agent Brokera 

   Przerwa (przewidywany czas ok. 40 min, 11.45-12.25) 

   Informacje o połączeniu z usługami, analiza plików konfiguracyjnych i logów (przewidywany czas modułu ok. 30 minut, 12.25-12.55)

   • Informacje o połączeniu z usługami[JK1] [DK2] 
   • Analiza plików konfiguracyjnych i logów

   Przerwa (przewidywany czas ok. 10 min, 12.55-13.05) 

   Omówienie funkcjonalności Comarch POS cz. I (przewidywany czas modułu ok. 115 minut, 13.05-15.00)

   • Pierwsza synchronizacja i weryfikacja jej poprawności
   • Logowanie do aplikacji 
    • widok ekranu głównego
    • stałe elementy
    • szybki dostęp i nawigacja
   • Modyfikacja widoku:
    • usuwanie i dodawanie widoczności kolumn/przycisków

   II dzień

   Powitanie i omówienie programu szkolenia na dzień drugi, przypomnienie programu szkolenia z dnia pierwszego (przewidywany czas modułu ok. 15 minut, 9.00-9.15)

   Omówienie funkcjonalności Comarch POS cz. II – lista artykułów, lista kontrahentów (przewidywany czas modułu ok. 45 minut, 9.15-10.00)

   • Lista artykułów
    • Wyszukiwanie i filtrowanie
    • Zdjęcia i zasoby
    • Partie/cechy artykułów
   • Lista kontrahentów
    • Dodawanie i edytowanie 

   Omówienie funkcjonalności Comarch POS cz. II – dokumenty handlowe, przyciski szybkiej sprzedaży (przewidywany czas modułu ok. 50 minut, 10.00-10.50)

   • Dokumenty handlowe
    • Dodawanie nowych dokumentów handlowych 
    • Wyszukiwanie i filtrowanie 
    • Dokumenty powiązane
    • Drukowanie i fiskalizacja
    • Generowanie korekt
   • Przyciski szybkiej sprzedaży
    • Konfiguracja w systemie Comarch ERP XL 
    • Możliwość przełączenia pomiędzy trybami sprzedaży 

   Przerwa (przewidywany czas ok. 10 minut, 10.50-11.00)

   Omówienie funkcjonalności Comarch POS cz. III – reklamacje, zamówienia sprzedaży (przewidywany czas modułu ok. 25 minut, 11.00-12.00)

   • Reklamacje
    • Dodawanie nowej reklamacji
    • Wyszukiwanie i filtrowanie
    • Aktualizacja statusów
   • Zamówienia sprzedaży
    • Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży
    • Wyszukiwanie i filtrowanie 
    • Statusy
    • Generowanie dokumentów handlowych do zamówień sprzedaży

   Przerwa (przewidywany czas ok. 40 minut, 12.00-12.40)

   Omówienie funkcjonalności Comarch POS cz. IV – Back office (przewidywany czas modułu ok. 50 minut, 12.40-13.30)

   • Back office
    • Przyjęcie dostawy
    • Przesunięcie wewnętrzne
    • Wydanie Towarów
    • Korekty zasobów

   Uzgadnianie stanów magazynowych[JK3] [DK4] 

   Omówienie funkcjonalności Comarch POS cz. V – zamówienia wewnętrzne (przewidywany czas modułu ok. 40 minut, 13.30-14.00)

   • Zamówienia wewnętrzne
    • Dodawanie nowych zamówień wewnętrznych

   Przerwa (przewidywany czas ok. 10 minut, 14.00-14.10)

   Omówienie funkcjonalności Comarch POS cz. VI – rozliczenie i raporty (przewidywany czas modułu ok. 30 minut, 14.10-14.40)

   • Rozliczanie 
    • Dodawanie, filtrowanie i wyszukiwanie KW/KP 
    • Stan kasy, zamknięcie i otwarcie dnia
    • Podsumowanie dnia 

   Test (przewidywany czas modułu ok. 20 minut, 14:40 -15:00)

   • Test sprawdzający

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze) w formie on-line. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Kurs przeprowadzony przy użyciu najnowszej wersji Comarch POS. 

   POBIERZ PROGRAM

   Test sprawdzający/Egzamin

   Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Niezaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nienaliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 20 minut. W przypadku niezaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!