Programowanie w powłoce BASH (BASH shell scripting)

 • Cele szkolenia

  Kurs dotyczy programowania w powłoce BASH. Kurs został opracowany w sposób niezależny od dystrybucji i rodzaju Systemu.

 • Profil słuchacza

  Kurs jest przeznaczony dla osób pragnących zautomatyzować operacje w systemie, oraz pisać skrypty interaktywne.

 • Wymagania wstępne

  Zakłada się, że uczestnicy kursu znają podstawy użytkowania systemu (shell, mc, podstawowe polecenia). Zaleca się wcześniejsze ukończenie kursu "Konfiguracja i obsługa systemu Linux".

 • Czas trwania

  2 dni

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wstęp do pisania skryptów

  • Wybór powłoki (magic number #!, sha-bang)
  • Wywoływanie skryptu

  Znaki specjalne

  • Komentarz (#); Koniec linii (;); Pusta instrukcja (:); Znak ucieczki (/); Przekierowanie wejścia wyjścia (>, <, >>); Potok (|); Uruchomienie procesu w tle (&); Przekierowanie z/do wejścia wyjścia (dash - )

  Zmienne i parametry

  • Niszczenie zmiennych (unset)
  • Zmienna o wartości null
  • Zmienne lokalne, zmienne środowiskowe (export)
  • Parametry wywołania skryptu ($0, $#, $1, $2, $3....)
  • Instrukcja shift

  Cytowanie

  • Symbole wieloznaczne (wildcards)
  • Znaki ucieczkie (escaped characters)

  Kończenie skryptu

  • Instrukcja exit
  • Wykorszystanie statusu zakończenie programu w skryptach ($?)

  Konstrukcja testu

  • Instrukcja if/then; Instrukcja if/then/else; Instrukcja if/then/elif; Operatory and, or (&&, ||); Komenda test

  Operatory testu pliku

  • Testy rodzaju pliku; i testy atrybutów pliku

  Operatory porównania

  • Operatory porównania liczb całkowitych; Porównywanie ciągów; Porównywanie złożone (and, or) ; Zagnieżdżenie operatorów porównania; Operatory; Operator przypisania;
  • Operatory: arytmetyczne; działań na bitach (bitwise operators); logiczne

  Stałe numeryczne

  Pętle

  • Pętla for/In; Komenda seq; Pętla while; Pętla until
  • Sterowanie przebiegiem pętli (break, continue)

  Instrukcja case

  Komendy Obrabiania tekstu

  • Komendy head, tail; Sort; Uniq; Expand, Unexpand; Cut; Paste; Jon; Wc; Tr

  Wyszukiwanie string’u w tekście (grep)

  • Edytor sed
  • Programy interaktywne (read)

   

 • Umiejętności

  Po zakończeniu kursu słuchacz będzie potrafił napisać skrypty wykonujące określone zadania.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33