Programowanie w powłoce BASH (BASH shell scripting)

 • Cele szkolenia

  Kurs dotyczy programowania w powłoce BASH. Kurs został opracowany w sposób niezależny od dystrybucji i rodzaju Systemu.

 • Profil słuchacza

  Kurs jest przeznaczony dla osób pragnących zautomatyzować operacje w systemie, oraz pisać skrypty interaktywne.

 • Wymagania wstępne

  Zakłada się, że uczestnicy kursu znają podstawy użytkowania systemu (shell, mc, podstawowe polecenia). Zaleca się wcześniejsze ukończenie kursu "Konfiguracja i obsługa systemu Linux".

 • Czas trwania

  3 dni

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wstęp do pisania skryptów

  o    Wybór powłoki (magic number #!, sha-bang)

  o    Wywoływanie skryptu

  Znaki specjalne

  o    Komentarz (#); Koniec linii (;); Pusta instrukcja (:); Znak ucieczki (/); Przekierowanie wejścia wyjścia (>, <, >>); Potok (|); Uruchomienie procesu w tle (&); Przekierowanie z/do wejścia wyjścia (dash - )

  Zmienne i parametry

  o    Niszczenie zmiennych (unset)

  o    Zmienna o wartości null

  o    Zmienne lokalne, zmienne środowiskowe (export)

  o    Parametry wywołania skryptu ($0, $#, $1, $2, $3....)

  o    Instrukcja shift

  Cytowanie

  o    Symbole wieloznaczne (wildcards)

  o    Znaki ucieczkie (escaped characters)

  Kończenie skryptu

  o    Instrukcja exit

  o    Wykorszystanie statusu zakończenie programu w skryptach ($?)

  Konstrukcja testu

  o    Instrukcja if/then; Instrukcja if/then/else; Instrukcja if/then/elif; Operatory and, or (&&, ||); Komenda test

  Operatory testu pliku

  o    Testy rodzaju pliku; i testy atrybutów pliku

  Operatory porównania

  o    Operatory porównania liczb całkowitych; Porównywanie ciągów; Porównywanie złożone (and, or) ; Zagnieżdżenie operatorów porównania; Operatory; Operator przypisania;

  o    Operatory: arytmetyczne; działań na bitach (bitwise operators); logiczne

  Stałe numeryczne

  Pętle

  o    Pętla for/In; Komenda seq; Pętla while; Pętla until

  o    Sterowanie przebiegiem pętli (break, continue)

  Instrukcja case

  Komendy Obrabiania tekstu

  o    Komendy head, tail; Sort; Uniq; Expand, Unexpand; Cut; Paste; Jon; Wc; Tr

  Wyszukiwanie string’u w tekście (grep)

  o    Edytor sed

  o    Programy interaktywne (read)

  Automatyzacja przy użyciu języka AWK

  o    Czym jest GAWK

  o    Struktura programu

  o    Wzorce

  o    Pętle i struktury kontrolne

  o    Funkcje

  o    Skrypty AWK

   

 • Umiejętności

  Po zakończeniu kursu słuchacz będzie potrafił napisać skrypty wykonujące określone zadania.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33