Podstawy modelowania systemów w języku UML

 • Cele szkolenia

  1. Zapoznanie z praktycznym użyciem języka UML w projektowaniu systemów.

  2. Nabycie umiejętności sprawnego odczytywania i interpretacji podstawowych,  niezbędnych w dokumentacji projektowej diagramów UML.

  3. Nabycie wiedzy dotyczącej poprawnej notacji UML (zgodnie ze standardami światowymi).

  4. Nabycie umiejętności posługiwania się programem wspomagającym użycie UML.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

  • pracujących (lub rozpoczynających pracę) jako analitycy i projektanci systemów,
  • pracujących w projektach, w których język UML jest (lub ma być) standardem komunikacyjnym i dokumentacyjnym – w tym również dla kierowników projektów i zespołów roboczych, programistów, testerów, twórców dokumentacji użytkowej i funkcjonalnej oraz wdrożeniowców.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest ogólna znajomość zagadnień związanych z procesami projektowania i tworzenia systemów.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  [opcja] Informacje dotyczące egzaminu certyfikacyjnego OCUP

  Język UML

  • Cel i zastosowanie
  • Korzyści płynące z dobrej dokumentacji projektowej
  • Potrzeba istnienia (sensownych) standardów
  • Powstanie i wersje języka
  • UML a projektowanie obiektowe
  • Typy diagramów
  • Cechy dobrego modelu w UML
  • Podstawowe problemy przy projektowaniu

  (Moduł trwa łącznie ok. 60 minut)

  Narzędzia wspomagające

  • Tworzenie modelu
  • Diagram klas (Class Diagram, cld) – słownik terminologii klienta i wstępna architektura systemu
  • Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem obiektowym
  • Analiza językowa
  • Konwencje UML
  • Tworzenie diagramu klas
  • Atrybuty klasy – właściwości obiektów systemu
  • Operacje klasy – funkcje i działania obiektów systemu
  • Dodatkowe informacje uściślające definicję klasy – cel i ograniczenia obiektów systemu
  • Związki między klasami – struktura zależności obiektów systemu

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 100 minut wykładu i ok. 165 min. ćwiczeń)

  Diagram obiektów (Object Diagram, od) – specyficzne obiekty systemu

  • Konwencje UML
  • Tworzenie diagramu obiektów
  • Diagram pakietów (Package Diagram, pd)
  • Tworzenie diagramu pakietów

  (Moduł trwa łącznie ok. 30 minut)

  Diagram przypadków użycia (Use Case Diagram, ud) – procesy realizowane przez system

  • Podstawowe elementy
  • Konwencje UML
  • Tworzenie diagramu przypadków użycia
  • Scenariusze – czynności składowe procesów
  • Związki na diagramach przypadków użycia – zależności między procesami w systemie
  • Stereotypy – rozszerzenie języka

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 65 minut wykładu i ok. 125 min. ćwiczeń)

  Diagram czynności (Activity Diagram, ad) – algorytmy przebiegu procesów

  • Podstawowe pojęcia
  • Konwencje UML
  • Tworzenie diagramu czynności
  • Przepływy decyzyjne – rozgałęzienie procesu
  • Przepływy współbieżne – przetwarzanie równoległe
  • Tory i partycje – oznaczanie odpowiedzialności lub miejsca realizacji
  • Wagi – uruchomienie czynności po przekroczeniu wartości granicznej
  • Sygnały – uruchomienie czynności zdalne lub w/po określonym czasie
  • Obszary rozszerzenia – przetwarzanie strumieni danych lub kolejek obiektów
  • Obszary przerwania – zdalne, czasowe lub awaryjne przerwanie czynności/procesu

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 125 minut wykładu i ok. 120 min. ćwiczeń)

  Diagram komunikacji (Communication Diagram, cd) – struktura i przebieg komunikacji obiektów w procesie

  • Podstawowe elementy
  • Konwencje UML
  • Tworzenie diagramu komunikacji

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 25 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Diagram wymagań (Requirements diagram) – potrzeby klienta/użytkowników systemu

  • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
  • Dobra specyfikacja wymagań
  • Zbieranie wymagań
  • Konwencje UML
  • Tworzenie diagramu wymagań
  • Sprawdzanie kompletności modelu

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 40 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Przydatne mechanizmy programów wspomagających

  • Generowanie dokumentacji
  • Eksport i import modelu do XML
  • [opcja] Generowanie kodu szkieletowego

  (Moduł trwa łącznie ok. 25 minut)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a przy pomocy języka UML:

  • przeprowadzać wstępna analizę potrzeb klienta,
  • modelować środowisko biznesowe oraz podstawową architekturę tworzonych systemów,
  • modelować algorytmy przebiegu procesów (biznesowych i informatycznych),
  • standaryzować procesy analityczno-projektowe i deweloperskie.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • „OMG Unified Modeling LanguageTM (OMG UML), Superstructure” (specyfikacja języka dostępna w serwisie organizacji Object Management Group – pod adresem www.omg.org, w dziale „OMG Specifications”).

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33