Enterprise Architect dla projektantów i architektów systemów IT

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Enterprise Architect dla projektantów i architektów systemów IT

   Opis szkolenia

   Warsztat dla architektów systemowych i inżynierów oprogramowania, którzy mają już doświadczenie w użyciu UML i teraz chcą zyskać pewność w posługiwaniu się Enterprise Architect.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest nauczenie uczestników praktycznego  użycia  języka UML w projektowaniu systemów poprzez sprawne sprawnego odczytywanie i interpretację podstawowych, niezbędnych w dokumentacji projektowej diagramów UML oraz poslugiwanie się programem wspomagającym użycie UML.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

   • przeprowadzać wstępna analizę potrzeb klienta,
   • modelować środowisko biznesowe oraz podstawową architekturę tworzonych systemów,
   • modelować algorytmy przebiegu procesów (biznesowych i informatycznych),
   • standaryzować procesy analityczno-projektowe i deweloperskie.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Enterprise Architect dla projektantów i architektów systemów IT to idealny warsztat dla architektów systemowych i inżynierów oprogramowania, którzy mają już doświadczenie w użyciu UML i teraz chcą zyskać pewność w posługiwaniu się Enterprise Architect. Zawiera istotne praktyczne sesje w celu stworzenia kompleksowych modeli UML w środowisku Enterprise Architect.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest ogólna znajomość zagadnień związanych z procesami projektowania i tworzenia systemów.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wstęp do projektowania systemów informatycznych

   • wprowadzenie do inżynierii oprogramowania
   • wstęp do Enterprise Architect’a
   Wymagania na system w Enterprise Architect
   • procesy biznesowe a wymagania i specyfikacja systemu
   • zarządzanie wymaganiami w Enterprise Architect w kontekście projektowania
   • diagram przypadków użycia – dobre praktyki
   • warsztat 1: Budowa modelu przypadków użycia
   Budowa modelu struktury systemu
   • opisywanie klas (atrybuty, metody, relacje)
   • projektowanie struktury bazy danych
   • warsztat 2: Budowa struktury systemu
   Model zachowania systemu
   • zasady dekompozycji przypadków użycia
   • diagram sekwencji
   • opcjonalne zastosowania diagramu aktywności w procesie projektowania
   • warsztat 3: Budowa modelu zachowania systemu
   Architektura systemu
   • systemy, podsystemy, komponenty
   • diagramy komponentów i wdrożenia
   • warsztat 4: Modelowanie architektury systemu
   Model implementacji w Enterprise Architect (opcja)
   • inżyniera do przodu
   • inżynieria wstecz
   • transformacje MDA
   Dodatkowe możliwości pracy Enterprise Architect
   • szablony i generatory dokumentacji w Enterprise Architect
   • macierze zależności
   • własne wzorce projektowe
   Zarządzanie złożonością procesu wytwórczego w Enterprise Architect
   • zgłaszanie i zarządzanie zmianą
   • planowanie iteracji
   • współpraca analityków, projektantów i programistów

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   • Od BPMN do UML – modelowanie biznesowe czyli jak przejść z modelu BPMN do projektu w UML
   • BPMN dla zaawansowanych – wprowadzenie do projektowania silników systemów Workflow (w przygotowaniu)
   • Egzamin Certyfikat podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence) prowadzony przez Polską Akademię Nauk (PAN)
   • Enterprise Architect dla analityków biznesowych i systemowych
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia