Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 dla zaawansowanych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0.2 dla zaawansowanych

   Opis szkolenia

   Szkolenie podczas kórego zdobędziesz wiedzę wystarczającą do uzyskania certyfikatu podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence).

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat wszystkich obiektów niezbędnych do wykonania prawidłowych modeli procesów biznesowych w notacji BPMN.  Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia pozwolą na samodzielną budowę zaawansowanych modeli procesów biznesowych. Wiedza przekazana podczas szkolenia jest wystarczająca do uzyskania certyfikatu  podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence).

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Określać poprawność zidentyfikowanych procesów, 
   • Prowadzić spotkania analityczne celem pozyskania wiedzy niezbędnej do budowy modelu procesu biznesowego
   • Poprawnie interpretować skomplikowane modele procesów
   • Samodzielnie tworzyć modele procesów biznesowych
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
   • Określać poprawność zidentyfikowanych procesów, 
   • Prowadzić spotkania analityczne celem pozyskania wiedzy niezbędnej do budowy modelu procesu biznesowego
   • Poprawnie interpretować skomplikowane modele procesów
   • Samodzielnie tworzyć modele procesów biznesowych

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0. Minimalne wymagania to znajomość modelowania zdarzeń, czynności i podprocesów.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Definicja procesu biznesowego w kontekście BPMN

   Procesy a struktura organizacyjna i zasoby

   Modele procesu biznesowego i powody ich tworzenia

   Modelowanie i projektowanie zmian

   Dlaczego BPMN

   Koncepcja żetonu w modelach BPMN

   Zdarzenia – typy i wpływ na przebieg procesu

   Rodzaje czynności

   Bramki sterowane danymi i zdarzeniami

   Procesy globalne i podprocesy predefiniowane Call Activity

   Kompensacja

   Podprocesy zdarzeniowe

   Podprocesy typu transakcja biznesowa

   Wymiana danych między procesami

   Wspólnie wykonywane ćwiczenie (diagram kooperacji B2B)

   Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu modeli

   Samodzielna budowa modeli procesu w oparciu o opis tabelaryczny

   Wzorce procesowe (WorkFlow Patterns)

   Samodzielna budowa procesów w oparciu o opis słowny

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   Egzamin Certyfikat podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence) prowadzony przez Polską Akademię Nauk (PAN
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia