BPMN w praktyce. Warsztaty z modelowania procesów biznesowych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   BPMN w praktyce. Warsztaty z modelowania procesów biznesowych


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Rozszerz wiedzę o praktyczne umiejętności w zakresie modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN, aby uniknąć błędów najczęściej popełniane przez niedoświadczonych analityków. Szkolenie pokazuje typowe konstrukcje BPMN, oraz błędy najczęściej popełniane przez niedoświadczonych analityków. Bezwzględnym wymogiem  uczestnictwa jest znajomość notacji BPMN.

   Naucz się więcej dzięki pracy warsztatowej - praktyka czyni mistrza!

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy o praktyczne umiejętności w zakresie modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN. Na szkoleniu przedstawione będą typowe konstrukcje BPMN, oraz błędy najczęściej popełniane przez niedoświadczonych analityków. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił budować modele procesów biznesowych zgodnie z postawionym celem modelowania. Warsztaty stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy zdobytej na szkoleniach oraz pozyskanie praktycznych umiejętności.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:
   • Tworzyć modele rzeczywistych procesów biznesowych w BPMN.
   • Na podstawie opisów identyfikować czynności i agregować je w podprocesy.
   • Tworzyć modele w oparciu o różne formy opisu procesu.
   • Identyfikować najczęściej spotykane błędy i je poprawiać.
   • Na podstawie tego samego opisu utworzyć różne modele tego samego procesu, zależnie od celu modelowania lub preferencji odbiorców modelu.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie odpowiednie dla: 

   • Kadra menadżerska każdego stopnia
   • Analitycy biznesowi
   • Analitycy systemowi
   • Pracownicy pionu zarządzania jakością
   • Programiści dedykowanych systemów ERP
   • Programiści systemów Workflow
   • Wdrożeniowcy systemów Workflow i ERP

   Przygotowanie uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób które ukończyły szkolenie podstawowe z BPMN, lub posiadają wiedzę na temat tej notacji pozyskaną  z innych źródeł. Bezwzględnym wymaganiem jest  znajomość notacji BPMN.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie
   •  Proces biznesowy, model procesu i mapa procesu/ów
   •  Proces a procedura
   •  Klasyfikacja procesów
   • Cele modelowania
   Elementy notacji – ugruntowanie wiedzy
   • Koncepcja żetonu
   • Uczestnicy i tory
   • Zdarzenia
   • Czynności i zadania
   • Bramki sterujące
   • Artefakty dane i połączenia
   Praktyczne wykorzystanie BPMN
   • Typowe konstrukcje BPMN
   • Typowe błędy w modelach
   • Błędy w podręcznikach i na szkoleniach
   4.     Praca warsztatowa samodzielna lub grupowa
   • Wspólna budowa modelu procesu prywatnego (Diagram orkiestracji)
   • Samodzielne budowa modelu procesu prywatnego
   • Wydzielenie podprocesów na modelu procesu
   • Budowa w grupach modelu procesu współpracy (Diagram skrócony)
   • Samodzielne budowa modelu procesu współpracy (diagram skrócony)
   • Samodzielne budowa modelu procesu współpracy (diagram B2B)
   • Budowa modeli procesów wg opisów przygotowanych przez uczestników
   • Omówienie modeli procesów przygotowanych przez uczestników
   Metoda realizacji szkolenia

   W pierwszej części szkolenia prowadzony jest wykład dzielony kilkoma prostymi ćwiczeniami do wspólnego lub samodzielnego wykonania. Część Warsztatowa obejmuje ćwiczenia do wykonania przez uczestników szkolenia na bieżąco wyjaśniane, sprawdzane i komentowane przez trenera.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Czym jest BPMN ?
   Business Process Model and Notation, BPMN (Notacja i Model Procesu Biznesowego) służy do opisywania procesów biznesowych oraz ich wzajemnej współpracy. BPMN jest notacją jednoznaczną, przydatną zarówno do opisów procesów na potrzeby oprogramowania klasy ERP, workflow jak i na potrzeby optymalizacji. Jest standardem w opisie procesów biznesowych i jest dobrze interpretowana zarówno przez świat zarządzania jak i świat informatyki.

   Podobne szkolenia