Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0


   Opis szkolenia

   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi praktycznymi aspektami modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest wykorzystanie przez jego uczestników teoretycznych i praktycznych zasad modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie identyfikował podstawowe elementy notacji BPMN oraz będzie stosował je w praktyce. Będzie budował proste modele procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0. Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie poprawnie interpretował modele procesów oraz tworzył samodzielnie proste modele procesów.
   Dla osób wykorzystujących BPMN jeszcze przed szkoleniem, udział w kursie oznacza uporządkowanie wiedzy oraz efektywniejsze projektowanie procesów za pomocą BPMN.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • identyfikował procesy biznesowe w organizacji,
   • oceniał poziom szczegółowości modelowania procesu/ów,
   • identyfikował czynności w procesie, zdarzenia i sterowanie w procesie,
   • poprawnie interpretował każdy typ diagramu opisanego notacją BPMN,
   • samodzielnie budował proste modele procesów i podprocesów biznesowych,
   • oceniał zgodność modelu ze standardem BPMN.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poprawnie tworzyć i interpretować utworzone modle procesów biznesowych zachodzących w dowolnej organizacji.

   Szkolenie dla: (zawody, stanowiska)
   • Kadra menadżerska każdego stopnia
   • Analitycy biznesowi
   • Analitycy systemowi
   • Pracownicy pionu zarządzania jakością
   • Programiści dedykowanych systemów ERP
   • Programiści systemów Workflow
   • Wdrożeniowcy systemów Workflow i ERP

   Przygotowanie uczestników

   Znajomość systemu Windows oraz umiejętność algorytmicznego myślenia. Mile widziana potrzeba biznesowa w zakresie modelowania procesów lub ciekawość prowadząca do rozwoju kompetencji.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie do BPMN

   • Czym jest BPMN i dlaczego jest ważny dla firm?
   • Czym jest proces, mapa procesu/ów i model procesu?
   • Proces a procedura
   • Klasyfikacja procesów
   • Poziomy złożoności procesów

   Projekt modelowania procesów biznesowych

   • Identyfikacja procesów
   • Zakres projektu i cel modelowania
   • Przebieg wywiadu i praca z klientem

   Podstawowe elementy BPMN

   • Praca w procesie
   • Przepływ procesu
   • Zdarzenie w procesie
   • Sterowanie procesem
   • Uczestnicy

   Podstawowe elementy BPM  cd.

   • Typy diagramów
   • Koncepcja żetonu
   • Miejsca realizacji procesów
   • Stany w procesie – zdarzenia początkowe, pośrednie i końcowe

   Wybrane Typy zdarzeń

   •  Bez określonego typu
   • Warunkowe
   • Sygnał
   • Czas
   • Zerwanie
   •  Łącze
   • Wielokrotne

   Czynności i zadania

   • Typy zadań
   • Typy czynności
   • Podprocesy

   Współpraca między uczestnikami

   Artefakty

   Sterowanie przebiegiem procesu – Bramki

   Czynności iteracyjne i zwielokrotnione - Pętle

   Dane w procesie

   Podprocesy

   • Podprocesy ad hoc
   • Proces globalny i czynność wywołująca
   • Podprocesy zdarzeniowe (inicjowane zdarzeniem)

   Wycofanie skutków zakończonych zadań - kompensacja

   Eskalacja i błędy w procesie

   Transakcja Biznesowa

   Przepływy procesów

   • Przepływ normalny
   • Przepływy wyjątków
   • Przepływy ad hoc

   Samodzielne wykonanie ćwiczeń (opcjonalne)

   Omówienie prac uczestników szkolenia (mocne i słabe strony modelu) (opcjonalne)

   Metoda realizacji szkolenia

   W pierwszej części szkolenia przygotowany jest wykład przerywany kilkoma prostymi ćwiczeniami do wspólnego lub samodzielnego wykonania. Część Warsztatowa obejmuje tylko ćwiczenia do wykonania przez uczestników szkolenia. Ewentualne problemy, błędy lub wątpliwości są na bieżąco wyjaśniane przez trenera.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia