Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0.2 dla zaawansowanych

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat wszystkich obiektów niezbędnych do wykonania prawidłowych modeli procesów biznesowych w notacji BPMN.  Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia pozwolą na samodzielną budowę zaawansowanych modeli procesów biznesowych. Wiedza przekazana podczas szkolenia jest wystarczająca do uzyskania certyfikatu  podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence).

 • Profil słuchaczy

  • Analitycy biznesowi przygotowujący modele procesów na potrzeby ich dokumentacji lub optymalizacji,
  • Analitycy przygotowujący modele procesów w ramach projektów informatycznych (m.in. do późniejszego modelowania systemów w języku UML),
  • Menedżerowie/kierownicy i inne osoby, które projektują, doskonalą i zarządzają procesami biznesowymi.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Modelowanie procesów biznesowych w języku BPMN. Minimalne wymagania to znajomość modelowania zdarzeń, czynności i podprocesów.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Definicja procesu biznesowego w kontekście BPMN

  Procesy a struktura organizacyjna i zasoby

  Modele procesu biznesowego i powody ich tworzenia

  Modelowanie i projektowanie zmian

  Dlaczego BPMN

  Koncepcja żetonu w modelach BPMN

  Zdarzenia – typy i wpływ na przebieg procesu

  Rodzaje czynności

  Bramki sterowane danymi i zdarzeniami

  Procesy globalne i podprocesy predefiniowane Call Activity

  Kompensacja 

  Podprocesy zdarzeniowe

  Podprocesy typu transakcja biznesowa

  Wymiana danych między procesami

  Wspólnie wykonywane ćwiczenie (diagram kooperacji B2B)

  Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu modeli

  Samodzielna budowa modeli procesu w oparciu o opis tabelaryczny

  Wzorce procesowe (WorkFlow Patterns)

  Samodzielna budowa procesów w oparciu o opis słowny

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Określać poprawność zidentyfikowanych procesów, 
  • Prowadzić spotkania analityczne celem pozyskania wiedzy niezbędnej do budowy modelu procesu biznesowego
  • Poprawnie interpretować skomplikowane modele procesów
  • Samodzielnie tworzyć modele procesów biznesowych
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Symulacja procesów z modeli w BPMN
  • www.bpmn.org

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33