Controlling finansowy w firmie

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Controlling finansowy w firmie


   Szkolenie w formie zdalnej lub stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie Controlling finansowy w firmie przyczyni się do wprowadzenie usprawnień organizacyjnych w firmie, dzięki decentralizacji zarządzania i wyodrębnieniu ośrodków odpowiedzialności oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy  z zakresu zarządzania kosztami.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest zapoznanie z ogólnymi zasadami controllingu oraz nabycie umiejętności pozwalających w optymalny sposób wykorzystać możliwości programu Microsoft Excel dla potrzeb controllingu. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane przykłady metod oraz narzędzi tworzenia systemu planowania oraz analizy odchyleń. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną wybrane narzędzia z zakresu controllingu ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania. Szkolenie przyczyni się do wprowadzenie usprawnień organizacyjnych w firmie, dzięki decentralizacji zarządzania i wyodrębnieniu ośrodków odpowiedzialności oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy  z zakresu zarządzania kosztami.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • sprawnie wykorzystywał arkusze kalkulacyjne w celu analizy i prezentacji danych.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za finanse i controlling.


   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia nie jest wymagana wiedza z zakresu rachunkowości i finansów. Wymagana jest natomiast przynajmniej podstawowa znajomość Excela.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 

   Organizacja i wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie

   • Rola, zadania i funkcje controllingu,
   • Zasady współpracy controllerów z kierownikami centrów odpowiedzialności,
   • Sposoby wdrażania controllingu,
   • Wdrożenie controllingu

   Rachunkowość finansowa i zarządcza

   • Zarządzanie oparte na controllingu,
   • Zrównoważona Karta Wyników w controllingu,
   • Monitorowanie kosztów – odpowiedzialność za koszty,
   • Wstęp do rachunku kosztów działań,
   • Planowanie strategiczne i budżetowanie

   Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza

   • Rachunek kosztów – główne definicje,
   • Struktura rachunku kosztów,
   • Rachunkowość zarządcza – główne pojęcia,
   • Rola rachunkowości zarządczej,
   • Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,
   • Rachunkowość zarządcza a controlling

   Budżetowanie

   • Zasady przygotowania budżetu przedsiębiorstwa,
   • Budżetowanie i kontrola kosztów w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa,
   • Ustalanie celów,
   • Weryfikacja istotności w budżetowaniu kosztów.

   Struktura pełnego budżetu firmy – praca w Microsoft Excel

   • Miejsca powstawania kosztów a centra odpowiedzialności,
   • Uwzględnienie zakresów odpowiedzialności w projektowaniu budżetu,
   • Dostosowanie metod budżetowania do specyfiki przedsiębiorstwa,
   • Zgodność budżetu z planem strategicznym,
   • Zwiększenie elastyczności budżetu 

   Budżetowanie i kontrola kosztów– praca w Microsoft Excel

   • Budżetowanie sprzedaży,
   • Budżetowanie kosztów,
   • Budżetowanie wyniku finansowego,
   • Budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu.

   Rachunek kosztów oparty na metodzie rachunku kosztów działań ABC – praca w Microsoft Excel

   • Metoda rozliczeń kosztów ABC,
   • Zakres i stopień wdrożenia rachunku ABC,
   • Identyfikacja działań,
   • Ustalenie kosztów działań,
   • Ustalenie nośników kosztów działań,
   • Rozliczenie kosztów na obiekty kosztów

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie składa się z elementów prezentowanych w formie wykładu jak również z elementów praktycznych w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszej pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   W ramach dalszego rozwoju proponujemy pozostałe szkolenia z zakresu finansów i podatków.

   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Zobacz także

   Praktyczne przykłady zastosowań Excela

   Zobacz jak można wykonać kilka operacji za pomocą dodatków do Excela, które za pomocą „czystego” Excela byłyby dość czasochłonne.

   Naucz się wykonywać Analizy biznesowe

   Kursy, dzięki którym poznas zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych i opanujesz sprawne poruszanie się w danych.

   Poznaj kompleksowe szkolenia VBA

   Szkolenia z podstawowej ścieżki podzielonej na 16/24-godzinne bloki tematyczne, kompleksowy Comarch Micro Camp – Programista VBA w MS Excel oraz anglojęzyczną ścieżkę VBA dedykowaną zespołom, dla których język angielskim jest wiodącym językiem pracy. 

   Sprawdź szybkie, wygodne i podręczne szkolenia e - learningowe

   Chcesz wiedzieć więcej ? Poszerz, uzupełnij swoją wiedze dotyczącą wykorzystywania Microsoft Excel w codziennej pracy wykorzystując w tym celu wygodną formę e-szkoleń