Cash Flow – rachunek przepływów pieniężnych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Cash Flow – rachunek przepływów pieniężnych

   Szkolenie w opcji zdalnej lub stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych,  zapraszamy także osoby zaangażowane w proces sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Podczas dwudniowego szkolenia zaprezentowany zostaną liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych.


   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • bezbłędnie i – co najważniejsze – bezproblemowo sporządzać sprawozdania z przepływów pieniężnych.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych. Zapraszamy także osoby zaangażowane w proces sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana wiedza z zakresu rachunkowości i finansów oraz przynajmniej podstawowa znajomość Microsoft Excel.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 14 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 

   Kwestie ogólne dotyczące rachunku przepływów pieniężnych:

   • podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajowe – KSR 1 i MSR 7,
   • cele i istota rachunku przepływów pieniężnych,
   • środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
   • najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych,
   • przykłady EXCEL.

   Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:

   • istota metody bezpośredniej,
   • organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią,
   • sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

   Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:

   • istota metody pośredniej – porównanie KSR 1 i MSR 7,
   • wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow,
   • działalność operacyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku
   • finansowego w działalności operacyjnej, w tym m.in.:
    • szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow,
    • zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych,
    • różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności cash flow z bilansową zmiana stanu,
    • zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym,
    • szczególne zdarzenia w obrębie zapasów,
    • podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych,
    • istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokresowych,
    • inne korekty i warunki ich powstawania.
   • działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
    • nabycie i zbycie środków trwałych,
    • zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu.
   • działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji w tym m.in.:
    • zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek,
    • zasady ujmowania dotacji.
   • przykłady EXCEL.

   Pozycje podsumowujące w Cash flow:

   • przepływy pieniężne netto,
   • bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
   • środki pieniężne na początek okresu,
   • środki pieniężne na koniec okresu,
   • przyczyny niezgodności stanu środków pieniężnych wykazanych w bilansie ze stanem wykazanym w cash flow,
   • przykłady EXCEL.

   Przykład całościowy – dane rzeczywiste:

   • przygotowanie danych z bilansu na potrzeby cash flow,
   • grupowanie pozycji,
   • specyfikacja bilansowych zmian stanu,
   • wypełnianie cash flow.


   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane jest w sposób przystępny i zrozumiały, czego efektem jest techniczne i praktyczne opanowanie zasad sporządzania cash flow. Metoda określana jest przez uczestników szkolenia jako „metoda uporządkowana, która prowadzi za rękę”.

   Elementem wyróżniającym tę formę szkolenia jest wykorzystanie przez uczestników przygotowanego przez autora szkolenia arkusza kalkulacyjnego Excel. Aplikacje praktyczne rozwiązane są zarówno na tablicy jak i na laptopach. Dlaczego taka forma pracy? Ponieważ sprawdziła się w praktyce wielu podmiotów.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   W ramach dalszego rozwoju proponujemy pozostałe szkolenia z zakresu finansów i podatków.

   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Zobacz także

   Praktyczne przykłady zastosowań Excela

   Zobacz jak można wykonać kilka operacji za pomocą dodatków do Excela, które za pomocą „czystego” Excela byłyby dość czasochłonne.

   Naucz się wykonywać Analizy biznesowe

   Kursy, dzięki którym poznas zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych i opanujesz sprawne poruszanie się w danych.

   Poznaj kompleksowe szkolenia VBA

   Szkolenia z podstawowej ścieżki podzielonej na 16/24-godzinne bloki tematyczne, kompleksowy Comarch Micro Camp – Programista VBA w MS Excel oraz anglojęzyczną ścieżkę VBA dedykowaną zespołom, dla których język angielskim jest wiodącym językiem pracy. 

   Sprawdź szybkie, wygodne i podręczne szkolenia e - learningowe

   Chcesz wiedzieć więcej ? Poszerz, uzupełnij swoją wiedze dotyczącą wykorzystywania Microsoft Excel w codziennej pracy wykorzystując w tym celu wygodną formę e-szkoleń